Mn Luyn t v cu Tun 5 Bi

  • Slides: 13
Download presentation
Môn: Luyện từ và câu Tuần 5 Bài dạy: So sánh Lớp : 3

Môn: Luyện từ và câu Tuần 5 Bài dạy: So sánh Lớp : 3 A Họ và tên GV: Nguyễn Thị Sáu

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Bài 1: Tìm những hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau: a. Bế cháu ông thủ thỉ - Cháu khỏe hơn ông nhiều! Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng. b. Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em. Trăng khuya sáng hơn đèn Ơi ông trăng sáng tỏ. c. Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Bài 1: Tìm những hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau a. Bế cháu ông thủ thỉ - Cháu khỏe hơn ông nhiều! Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng. b. Ông trăng tròn sáng tỏ Soi rõ sân nhà em. Trăng khuya sáng hơn đèn Ơi ông trăng sáng tỏ. c. Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Bài 1: Tìm những hình ảnh so sánh trong những khổ thơ sau Hình ảnh so sánh a) Cháu khỏe hơn ông nhiều Ông là buổi trời chiều Cháu là ngày rạng sáng b) Trăng khuya sáng hơn đèn c) Những ngôi sao thức ngoài kia Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con Mẹ là ngọn gió của con suốt đời Kiểu so sánh hơn kém ngang bằng

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Bài 2: Ghi lại các từ so sánh trong những khổ thơ trên a) hơn – là b) hơn c) chẳng bằng - là

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Bài 3: Tìm gạch chân những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây: Thân dừa bạc phếch tháng năm Quả dừa – đàn lợn con năm trên cao. Đêm hè hoa nở cùng sao Tàu dừa-chiếc lược chải vào mây xanh. Sự vật Từ so sánh Quả dừa như, là, tựa như, tựa như là, như thể, . . Sự vật đàn lợn con nằm trên cao. Tàu dừa như, là, như là, tựa chiếc lược chải vào mây xanh. như là, như thể, …

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Tìm các hình ảnh so sánh trong các câu sau: Cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm. a) Cả đội- chỉ huy dũng cảm b) Chú- người chỉ huy dũng cảm Đáp án: b. Chú- người chỉ huy dũng cảm 5 3 4 2 0 1

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Các hình ảnh so sánh sau thuộc kiểu so sánh nào? Quê hương là chùm khế ngọt. Mắt hiền sáng tựa vì sao. a) So sánh ngang bằng b) So sánh hơn kém Đáp án: a. So sánh ngang bằng 5 3 4 2 0 1

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh

Thứ tư ngày 4 tháng 10 năm 2017 Luyện từ và câu So sánh Từ so sánh cần điền vào chỗ chấm trong câu sau là: Trăng khuya sáng…. đèn. a. kém b. là c. hơn иp ¸n: 5 3 4 2 0 1 c. hơn