Ministerstvo zahraninch vc esk republiky Velvyslanectv R v

  • Slides: 38
Download presentation
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Velvyslanectví ČR v Peru ČESKÁ REPUBLIKA PERU a EKVÁDOR

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Velvyslanectví ČR v Peru ČESKÁ REPUBLIKA PERU a EKVÁDOR Vzájemné vztahy a obchodní příležitosti Prezentace u příležitosti teritoriálního setkání pořádaného ICC Praha, dne 13. září 2016

Peru - základní údaje o o o o Poloha: severozápad Jižní Ameriky Sousední země:

Peru - základní údaje o o o o Poloha: severozápad Jižní Ameriky Sousední země: Ekvádor, Bolívie, Brazílie, Chile, Kolumbie Úřední jazyky: španělština, kečuánština, další Politický systém: prezidentská republika Hlava státu: Prezident republiky Měna: peruánský sol 1 Sol (PEN) = 7, 20 Kč (září 2016) Hlavní město: Lima Členství v organizacích: TA, AG, APEC, CAN, CCC, ECLAC, FAO, G-11, G-15, G-19, G-24, G 77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICFTU, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Inmarsat, Intelsat, Interpol, IOC, IOM, ISO, IPU, ITSO, ITUC, LAES, LAIA, Mercosur (pozorovatel), MIGA, MINUSTAH, MONUC, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, PCA, RG, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO o o Časové pásmo: GMT (-6/7 hodin vzhledem k ČR) Průměrné roční teploty: +20°C / 68°F

Peru - geografická poloha a infrastruktura o o Geografická rozmanitost; 3 hlavní regiony: pobřeží,

Peru - geografická poloha a infrastruktura o o Geografická rozmanitost; 3 hlavní regiony: pobřeží, velehory a prales Celkem 31, 5 mil obyvatel a plocha 1 285 216 km 2 (16 x větší rozloha než ČR) o Pobřeží: 150 873 km 2 (12 %) Ø rybolov, námořní doprava 17, 5 mil. obyvatel (56 %) o Velehory Andy: 358 989 km 2 (28 %) 9 mil. obyvatel (30 %) o Prales: 775 354 km 2 (60 %) 4, 4 mil. obyvatel (14 %) o o o Ø nerostné suroviny (nejvíce měď) Ø biodiverzita, zdroje ropy a zemního plynu Vysoká urbanizace: 78 % populace žije ve velkých městech; v 5 největších městech žije 60 % obyvatel (jen v aglomeraci Limy 10 mil. obyvatel) Na druhou stranu, země je decentralizovaná s významnou úlohou regionálních vlád a místních úřadů při plánování rozvoje, investic apod. Relativně rozvinutá dopravní infrastruktura v kontextu zemí Jižní Americe, nicméně existují rezervy, které podle nejnovějších odhadů dosahují 100 mld. USD (železnice, přístavy, silniční infrastruktura atd. - výzva pro novou vládu)

Víte, že. . . q Peru je se svojí rozlohou 20. největším státem světa

Víte, že. . . q Peru je se svojí rozlohou 20. největším státem světa q Peru je v ekonomických kruzích označováno za latinskoamerického tygra či nenápadného jihoamerického šampióna q podle Mezinárodního měnového fondu Peru je považováno za zemi s nově se rozvíjející ekonomikou (nikoliv typická rozvojová země) q Peru je jedním z největších vývozců stříbra, zlata, mědi, zinku a cínu ze zemí Latinské Ameriky, 14 % území Peru je součástí těžebních koncesí. q v Peru se nachází více než 100 000 archeologických nalezišť q peruánská gastronomie se řadí mezi nejrozmanitější kuchyně na světě? Je tvořená téměř 500 typickými pokrmy. q Peru je země s největší rozmanitostí brambor na světě? Osm původních typů brambor má kolem 2 300 různých odrůd. q Peru je největším světovým vývozcem quinua od ledna 2015.

Hlavní ekonomické ukazatele srovnání s ČR CZ PE Jednotky Rozloha 78. 866 1. 285.

