Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Departament Rynku Pracy

  • Slides: 11
Download presentation
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Sieć EURES w Polsce Izabela Litewska

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Sieć EURES w Polsce Izabela Litewska Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia Warszawa 29 czerwca 2015 r.

EURES – misja i cele Sieć EURES (EURopean Employment Services) została powołana przez Komisję

EURES – misja i cele Sieć EURES (EURopean Employment Services) została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników i wspierać mobilność na rynku pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego poprzez przede wszystkim: europejskie pośrednictwo pracy informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich sieci oraz sytuacji na rynkach pracy tych krajów

EURES – misja i cele

EURES – misja i cele

Struktura EURES – poziom krajowy Obecnie we wszystkich krajach UE/EOG działa ponad 850 doradców

Struktura EURES – poziom krajowy Obecnie we wszystkich krajach UE/EOG działa ponad 850 doradców EURES. Dane kontaktowe do tych osób znajdują się na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej EURES www. eures. europa. eu Działania EURES w Polsce są realizowane przez ok. 60 doradców EURES pracowników Wojewódzkich Urzędów Pracy oraz od 2015 r. Ochotniczych Hufców Pracy, wspieranych przez ok. 80 asystentów EURES w WUP i OHP oraz ponad 300 pośredników pracy w Powiatowych Urzędach Pracy. Od 2016 r. prywatne podmioty/agencje pracy będą mogły realizować usługi sieci po uzyskaniu akredytacji MPi. PS. Koordynacja krajowa – MPi. PS (wsparcie horyzontalne – w tym webinaria i szkolenia internetowe dla kadry EURES, plany pracy, ewaluacja) Finansowanie – od 2015 r. środki własne PSZ (MPi. PS/WUP/PUP) i OHP, przygotowania do udziału w EFS w okresie 2015 -2020

Główne zadania EURES Rekrutacje międzynarodowe – pracodawcy! Rekrutacje z użyciem platformy Blackboard Collaborate, Netop

Główne zadania EURES Rekrutacje międzynarodowe – pracodawcy! Rekrutacje z użyciem platformy Blackboard Collaborate, Netop Chat, Linked. In, skype

Doradztwo • informacje z zakresu rynków pracy i warunków życia w krajach EOG, w

Doradztwo • informacje z zakresu rynków pracy i warunków życia w krajach EOG, w tym staży i praktyk zawodowych mających formę zatrudnienia • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego • szkolenia z zakresu usług EURES • przygotowanie do rekrutacji i podjęcia pracy za granicą • poszukiwanie pracy w innych krajach EOG

Webinaria i czaty internetowe

Webinaria i czaty internetowe

Współpraca z partnerami rynku pracy i innymi instytucjami • konferencje, seminaria, wykłady, w tym

Współpraca z partnerami rynku pracy i innymi instytucjami • konferencje, seminaria, wykłady, w tym z użyciem platform IT (Blackboard Collaborate) • targi pracy i informacji, w tym europejskie targi w systemie internetowym : europeanjobdays. eu • spotkania ze studentami/uczniami, w tym czaty na portalu EURES (ec. europa. eu/eures/ chat with EURES) • partnerstwa na rzecz rozwoju regionalnych rynków pracy • współpraca z mediami, ambasadami krajów EOG § promocja ofert pracy, wydarzeń i usług EURES

Udział i organizacja Europejskich Dni/Targów Pracy z użyciem platformy EOJD europeanjobdays. eu

Udział i organizacja Europejskich Dni/Targów Pracy z użyciem platformy EOJD europeanjobdays. eu

Udział i doradztwo w programach KE yourfirsteuresjob. eu

Udział i doradztwo w programach KE yourfirsteuresjob. eu

Dziękuję za uwagę Krajowe Biuro Koordynacji EURES Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tel. 22

Dziękuję za uwagę Krajowe Biuro Koordynacji EURES Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej tel. 22 529 07 92 email: Izabela. [email protected] gov. pl facebook. com/EURESjobs twitter. com/EURESjob EURES Europe google youtube. com/user/EURESjob EURES Linked. In