MKi toetavatest tegevustest Viivi Lokk Tallinna Teeninduskool 12

  • Slides: 16
Download presentation
MÕKi toetavatest tegevustest Viivi Lokk Tallinna Teeninduskool 12. 02. 2016

MÕKi toetavatest tegevustest Viivi Lokk Tallinna Teeninduskool 12. 02. 2016

tegevused • EÕS MÕK projektis osalemise motivatsioonikiri • Nutikuu • MÕK konkurss

tegevused • EÕS MÕK projektis osalemise motivatsioonikiri • Nutikuu • MÕK konkurss

Pädevad ja motiveeritud koolijuhid ja õpetajad • 15. 02. 2016 avatakse tõukefondide taotlusvoor EÕS

Pädevad ja motiveeritud koolijuhid ja õpetajad • 15. 02. 2016 avatakse tõukefondide taotlusvoor EÕS programmi rakendumise toetuseks • Ühe prioriteedina toetatakse haridusasutuste arendusprojekte uuenenud õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks.

 • Kooliarendusprojektide läbiviimiseks saavad koolid esitada taotlusi kuni. ? ? SA Innovele, ühe

• Kooliarendusprojektide läbiviimiseks saavad koolid esitada taotlusi kuni. ? ? SA Innovele, ühe taotluse suurus on kuni 10 000 eurot. • 15. 02 avatakse kooliarendusprojektide taotlusvoor, ühtlustame meie motivatsioonikirja ja Innove poolt oodatava, nii on koolidel vähem tööd

 • Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega kuuele Tallinna koolile võimalust osaleda

• Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusega kuuele Tallinna koolile võimalust osaleda kooliarendusprojektide toetusprogrammis.

Kandideerimine • Programmi oodatakse kandideerima kõiki Tallinna koole. Programmi kandideerimiseks tuleb koolidel esitada haridusametile

Kandideerimine • Programmi oodatakse kandideerima kõiki Tallinna koole. Programmi kandideerimiseks tuleb koolidel esitada haridusametile motivatsioonikiri, mis koosneb järgmistest osadest: • Taustainfo • Kooliarendusprojekti kirjeldus ja eelarve esialgne jaotus • Meeskond (4 osalejat koolist)

Kandideerimine • Motivatsioonikirja palume saata 23. veebruariks aadressil viivi. lokk@tallinnlv. ee Laekunud sooviavalduste seast

Kandideerimine • Motivatsioonikirja palume saata 23. veebruariks aadressil viivi. [email protected] ee Laekunud sooviavalduste seast valitakse Tallinna Haridusameti ja Tallinna Ülikooli ja HIK keskuse koostöös välja kuus kooli (max 25 inimest)

Nutikuu • aprill 2016

Nutikuu • aprill 2016

Kellele ja miks? • Koolijuhid • Õpetajad • Õpilased • Vanemad

Kellele ja miks? • Koolijuhid • Õpetajad • Õpilased • Vanemad

Kooli roll • Iga kool mõtleb välja ühe või mitu üritust, mida ta oma

Kooli roll • Iga kool mõtleb välja ühe või mitu üritust, mida ta oma koolis APRILLIS läbi viib. • Ideekava teatamine 15. märts veebivormi kaudu

Toetavad tegevused (märtsaprill) • Õpetajatele ainesektsioonide digikoolitused (veebruar-mai) • HITSA Nutiklassi koolitused (märts) –

Toetavad tegevused (märtsaprill) • Õpetajatele ainesektsioonide digikoolitused (veebruar-mai) • HITSA Nutiklassi koolitused (märts) – igast koolist 1 -2 esindajat • Mektory külastus (aprill) – igast koolist 1 -2 esindajat • Avalikud loengud koolides, digiteemadel (aprill) • Sihtasutuste/teenusepakkujate infopäev koolidele (aprill) Konkursid o Slogani konkurss – 20. märts o Logo konkurss – 20. märts o Joonistusvõistlus „Nutt koolis“ – 20. aprill

Info ja levi • Nutikuu veeb www. haridus. ee/nutikuu • Facebook www. facebook. com/groups/nutikuu/

Info ja levi • Nutikuu veeb www. haridus. ee/nutikuu • Facebook www. facebook. com/groups/nutikuu/ • Twitter #nutikuu 2016 Küsimused ja info Kätlin Kalde katlin. [email protected] ee

Kes nutti kardab, see nutikaks ei saa! /Uus Eesti vanasõna/

Kes nutti kardab, see nutikaks ei saa! /Uus Eesti vanasõna/

MÕK kontseptsioonist MÕK tähendab liikumist suunas, kus on näha liikumist järgmistes suundades: • õpetajatevaheline

MÕK kontseptsioonist MÕK tähendab liikumist suunas, kus on näha liikumist järgmistes suundades: • õpetajatevaheline koostöö (vs individuaalne tegutsemine) • õpetajate ja õppurite partnerlus (vs autoritaarsed, sunnipõhised suhted) • õppurite suurem koosõppimine (vs individuaalne pingutus) • Mati Heidmetsa poolt juhitava MÕKi kontseptsiooniga tegeleva töörühma seisukohad

MÕK kontseptsioonist II • iga õppuri eripäradega rohkem arvestamine (vs kõigile ühtemoodi) • konstruktivistlikum

MÕK kontseptsioonist II • iga õppuri eripäradega rohkem arvestamine (vs kõigile ühtemoodi) • konstruktivistlikum õpimudel (vs mõtestamata tuupimine) • paindlikum aja ja ruumikasutus (vs fikseeritud ja ühesugune) • koolijuhtimises liikumine õpetaja ning õpetaja-õpilase koostöö toetamise ning õpetajate koolijuhtimisse kaasamise suunas.

Jõudu!

Jõudu!