Hlavní ekonomické ukazatele srovnání s ČR CZ PE Jednotky Rozloha 78. 866 1. 285. 216 km 2 Počet obyvatel 10, 553. 843 31, 151. 643 obyvatelé HDP (2015) 181. 860 191. 141 mil. USD Růst HDP (2015) 4, 3 3, 3 % HDP na obyvatele (2015) 17. 257 11. 238 USD Míra inflace (2015) 0, 3 4, 4 % Deficit veřejných financí (2015) -0, 4 -2, 1 % HDP Zahraniční obchod (2015) 298, 6 71, 5 mld. USD

Vývoj peruánské ekonomiky Zdroj: Mincetur 2016 • Po skončení ekonomické krize až do roku

Vývoj peruánské ekonomiky Zdroj: Mincetur 2016 • Po skončení ekonomické krize až do roku 2013 rostla peruánská ekonomika tempem kolem 6 %, zejména díky příznivému vývoji cen surovin – vyvážených kovů – na světových trzích. • V letech 2014 – 2015 ekonomika zpomalovala (2014: 2, 4 %; 2015: 3, 3 %). Zpomalilo zejména stavebnictví, průmyslová výroba a export. Naopak dokončovaly se megaprojekty v oblasti těžby mědi. • V roce 2016 se objevují náznaky oživení. Ekonomika by měla letos vzrůst o 4 %, v roce 2017 se očekává růst 4, 8 %. (jedno z nejrychlejších temp v latinskoamerickém regionu). • V letech 2016 -2020 se předpokládá průměrný růst 4, 1 %, tažený velkými infrastrukturními projekty.

Vývoj zahraničního obchodu Peru (v mil. USD) 2011 2012 2013 2014 2015 Vývoz 46

Vývoj zahraničního obchodu Peru (v mil. USD) 2011 2012 2013 2014 2015 Vývoz 46 376 47 411 42 474 39 326 34 157 Vývoz (%HDP) 27, 2 24, 6 21 19, 5 17, 8 Dovoz 37 152 41 135 42 217 40 807 37 363 Dovoz (% HDP) 21, 8 21, 3 20, 9 20, 1 19, 4 Saldo OB 9 224 6 276 257 -1 276 -3 207 OB (% HDP) 5, 4 3, 3 0, 1 -0, 6 -1, 7 Zdroj: Banco Central de Reserva del Perú, 2016 • • • Peruánský vývoz klesá kvůli nízkým cenám komodit na světových trzích, nízké konkurenceschopnosti výrobních odvětví a slabé poptávce ze států Latinské Ameriky v kontextu regionálního vývoje. Negativně vývoz ovlivnila také situace v Číně. Pro vývoj exportu v letech 2016 -2017 je klíčový začátek produkce v otevřeném měděném dole Las Bambas a rozšíření produkce v Cerro Verde (růst produkce mědi o 27 % v roce 2016) Dovoz v tuto chvíli klesá vzhledem k nízké domácí poptávce (spotřebě a investicím firem).

Hlavní obchodní partneři pro Peru za rok 2015 vývoz 1. Čína: 22, 1 %

Hlavní obchodní partneři pro Peru za rok 2015 vývoz 1. Čína: 22, 1 % z celkového vývozu 2. USA: 14, 9 % z celkového vývozu 3. Švýcarsko (zejména vývoz drahých kovů pro bankovní sektor) 4. Kanada 5. Japonsko 6. Španělsko 7. Jižní Korea 8. Brazílie 9. Chile 10. Německo Zdroj: Mincetur, 2016

Hlavní obchodní partneři pro Peru za rok 2015 dovoz 1. Čína, 22, 8 %

Hlavní obchodní partneři pro Peru za rok 2015 dovoz 1. Čína, 22, 8 % z celkového dovozu 2. USA, 20, 6 % z celkového dovozu 3. Brazílie 4. Mexiko 5. Kolumbie 6. Jižní Korea 7. Chile 8. Německo 9. Japonsko 10. Ekvádor Zdroj: Mincetur, 2016

Postavení Peru v mezinárodním obchodě • Rostoucí význam obchodních dohod / FTA jak na

