MLL AVASYA AKADEMYASI KN01 kodu KN01 kodu YYGGiw

  • Slides: 11
Download presentation
MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI KN-01 kodu

MİLLİ AVİASİYA AKADEMİYASI KN-01 kodu

KN-01 kodu YYGGiw IIIii i. Ri. Xh. VV Nddff 1 sn. TTT 2 sn.

KN-01 kodu YYGGiw IIIii i. Ri. Xh. VV Nddff 1 sn. TTT 2 sn. Td. Td 4 РРРР 5 аррр 7 ww. W 1 W 2 8 Nh. CLCMCH Nümunə 15151 57021 26063 76345 21328 86626 81407 10073 21027 40025

Kod sxemində rəqəmlərdən ibarət simvolların izahı 15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021

Kod sxemində rəqəmlərdən ibarət simvolların izahı 15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 YYGGiw edir. - 15151 - KN-01 kodunda gün və tarix qrupu. - müşahidə aparılan gün. - müşahidə saatı. - küləyin sürət vahidini və ölçülmə üsulunu ifadə Cədvəl 1 Kod rəqəmi Küləyin sürətinin ölçülmə üsulu Sürət vahidi 0 Vizual m/s 1 İnstrumental m/s 3 Vizual düyün 4 İnstrumental düyün

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 IIIii - 26063 -

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 IIIii - 26063 - Hidrometeoroloji stansiyanın beynəlxalq indeks nömrəsi. i. Ri. Xh. VV - 21328 - vizual olaraq təyin olunmuş buludluğun aşağı sərhəddinin hündürlüyü və üfüqi görünüş məsafəsini ifadə edən qrup. i. Ri. Xh. VV - 21328 - yağıntı qrupunun teleqrama daxil olub olmadığını ifadə edən qrup. i. Ri. Xh. VV - 21328 - stansiyanın tipini və atmosfer hadisəsi qrupunun teleqrama daxil olub olmadığını ifadən edən qrup. i. Ri. Xh. VV - 21328 - yer (su) səthi üzərində aşağı təbəqə buludlarının hündürlüyü (cədvələ uyğun olaraq xəritəyə öçürülür). i. Ri. Xh. VV - 21328 - üfüqi görünüş məsafəsi (cədvəl 3 -ə əsasən təyin olunur), 2. 8 km. Cədvəl 2 Kod rəqəmi 1 2 3 4 Yağıntı qrupunun teleqrama daxil olunması haqda məlumat 1 -ci bölməyə daxil edilib 2 -ci bölməyə daxil edilib Yağıntı olmadığına görə daxil edilməyib Yağıntının miqdarı ölçülmədiyinə görə daxil edilməyib

Cədvəl 3 Üfüqi görünüş məsafəsinin kodlaşdırılması İnstrumental ölçmələr Vizual müşahidələr kod rəqəmi - 56

Cədvəl 3 Üfüqi görünüş məsafəsinin kodlaşdırılması İnstrumental ölçmələr Vizual müşahidələr kod rəqəmi - 56 - 6 00 - 0. 1 km 90 - 0. 05 57 - 7 81 - 35 91 - 0. 05 01 - 0. 1 . . . . 82 - 40 92 - 0. 2 02 - 0. 2 60 - 10 83 - 45 93 - 0. 5 . . 61 - 11 84 - 50 94 - 1 . . . . 85 - 55 95 - 2 20 - 2 70 - 20 86 - 60 96 - 4 . . 71 - 21 87 - 65 97 - 10 . . 88 - 70 98 - 20 89 - 70 99 - 50 . . 19 - 1. 9 . . 49 - 4. 9 50 - 5 . . 80 - 30

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 Nddff - 81407 -

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 Nddff - 81407 - buludluğun ümumi miqdarı və külək qrupu Nddff - 81407 - buludluğun ümumi miqdarı (səmanın buludla örtülmüş hissəsi) Nddff - 81407 - küləyin istiqaməti. Nddff - 81407 - küləyin sürəti, m/s ilə.

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 1 sn. TTT -

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 1 sn. TTT - 10073 - havanın temperaturunu göstərən qrup. 1 sn. TTT - 10073 - qrupun fərqləndirici rəqəmi. 1 sn. TTT - 10073 - havanın temperaturunun işarəsi. 0°C və müsbət temperatur şəraitində 0 rəqəmi ilə, mənfi olduqda isə 1 rəqəmi ilə kodlaşdırılır. 1 sn. TTT - 10073 - onda-bir hissəsi ilə havanın temperaturu (+7. 3°C). 2 sn. Td. Td - 21027 - şeh nöqtəsinin temperaturu. 2 sn. Td. Td - 21027 - qrupun fərqləndirici rəqəmi. 2 sn. Td. Td - 21027 - şeh nöqtəsinin temperaturunun işarəsi. Şeh nöqtəsinin 0°C və müsbət qiymətlərində 0 rəqəmi ilə, mənfi olduqda isə 1 rəqəmi ilə kodlaşdırılır. 2 sn. Td. Td - 21027 - onda-bir hissəsi ilə şeh nöqtəsinin temperaturu (-2. 7°C).

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 4 РРРР - 40025

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 4 РРРР - 40025 - dəniz səviyyəsinə gətirilmiş atmosfer təzyiqinin qrupu. 4 РРРР - 40025 - qrupun fərqləndirici rəqəmi. 4 РРРР - 40025 - dəniz səviyyəsinə gətirilmiş təzyiq (1002. 5 h. Pa) 5 appp - 57021 - barik tendensiyanı ifadə edən qrup. 5 appp - 57021 - fərqləndirici rəqəm. 5 appp - 57021 - barik tendenisiyanın xarakteri. 5 appp - 57021 - son 3 saat ərzində barik tendensiyanın qiyməti. xəritəyə qeyd olunan zaman onda-bir hissəsi göstərilməklə qeyd olunur, h. Pa ilə (son 3 saat ərzində -2. 1 h. Pa).

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 7 ww. W 1

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626 7 ww. W 1 W 2 - 76345 - atmosfer hadisəsini ifadə edən qrup. 7 ww. W 1 W 2 - 76345 - fərqləndirici rəqəm. 7 ww. W 1 W 2 - 76345 - atmosfer müşahidə dövründə baş vermiş atmosfer hadisəsi (cədvələ uyğun olaraq qeyd olunur). 7 ww. W 1 W 2 - 76345 - əsas müşahidə vaxtlarında baş vermiş atmosfer hadisəsi. 8 Nh. CLCMCH - 86626 - buludluğun xüsusiyyətlərini əks etdirən qrup. 8 Nh. CLCMCH - 86626 - fərqləndirici rəqəm. 8 Nh. CLCMCH - 86626 - aşağı təbəqə buludlarının (CL) və ya orta təbəqə buludlarının (CM) (CL buludu olmadıqda) miqdarı haqda məlumat (cədvələ əsasən qeyd olunur). 8 Nh. CLCMCH - 86626 - müvafiq olaraq aşağı, otra və yuxarı təbəqə buludlarnın formaları (cədvələ uyğun olaraq qeydolunur).

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626

15151 26063 21328 81407 10073 21027 40025 57021 76345 86626