Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i

  • Slides: 31
Download presentation
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin The Plant Protection Products

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Hodowli i Ochrony Roślin The Plant Protection Products Application Management System Warszawa, 2 lipca 2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiały informacyjne – podręcznik, filmy instruktażowe – serwis internetowy

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiały informacyjne – podręcznik, filmy instruktażowe – serwis internetowy DG SANTE http: //ec. europa. eu/food/plant/pesticides/authorisation_ of_ppp/create_application_authorisation_ppp/index_en. htm 2

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Czym jest i co umożliwia system PPPAMS. •

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi • Czym jest i co umożliwia system PPPAMS. • Dostęp do systemu. • Funkcjonalność w praktyce. 3

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS jest wspólnotowym rejestrem rozpatrywanych wniosków w sprawie środków ochrony roślin. System dostarcza, zarówno wnioskodawcom, jak i państwom członkowskim zharmonizowanej informacji dotyczącej złożonych wniosków oraz etapu ich rozpatrywania. 4

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS 3 podstawowe elementy procesu: - utworzenie wniosku (wnioskodawca) - zarządzanie wnioskiem (urząd) - decision making – utworzenie zezwolenia lub odmowa (urząd) 5

The application process REQUEST FOR NEW DATA Industry request validate APPLICATION SUBMITTED ZRMS assess

The application process REQUEST FOR NEW DATA Industry request validate APPLICATION SUBMITTED ZRMS assess VALIDITY CHECK ZRMS submit application pre-submit application request comments create application ZRMS complete authorise APPLICATION COMPLETED Industry create product ZRMS Other MS Legend: Not mandatory actions Mandatory actions comment Blue shapes represent statuses Industry ZRMS PRODUCT AUTHORISATION Draft report date COMMENTING PERIOD DRAFT APPLICATION Industry DECISION FOR MS Assessment date APPLICATION PRE-SUBMITTED Industry finalise with comments ASSESSMENT BY ZRMS Other MS Smaller shapes with different colours represent user profiles who can edit the application at the specified status.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS „Śledzenie w czasie rozpatrywanych spraw. rzeczywistym” statusu Wszelkie zmiany statusu wniosku system notyfikuje elektronicznie zarówno do ZRMS, jak i wnioskodawcy. 7

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS System nie umożliwia złożenia wniosku. Wniosek wprowadzony do systemu musi zostać złożony w tradycyjny sposób do wszystkich MS gdzie wnioskodawca oczekuje uzyskania zezwolenia. 8

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS System nie umożliwia prowadzanie oceny. Aplikacja nie skupia się również na terminowości rozpatrywania wniosków. 9

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS Obecnie system obsługuje jedynie wnioski dot. art. 29 rozporządzenia 1107/2009. Trwają prace na rozszerzeniem funkcjonalności o pozostałe typy wniosków (Q 4 2015 art. 53). 10

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS Korzystanie z systemu jest, jak na razie, dobrowolne. System stanie się obligatoryjny po wprowadzeniu odpowiednich zmian w 1107/2009 (prawdopodobnie początek 2016 r. ). 11

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czym jest i co umożliwia (a czego nie) system PPPAMS Pierwszy krok do wspólnotowego rejestru środków ochrony roślin (Q 1 2016). Do systemu PPPAMS zostaną przeniesione dane dot. zarejestrowanych środków z krajowych rejestrów (prace aktualnie w toku). 12

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wymagane posiadanie konta ECAS (System Uwierzytelniania

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wymagane posiadanie konta ECAS (System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej - European Commission Authentication System) https: //webgate. ec. europa. eu/cas/eim/external/register. cgi? 13

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wniosek o dostęp do PPPAMS składany

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wniosek o dostęp do PPPAMS składany elektronicznie. http: //ec. europa. eu/food/plant/pesticides/authorisation _of_ppp/create_application_authorisation_ppp/index _en. htm 16

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wnioskodawcy zrzeszeni w organizacjach (ECCA, ECPA,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wnioskodawcy zrzeszeni w organizacjach (ECCA, ECPA, IBMA itd. ) – dostęp udzielany przez COM. Wnioskodawcy niezrzeszeni – dostęp udzielany przez MS. 17

Dostęp do systemu European Commission * Member states Associations Affiliated Industry members EFSA Industry

Dostęp do systemu European Commission * Member states Associations Affiliated Industry members EFSA Industry users not affiliated to an association Consultant

Dostęp do systemu Member states National Competent Authorities Non-affiliated companies Industry X 1 Industry

Dostęp do systemu Member states National Competent Authorities Non-affiliated companies Industry X 1 Industry X 2 National Competent Authority A National Competent Authority B Member state users Industry/consultant users

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Upoważnianie i zarządzanie kontami użytkowników w

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Upoważnianie i zarządzanie kontami użytkowników w danej organizacji dokonywane jest przez lokalnego administratora (wnioskodawca może złożyć jeden wniosek o dostęp z uprawnieniami administratora a następnie samodzielnie upoważnić swoich pracowników). 20

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wnioskodawca ma dostęp (wgląd) wyłącznie do

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dostęp do systemu Wnioskodawca ma dostęp (wgląd) wyłącznie do swoich wniosków. Stowarzyszenie ma wglądu do wniosków złożonych przez członków stowarzyszenia. 21

Beware! Possible trap: DO NOT SELECT THE COUNTRY NAME – ALWAYS USE THE 'OPEN'

Beware! Possible trap: DO NOT SELECT THE COUNTRY NAME – ALWAYS USE THE 'OPEN' BUTTON