Postavení Peru v mezinárodním obchodě • Rostoucí význam obchodních dohod / FTA jak na bilaterální, tak multilaterální úrovni – 17 bilaterálních a multilaterálních obchodních dohod (včetně FTA s EU z roku 2013) – V rámci nich Peru realizuje 89 % importu a 92 % exportu • Členem Tichomořské aliance s velkými perspektivami pro obchodní a investiční spolupráci – regionální blok liberálních ekonomik; členy Peru, Chile, Mexiko a Kolumbie (219 mil. obyvatel, HDP 1 856 mld. USD, tj 37 % HDP Latinské Ameriky) – prohlubování zóny volného obchodu (již 92 % zboží exportováno/importováno bezcelně) – Peru předsednickou zemí od pol. roku 2015 do pol. roku 2016 – uvažuje se o rozšíření o další státy (Kostarika, Panama) – 40 pozorovatelských zemí (ČR od července 2016) • Únor 2016: Peru smluvní stranou dohody o Transpacifickém partnerství (TPP) spolu s USA, Kanadou, Mexikem, Chile, Japonskem, Vietnamem, Brunejí, Malajsií, Singapurem, Austrálií a Novým Zélandem – tj. celkem 12 států, 800 mil. obyvatel a 40 % světového HDP – dodatečné příležitosti prohloubení bilaterálního obchodu s danými státy – geografická diverzifikace (s řadou států nemělo Peru dosud obchodní dohodu) – ratifikace dohody v průběhu 7 let

Přímé zahraniční investice Do jakých sektorů v Peru nejvíce směřují? Přímé zahraniční investice /

Přímé zahraniční investice Do jakých sektorů v Peru nejvíce směřují? Přímé zahraniční investice / PZI podle odvětví v mil. USD Sektor 2015 Těžba 5 637, 7 Stavebnictví 376, 3 Komunikace 4 569, 2 Doprava 364, 5 Finanční sektor 4 297, 9 Rybolov 163, 0 Průmysl 3 262, 3 Cestovní ruch 83, 1 Energetika 3 217, 7 Zemědělství 71, 0 Obchod 803, 0 Bydlení 32, 7 Ropný průmysl 679, 7 Lesnictví 1, 2 Služby 674, 2 Zdroj: Pro. Inversión Celkový stav PZI v Peru v roce 2015: 24 233 mil. USD, tj. 12, 7 % HDP Největšími investory v Peru jsou Španělsko, Spojené království, USA, Chile, Nizozemsko, Brazílie, Kolumbie a Kanada (každá z těchto zemí má v Peru investice nad 1 mld. USD); ČLR mezi 10 nej není, ta dominuje v zahraničním obchodě, nikoliv v PZI

Peru - aktuální politická situace q 2016 - skončila vláda prezidenta Ollanta Humaly (nejnižší

Peru - aktuální politická situace q 2016 - skončila vláda prezidenta Ollanta Humaly (nejnižší popularita prezidenta na konci funkčního období) q nejtěsnější volební vítězství v historii Peru (0, 2 % v druhém kole) q v červenci 2016 nastoupila nová administrativa v čele s prezidentem Pedro Pablo Kuczynskim, předsedou vlády se stal Fernando Zavala q nová vláda by měla zůstat u moci do roku 2021 q opozice ovládá Kongres (Fuerza Popular - poražená Keiko Fujimori) q ambiciózní vládní program se zaměřením na oživení ekonomiky (snížení DPH z 18 na 17 %), zlepšení bezpečnostní situace, rozvoj infrastruktury, investice do vodohospodářství, dokončení megaprojektů (těžební projekty, metro v Limě, letiště v Chinchero atd. ) a s důrazem na rozvoj regionů a „formalizaci“ peruánské ekonomiky. q Peru má dnes nejideálnější politické i ekonomické podmínky rozvoje od nástupu demokracie v zemi

