MISI NASIONAL Mewujudkan negara maju menjelang 2020 melalui

  • Slides: 15
Download presentation
MISI NASIONAL Mewujudkan negara maju menjelang 2020 melalui pendekatan dan strategi yang holistik.

MISI NASIONAL Mewujudkan negara maju menjelang 2020 melalui pendekatan dan strategi yang holistik.

MISI NASIONAL 5 TERAS UTAMA TERAS 1 TERAS 2 Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai

MISI NASIONAL 5 TERAS UTAMA TERAS 1 TERAS 2 Meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk “minda kelas pertama”. TERAS Menangani masalah ketidakseimbangan 3 sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. TERAS Meningkatkan tahap dan kemampanan kualiti 4 hidup. TERAS Mengukuhkan keupayaan institusi dan 5 perlaksanaan.

DARIPADA TERAS 2 DAN 3 MISI NASIONAL MAKA KERAJAAN TELAH MENYEDIAKAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN

DARIPADA TERAS 2 DAN 3 MISI NASIONAL MAKA KERAJAAN TELAH MENYEDIAKAN PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 -2010

6 TERAS STRATEGIK PIPP TERAS 1 Membina Negara Bangsa TERAS 2 Membangunkan modal Insan

6 TERAS STRATEGIK PIPP TERAS 1 Membina Negara Bangsa TERAS 2 Membangunkan modal Insan TERAS 3 Memperkasakan Sekolah Kebangsaan TERAS 4 Merapatkan Jurang Pendidikan TERAS 5 Memartabatkan Profesion Keguruan TERAS 6 Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan

KEPENTINGAN PIPP DALAM PENDIDIKAN • Membangunkan modal insan dengan ciri individu dan masyarakat bangsa

KEPENTINGAN PIPP DALAM PENDIDIKAN • Membangunkan modal insan dengan ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia yang maju. • Memastikan akses, ekuiti dan kualiti yang menjadi tunjang agenda pendidikan dapat diteruskan; dan • Merintis dan menerajui perubahan demi melonjakkan sistem dan institusi pendidikan ke tahap dunia pada tahun 2020.

TERAS 2 PIPP: MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan

TERAS 2 PIPP: MEMBANGUNKAN MODAL INSAN Dasar Membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni. Matlamat Memupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan nilai, moral dan sikap positif serta membina disiplin diri di kalangan pelajar.

PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN Membangunkan modal insan yang mempunyai : • Jati

PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN Membangunkan modal insan yang mempunyai : • Jati diri yang kukuh • Berketerampilan • Berkeperibadian mulia • Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi • Berupaya berfikir secara kritis dan kreatif • Berkemahiran menyelesaikan masalah • Berkeupayaan mencipta peluang-peluang baru • Mempunyai ketahanan serta kebolehan berhadapan persekitaran dunia global yang sering berubah-ubah bagi mengisi keperluan negara maju 2020.

PERANAN GURU ICTL DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN • Meningkatkan keupayaan dan minat bagi menguasai

PERANAN GURU ICTL DALAM PEMBANGUNAN MODAL INSAN • Meningkatkan keupayaan dan minat bagi menguasai ilmu pengetahuan dan kemahiran. • Penggunaan Bahasa Inggeris dalam ICTL membantu dalam P&P. • Memastikan semua pelajar celik ICT. • Mengutamakan peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan, sebagai mata pelajaran atau pengupaya dalam P&P. • Menggalakkan penggunaan ICT bagi meningkatkan produktiviti, kecemerlangan dan keberkesanan sistem pengurusan.

FOKUS & STRATEGI PEMBANGUNAN MODAL INSAN 3. Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan

FOKUS & STRATEGI PEMBANGUNAN MODAL INSAN 3. Memupuk pelajar supaya memiliki kemahiran dan keterampilan • Melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai jenis kemahiran hard and soft skills. v. Memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT q. Matapelajaran ICT ( elektif) sekolah menengah. q. Program literasi komputer sekolah menengah. § 2006 : Literasi Komputer § 2007 - 2010 : Tingkatan 1 & 2 q Program ICT Literacy Sekolah Rendah.

PELAN TINDAKAN • Memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT

PELAN TINDAKAN • Memastikan pelajar menguasai kemahiran ICT

INDIKATOR • Bilangan sekolah yang dibestarikan. • Mata pelajaran ICT (elektif) sekolah menengah. •

INDIKATOR • Bilangan sekolah yang dibestarikan. • Mata pelajaran ICT (elektif) sekolah menengah. • Program Literasi komputer sekolah menengah. • Program ICT Literasi sekolah rendah.

FOKUS & STRATEGI PELAKSANAAN DALAM MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN • FOKUS ØMembangunkan insfrastruktur dan kemudahan

FOKUS & STRATEGI PELAKSANAAN DALAM MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN • FOKUS ØMembangunkan insfrastruktur dan kemudahan pendidikan luar bandar • PELAKSANAAN Ø Merapatkan jurang digital.

PELAN TINDAKAN • • Menyediakan makmal komputer Menyediakan Pusat Akses Menambah bilangan komputer. Merangkaikan

PELAN TINDAKAN • • Menyediakan makmal komputer Menyediakan Pusat Akses Menambah bilangan komputer. Merangkaikan semua sekolah dengan School. Net berjalur lebar. • Pembestarian sekolah luar bandar. • Menambahbaik TV Pendidikan. • Merintis penggunaan video teleconferencing.

INDIKATOR • Nisbah komputer : pelajar ( 1: 20) • Nisbah komputer : guru

INDIKATOR • Nisbah komputer : pelajar ( 1: 20) • Nisbah komputer : guru ( 1: 2)

MISI NASIONAL 2 DARI 5 TERAS PIPP 6 TERAS 4 TERAS 2 4 FOKUS

MISI NASIONAL 2 DARI 5 TERAS PIPP 6 TERAS 4 TERAS 2 4 FOKUS 1. Banyak pilihan pendidikan 2. Meningkatkan minat pelajar • English • ICT 3. Ketrampilan dan keperibadian pelajar 4. Pentaksiran dan penlaian pelajar 5 JURANG 1. Jurang bandar dan luar bandar 2. Jurang digital 3. Jurang antara tahap pencapaian pelajar 4. 5. Jurang antara pelajar normal dan pelajar berkeperluan khas Jurang sosioekonomi