Mladen Petroveki Ponavljanje i primjeri Ponavljanje N 120

  • Slides: 40
Download presentation
Mladen Petrovečki Ponavljanje i primjeri

Mladen Petrovečki Ponavljanje i primjeri

Ponavljanje • N = 120 • k. F = 69% = 83 • k.

Ponavljanje • N = 120 • k. F = 69% = 83 • k. R = 87% = 104

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • k. F = 69% = 83

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • k. F = 69% = 83 • k. R = 87% = 104 • http: //faculty. vassar. edu/lowry/vsprops. html

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • F (umor) = 69 (60 –

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • F (umor) = 69 (60 – 77)% • R (elastičnost) = 87% (79 – 92)%

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • F (umor) = 69 (60 –

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • F (umor) = 69 (60 – 77)% • R (elastičnost) = 87% (79 – 92)% • kontrolna skupina: • N = 24 (umor) • k = 10 • http: //faculty. vassar. edu/lowry/vsprops. html

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • F (umor) = 69 (60 –

Ponavljanje: raspon pouzdanosti • N = 120 • F (umor) = 69 (60 – 77)% • R (elastičnost) = 87% (79 – 92)% • kontrolna 0 10 20 skupina: 30 40 50 60 70 80 90 100 • N = 24 • k = 10 = 42 (25 – 61)% • http: //faculty. vassar. edu/lowry/vsprops. html

Usporedba mjerenja 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Usporedba mjerenja 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Usporedba mjerenja: dvije skupine • temeljno pitanje: je li to jednako? • je li

Usporedba mjerenja: dvije skupine • temeljno pitanje: je li to jednako? • je li to isto? • ili nije? • ili je različito? • postoje li sličnosti? • postoje li razlike?

A. Postavljanje hipoteze • ništična hipoteza (nul-hipoteza)

A. Postavljanje hipoteze • ništična hipoteza (nul-hipoteza)

Testiranje hipoteze

Testiranje hipoteze

Testiranje hipoteze

Testiranje hipoteze

Usporedba kvalitativnih podataka

Usporedba kvalitativnih podataka

Usporedba brojčanih podataka, primjeri

Usporedba brojčanih podataka, primjeri

Primjer 1 • Izmjerena je koncentracija hemoglobina u krvi u 117 muškaraca i 195

Primjer 1 • Izmjerena je koncentracija hemoglobina u krvi u 117 muškaraca i 195 žena. • Pitanje: ovisi li vrijednost hemoglobina o spolu?

Primjer 1

Primjer 1

Primjer 1 • H 0: nema razlike • test!

Primjer 1 • H 0: nema razlike • test!

Primjer 1 • • H 0: nema razlike t-test (a = 0, 05) izračun.

Primjer 1 • • H 0: nema razlike t-test (a = 0, 05) izračun. . .

Primjer 1 • • H 0: nema razlike t-test (a = 0, 05) izračun.

Primjer 1 • • H 0: nema razlike t-test (a = 0, 05) izračun. . . • zaključak: P < a; H 0 odbacujemo, H 1 • skupine se razlikuju (P<0, 001)

Primjer 2 • Određena je vrijednost hemoglobina u krvi u 117 muškaraca na početku

Primjer 2 • Određena je vrijednost hemoglobina u krvi u 117 muškaraca na početku i na kraju liječenja. • Pitanje: ovisi li koncentracija hemoglobina o trenutku mjerenja?

Primjer 2

Primjer 2

Primjer 2

Primjer 2

Primjer 2 • • H 0: nema razlike parni t-test (a = 0, 05)

Primjer 2 • • H 0: nema razlike parni t-test (a = 0, 05) izračun • zaključak: P < a; H 0 odbacujemo, H 1 • skupine se razlikuju (P<0, 001)

Primjer 3 • Izmjerena je koncentracija IL 8 u krvi u trideset bolesnika s

Primjer 3 • Izmjerena je koncentracija IL 8 u krvi u trideset bolesnika s operacijom na otvorenom srcu, i to tri i šest sati nakon početka operacije. Deset je bolesnika bilo u hipotermiji. • Pitanje: ovisi li koncentracija početnog mjerenja IL 8 o hipotermiji?

Primjer 3

Primjer 3

Primjer 3

Primjer 3

Primjer 3 • • H 0: nema razlike Mann-Whitneyjev test (a = 0, 05)

Primjer 3 • • H 0: nema razlike Mann-Whitneyjev test (a = 0, 05) izračun • zaključak: P > a; H 0 prihvaćamo; H 0 • skupine se NE razlikuju (P=0, 809)

Primjer 4 • Izmjerena je koncentracija IL 8 u krvi u tridesetoro bolesnika s

Primjer 4 • Izmjerena je koncentracija IL 8 u krvi u tridesetoro bolesnika s operacijom na otvorenom srcu, i to tri i šest sati nakon početka operacije. Deset je bolesnika bilo u hipotermiji. • Pitanje: je li tijekom operacije došlo do promjene koncentracije IL 8?

Primjer 4

Primjer 4

Primjer 4

Primjer 4

Primjer 4 • • H 0: nema razlike Wilcoxonov parni test (a = 0,

Primjer 4 • • H 0: nema razlike Wilcoxonov parni test (a = 0, 05) izračun • zaključak: P < a; H 0 ne prihvaćamo; H 1 • skupine se razlikuju (P<0, 001)

Snaga istraživanja

Snaga istraživanja

Primjer: testiranje hipoteze usporedba H 0: nema razlike • uzorak A • uzorak B

Primjer: testiranje hipoteze usporedba H 0: nema razlike • uzorak A • uzorak B • N = 7 miševa • kontrolna skupina • terapija u t 0 • urea nakon 24 h 10, 2 ± 2, 2 mmol/L • urea nakon 24 h 12, 9 ± 2, 3 mmol/L

Primjer, značajnost razlike • urea: • A: 10, 2 ± 2, 2 mmol/L, N

Primjer, značajnost razlike • urea: • A: 10, 2 ± 2, 2 mmol/L, N = 7 • B: 12, 9 ± 2, 3 mmol/L, N = 7 • testiranje hipoteze: • H 0: nema razlike, t-test, a = 0, 05 • izračun: http: //www. graphpad. com/quickcalcs/ttest 1/

Primjer, značajnost razlike

Primjer, značajnost razlike

Primjer, snaga testa • urea: • A: 10, 2 ± 2, 2 mmol/L, N

Primjer, snaga testa • urea: • A: 10, 2 ± 2, 2 mmol/L, N = 7 • B: 12, 9 ± 2, 3 mmol/L, N = 7 • a = 0, 05, P = 0, 044 • određivanje snage studije (1 – b) • izračun: http: //www. stat. ubc. ca/~rollin/stats/ssize/

Primjer, snaga testa

Primjer, snaga testa

Primjer, veličina uzorka • urea: • A: 10, 2 ± 2, 2 mmol/L •

Primjer, veličina uzorka • urea: • A: 10, 2 ± 2, 2 mmol/L • B: 12, 9 ± 2, 3 mmol/L • određivanje veličine uzorka (N) • a = 0, 05, b = 0, 2 • izračun: http: //www. stat. ubc. ca/~rollin/stats/ssize/

Primjer, veličina uzorka

Primjer, veličina uzorka

Oblikovanje studije Strasak AM, Zaman Q, Pfeiffer KP, Göbel G, Ulmer H. Statistical errors

Oblikovanje studije Strasak AM, Zaman Q, Pfeiffer KP, Göbel G, Ulmer H. Statistical errors in medical research – a review of common pitfalls. Swiss Med Wkly 2007; 137: 44 -9.