Vzájemné vztahy ČR-Peru q diplomatické vztahy od roku 1922 (6. země v LAK, v

Vzájemné vztahy ČR-Peru q diplomatické vztahy od roku 1922 (6. země v LAK, v roce 2017 oslavíme 95. výročí) q vzájemné návštěvy na nejvyšší úrovni (2009 - prezident V. Klaus, 2015 - ministr obrany M. Stropnický, Peru od roku 2013 bez návštěvy) q smluvní základna (renegociace dohody o podpoře a ochraně investic, sjednání dohody o zamezení dvojímu zdanění, naplňování dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci, modernizace kulturní dohody a dohody o spolupráci v oblasti vědy a techniky, podpis Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu na léta 2014 -2017) q q q q q pozorovatelský statut v Tichomořské alianci (2016) 2 české investice (Dio Latina a CZUB Uherský Brod) spolupráce Celní správy ČR a SUNAT spolupráce GŘ HZS a INDECI rozvojové projekty, meziuniverzitní spolupráce otevření kanceláře Czech. Trade, fungování HK přiakreditace ze ZÚ Brasília VLP pro Peru 2016 - veletrh Expomina (14 -16. 9. 2016) 2017 - veletrh SITDEF, SIEE a oficiální účast ČR na Perumin v Arequipě

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Obchod ČR a Peru - vývoz a dovoz

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Obchod ČR a Peru - vývoz a dovoz 2011 -2016/VII. čtvrtletí (v mil. USD) Zdroj: ČSÚ • • • Obrat zahraničního obchodu byl v roce 2015 největší za posledních 5 let: 57, 7 mil. USD Vývoz z ČR do Peru: 42, 5 mil. USD (meziročně +27 %) Dovoz z Peru do ČR: 15, 2 mil. USD (meziročně -32 %) ČR má s Peru od roku 2014 aktivní obchodní bilanci Pokles českého dovozu z Peru v roce 2015 odpovídá aktuálnímu všeobecnému poklesu celkové exportní výkonnosti Peru 2016 (1 -7. ): Export - 20, 6 mil. USD, import - 13, 2 mil. USD)

 České firmy s aktivitami v Peru • • • • • Mikroelektronika s.

České firmy s aktivitami v Peru • • • • • Mikroelektronika s. r. o. : odbavovací systémy pro 1. linku metra v Limě Sherlog Trace: bezpečnostní a monitorovací systémy pro automobily DIO LATINA, S. A. : investiční projekt v zemědělství na severu země, pěstování technických plodin CZECHOTRADE S. A. C. : dovoz textilních strojů a dalších komodit IFER / Field Map: inventarizace lesních porostů BMT Medical Technology: nemocniční sterilizátory ČKD Blansko a Ingos s. r. o. : turbíny a regulační systém pro vodní elektrárnu na severu země Czechoslovak Export: náhradní díly pro vojenskou leteckou techniku, energetika Šindlar s. r. o: vodohospodářská problematika (rozvojové projekty v teritoriu v uplynulých letech) YSOFT: Software pro tiskové služby, významní klienti v bankovním sektoru, důlním průmyslu apod. PAMCO: náhradní díly pro česká cvičná letadla pro ozbrojené síly Peru Česká Zbrojovka Uherský Brod: dodávky a montáž ručních zbraní ve spolupráci s peruánským vojenským podnikem FAME Sellier & Bellot a. s. : munice Kovobel, výrobní družstvo: skladovací kontejnery, jednání v teritoriu Eutit s. r. o. : dlaždice, kanalizace a potrubí z taveného čediče (účast na veletrhu Perumin v Arequipě 2015) Wikov Wind: zájem na účasti na projektu výstavby větrné elektrárny pro společnost Southern Peru v oblasti Ica (účast na veletrhu Perumin v Arequipě 2015) ELLA-CS: specializovaný zdravotnický materiál (stenty)

Nejvýznamnější položky českého vývozu a dovozu ve vztahu k Peru Český vývoz do Peru

Nejvýznamnější položky českého vývozu a dovozu ve vztahu k Peru Český vývoz do Peru q turbíny na vodní páru q letecká technika q telekomunikační zařízení q česaná vlna q rozvaděče pro distribuci elektrické energie q trouby a trubky z plastů q rypadla a buldozery q stavební materiál (sklo) q ventily, potrubí a výrobky ze železa q speciál (palné zbraně a náboje) Český dovoz z Peru q ovoce - vinná réva, avokádo, fíky, citrusy q káva q rybí konzervy q přírodní barvivo živočišného původu (karmín) q oxidy zinku q zelenina a luštěniny Pozn. : Ve vývozu ČR do Peru převažují komodity pro průmyslové využití Pozn. : V dovozu do ČR z Peru převažují zemědělské komodity; mnohé směřují do velkoobchodních řetězců

 Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Postavení Peru ve vývozu ČR do zemí

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Postavení Peru ve vývozu ČR do zemí Latinské Ameriky Pořadí- celý svět Pořadí- Latinská Země Amerika Vývoz v mil. USD % z celkového vývozu 27 1 Mexiko 659, 8 0, 4 42 2 Brazílie 261, 1 0, 2 64 3 Argentina 88, 1 0, 1 65 4 Chile 84, 9 0, 1 74 5 Kolumbie 61, 2 < 0, 1 80 6 El Salvador 46, 6 < 0, 1 82 7 Peru 42, 3 < 0, 1 99 8 Dominikánská rep. 14, 2 <0, 1 100 9 Ekvádor 13, 6 < 0, 1 Latinská Amerika celkem 1 382, 8 0, 9 Zdroj: ČSÚ

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Postavení Peru v dovozu ČR ze zemí Latinské

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Postavení Peru v dovozu ČR ze zemí Latinské Ameriky Pořadí- celý svět Pořadí- Latinská Země Amerika Dovoz v mil. USD % z celkového dovozu 32 1 Mexiko 532, 5 0, 4 36 2 Kostarika 381, 5 0, 3 42 3 Brazílie 273, 2 0, 2 58 4 Argentina 98, 8 0, 1 66 5 Ekvádor 51, 1 < 0, 1 73 6 Chile 35, 6 < 0, 1 78 7 Kolumbie 24, 1 < 0, 1 81 8 Peru 15, 1 < 0, 1 82 9 Dominikánská republika 14, 7 < 0, 1 83 10 Uruguay 14 < 0, 1 Latinská Amerika celkem 1 474, 1 1 Zdroj: ČSÚ

2016: Posílení systému pro podporu českého exportu do Peru V roce 2016 došlo k

2016: Posílení systému pro podporu českého exportu do Peru V roce 2016 došlo k posílení podpory záměrů českých firem v Peru: Czech. Trade Lima • od července 2016 otevřena kancelář Czech. Tradu v Limě • bližší kontaktní informace k dispozici na webu velvyslanectví ČR v Peru • www. czechtrade. cz Smíšena obchodní komora Česko-tichomořská aliance / ČESTA • působí od roku 2016 • cílem rozvoj všestranného vzájemného obchodu • pořádání odborných seminářů, networkingových a B 2 B akcí • podpora na české straně při plánování a přípravě obchodních misí a společných účastí na veletrzích v Peru (2016 - Expomina) • http: //cesta. lat/kontakt/ Honorární konzulát ČR v Callao Vojenský a letecký přidělenec se sídlem v Brasília

Projekty rozvojové spolupráce ČR v Peru v letech 2015 -2016 • „Zlepšení technologie pěstování

Projekty rozvojové spolupráce ČR v Peru v letech 2015 -2016 • „Zlepšení technologie pěstování kakaa v obci Pumahuasi“ ü Cíl projektu: Poskytnout místním zemědělcům klíčové vybavení v podobě fermentačních beden a kompostér pro efektivní pěstování, zlepšení kvality a zvýšení přidané hodnoty konečné produkce ü záměr projektu - zdvojnásobení objemu produkce k dosažení silné pozice na trhu s možností navázat přímé obchodní kontakty pro export do zahraničí ü Odborný dohled a zdroj znalostí a metod - MENDELU • „Výzkum sesuvů půdy za účelem omezení rizik a adaptace na klimatické změny ve vysokohorském prostředí Peru“ ü Realizován Národním ústavem pro výzkum ledovců a horských ekosystémů (INAIGEM) ü Výzkumné aktivity pro prevenci rizik vyplývajících ze sesuvů půdy vč. z následných povodní ü Plánovaný výsledek - geologické profily sesuvů půdy vyhotovené prostřednictvím digitálních modelů s interpretacemi, srozumitelná identifikace bezpečných zón a únikových cest ü Odborný dohled a zdroj znalostí a metod - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Proč se zajímat o Peru? Příležitosti a výhody • • Vysoká míra otevřenosti ekonomiky;

Proč se zajímat o Peru? Příležitosti a výhody • • Vysoká míra otevřenosti ekonomiky; vývozní, dovozní a investiční režim jsou plně liberalizovány; neexistují kvantitativní omezení v zahraničním obchodě, ani devizové restrikce Dohoda o volném obchodu mezi EU a Peru v platnosti od března 2013, která s okamžitou platností odstranila cla na 90 % položek Zavedení bezvízového styku pro Schengenský prostor vč. ČR v březnu 2016 - příležitosti pro obchodní cesty partnerů Pevné zakotvení v architektuře regionálních uskupení a světových ekonomických organizací (Tichomořská aliance, Andské společenství národů, bilaterální FTA) Vize stát se členem OECD a zařadit se mezi země s vyššími příjmy k cílovému roku 2021 (výročí 200 od získání nezávislosti). Programy na přibližování se západním standardům a příležitost pro sdílení nejlepších zkušeností, postupů i technologií Politická stabilita Makroekonomická a finanční stabilita Pozn. : Peruánské devizové rezervy jsou svým poměrem k HDP největšími jak v Jižní Americe tak mezi rozvíjejícími se ekonomikami. K 15. 5. 2016 dosáhly 61 mld. USD, což představuje 32 % HDP a odpovídá 20 měsícům dovozů. Deficit veřejných financí činí přechodně 2, 1 %, v dlouhém období jsou však vykazovány přebytky. Peru je připraveno reagovat na vnější šoky i přírodní katastrofy. • Nejvyšší tempa růstu HDP v regionu Jižní Ameriky

Výzvy při pronikání na peruánský trh • • jistá jazyková bariéra – nutnost přípravy

Výzvy při pronikání na peruánský trh • • jistá jazyková bariéra – nutnost přípravy prezentací, jednání a propagačních materiálů ve španělštině (angličtina není příliš rozšířena) geografická vzdálenost a nízké povědomí o ČR vysoce konkurenční trh, který je v průmyslových i spotřebních sektorech obsazen všemi hlavními světovými hráči a nadnárodními korporacemi s již vybudovanou distribuční sítí na úrovni národních strategií je patrná preference ve prospěch investic a výrobní spolupráce (na úkor tradičního exportu-importu), resp. mechanizmů na bázi partnerství veřejného a soukromého sektoru PPP, které mají významnou roli při budování infrastruktury i v energetice decentralizace země, kdy na rozhodování o významných projektech v regionech se mnohdy podílí vedle úřadů na centrální úrovni též úřady regionálních vlád a obcí, kde však chybí technické a administrativní kapacity (paralelní komunikace na několika úrovních s mnohdy nejistými výsledky) hledání spolehlivého místního partnera administrativní náročnost (složitost legislativy, certifikace a registrace na místních úřadech v případě mnohých komodit)

Peru - strategická destinace Pilíře českého průmyslu Strojírenství Energetika Doprava automob. průmysl Zbrojní a

Peru - strategická destinace Pilíře českého průmyslu Strojírenství Energetika Doprava automob. průmysl Zbrojní a ITC Environmentální Lesnictví a zemědělství Zdravotnictví Služby a bankovní sektor Zpracovatelský průmysl Obrana, Civilní ochran Energetické projekty Infrastruktura stavebnictví Důlní průmysl Oborové příležitosti v Peru Potravinářský průmysl Zdravotní vybavení, krizové situace

Perspektivní obory v Peru 1/ Důlní průmysl • dominantní sektor hospodářství; předmětem soukromých investic;

Perspektivní obory v Peru 1/ Důlní průmysl • dominantní sektor hospodářství; předmětem soukromých investic; představuje 52% peruánského exportu a nejvíce přispívá k růstu HDP; V roce 2017 se budou 3 z 5 největších měděných dolů na světě nacházet právě v Peru • perspektivy pro mj. čerpadla, buldozery, rypadla, drtičky, motory, generátory, kompresory, nákladní vozy, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech, armatury 2/ Výroba a distribuce elektrické energie • úspěšné dodávky v minulosti; vládní strategie ve prospěch obnovitelných zdrojů energie; nízká elektrifikace venkovských oblastí • perspektivy pro mj. turbíny na vodní páru, rozvaděče, transformátory, kompenzační kondenzátory, kabely, kohouty, převodovky 3/ Stavební průmysl • očekávané obnovení stavební aktivity; investice do bytové výstavby, kancelářských, konferenčních a nákupních center, hotelů, silniční infrastruktury a cementáren • perspektivy pro mj. ocelové konstrukce, jeřáby, trouby, trubky, desky, železné tyče, čerpadla a kompresory, průmyslové výtahy

Perspektivní obory v Peru 4/ Doprava a logistika • velké projekty v dopravní infrastruktuře

Perspektivní obory v Peru 4/ Doprava a logistika • velké projekty v dopravní infrastruktuře (stavba metra, budoucí renovace a stavba železničních linek, rozšiřování kapacity letišť apod. ), možnosti subdodávek • perspektivy pro mj. materiál pro stavbu železnic i vozový park (tramvaje, lokomotivy, výhybky, signalizace), letecká technika, letadla, telekomunikace pro letectví, skladovací kontejnery 5/ Zemědělský a potravinářský průmysl • růst středních příjmových skupin a životní úrovně; nadprůměrný růst průměrné spotřeby potravin na obyvatele; Peru vyvíjí strategie na zajištění potravinové soběstačnosti, bezpečnosti a posílení agrárního exportu, proto bude potřebovat moderní technologie • perspektivy pro mj. zemědělské stroje, stroje pro výrobu potravin 6/ Obranný, bezpečnostní průmysl a civilní ochrana • Vysoká pouliční kriminalita, organizovaný zločin, protidrogový boj, riziko přírodních katastrof, trend růstu zbraní vč. neletálních a zabezpečovacích systémů • perspektivy pro mj. letální i neletální zbraně, materiál a zařízení pro fyzickou i průmyslovou bezpečnost, ochranu dopravních prostředků, biometriku, elektronické bezpečnostní a monitorovací systémy, související ICT.

Perspektivní obory v Peru 7/ Ekologické technologie a vodohospodářství • Peru bylo na konci

Perspektivní obory v Peru 7/ Ekologické technologie a vodohospodářství • Peru bylo na konci roku 2014 hostitelem Konference smluvních stran (COP 20) Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UNFCCC); od té doby zvýšená pozornost ochraně ŽP; v 1. pol. roku 2016 zasaženo klimatickým fenoménem El Niño (sucha, povodně, škody v zemědělství); existuje pestrá biodiverzita a rozsáhlé lesní ekosystémy; problémem znečišťování vodních zdrojů domácnostmi, nelegální těžbou apod. • perspektivy pro mj. recyklační technologie, systémy pro odpadové hospodářství, čistírny odpadních vod, zařízení pro úpravu vody, protipovodňové a protierozní zábrany, výhledově spalovny 8/ Další inovativní obory do budoucnosti • Kovoobráběcí a tvářecí stroje • Potravinářský průmysl • Letecký a kosmický průmysl • Informační a komunikační technologie • Biotechnologie, biomedicína • Nanotechnologie, moderní materiály • Subdodávky pro automobilový průmysl

Peru - doporučené veletrhy 2016 -2017: EXPOMINA PERU - důlní průmysl Termín: 14. –

Peru - doporučené veletrhy 2016 -2017: EXPOMINA PERU - důlní průmysl Termín: 14. – 16. září 2016 (každé dva roky) Místo konání: Centro de Exposiciones Jockey, Lima Web: www. expominaperu. com AERO EXPO PERU 2016 - letectví Termín: 21. -23. října 2016 Místo: letiště Pisco Web: http: //www. aeroexpoperu. com/ SITDEF - obrana, bezpečnost, civilní ochrana Termín: 18. – 21. května 2017 (každé dva roky) Místo konání: Cuartel General del Ejército, San Borja, Lima (sídlo velení pozemních sil Peru) Web: www. sitdef. com SIEE - energetika, výroba a přenos elektr. energie Termín: květen 2017 Místo konání: Lima Web: www. siee. pe PERUMIN/ EXTEMIN - důlní průmysl Termín: září 2017 (každé dva roky) Místo konání: Arequipa Web: www. convencionminera. com/perumin 32/

Česko-peruánské vzájemné vztahy a výzvy pro nejbližší období q stojíme na prahu nejpříhodnějšího období

Česko-peruánské vzájemné vztahy a výzvy pro nejbližší období q stojíme na prahu nejpříhodnějšího období pro rozvoj vzájemných vztahů mezi ČR a Peru q jsou vytvořeny všechny nezbytné předpoklady na oficiální a politické úrovni q nutnost zintenzivnit a posílit obchodně - ekonomickou spolupráci, aby odpovídala příležitostem, které obě země poskytují q využití existujících mechanismů rozvoje obchodní a ekonomické spolupráce q posílit podporu a zájem podnikatelské sféry o Peru a možnosti obchodu (semináře, podnikatelská setkání, cestovní ruch, kulturní spolupráce atd. ) q maximálně využít stávající nástroje na podporu ekonomické diplomacie - PROPED, obchodní mise, Czech. Trade, oficiální návštěvy atd. q podnítit zájem peruánské strany o ČR a možnosti rozvoje vzájemného obchodu q modernizovat smluvní základnu q aktivně pracovat v oblasti cestovního ruchu q hledat nové oblasti a obory vzájemné spolupráce (věda a technika, inovace, ochrana kulturního dědictví, životní prostředí, rozvojová spolupráce atd. )

Ekvádor - základní údaje o o o o Poloha: severozápad Jižní Ameriky, leží na

Ekvádor - základní údaje o o o o Poloha: severozápad Jižní Ameriky, leží na rovníku Sousední země: Peru a Kolumbie Úřední jazyky: španělština, kečuánština a další Politický systém: prezidentská republika Hlava státu: Prezident republiky Měna: USD Hlavní město: Quito o Členství v organizacích: CAN, CELAC, FAO, G-11, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC (NGOs), LAES, LAIA, Mercosur (associate), MIGA, MINUSTAH, NAM, OAS, OPANAL, OPCW, OPEC, Pacific Alliance (pozorovatel), PCA, SICA (pozorovatel), UNAMID, UNASUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina, UNISFA, UNMIL, UNMISS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU (NGOs), WHO, WIPO, WMO, WTO o o Časové pásmo: GMT (-6/7 hodin vzhledem k ČR) Průměrné roční teploty: +20°C / 68°F

Hlavní ekonomické ukazatele srovnání s ČR CZ EC Jednotky Rozloha 78. 866 283. 561

Hlavní ekonomické ukazatele srovnání s ČR CZ EC Jednotky Rozloha 78. 866 283. 561 km 2 Počet obyvatel 10, 553. 843 15, 868. 396 obyvatelé HDP (2015) 181. 860 183. 400 mil. USD Růst HDP (2015) 4, 3 0, 0 % HDP na obyvatele (2015) 17. 257 11. 300 USD Míra inflace (2015) 0, 3 4, 0 % Deficit veřejných financí (2015) -0, 4 -4, 0 % HDP Zahraniční obchod (2015) 298, 6 39, 2 mld. USD

Ekvádor - aktuální politická situace q vláda prezidenta R. Correy (u moci od roku

Ekvádor - aktuální politická situace q vláda prezidenta R. Correy (u moci od roku 2007, znovuzvolen v roce 2009 a 2013) q ekonomika závislá na vývozu ropy - 2015: 36 % a 2014: 51 % exportu (nízké ceny ropy silně zasáhly do ekonomického rozvoje země, byla zavedena úsporná opatření) q zemětřesení v dubnu 2016 rovněž významně zasáhlo do ekonomického rozvoje země q levicově orientovaná vláda, prosadila znárodnění ropného průmyslu, investuje do vzdělání, zdravotnictví a infrastruktury q snaha o změnu výrobní struktury a posílení vlastních výrobních kapacit na úkor dovozů, budování primární i sekundární průmyslové základny q kladen důraz na rozvoj vědy, výzkumu a inovací q nicméně vláda aplikuje restriktivní opatření k ochraně vlastního trhu q rok 2016 - příprava na prezidentské volby, které proběhnou v únoru 2017 q probíhá ratifikační proces připojení k dohodě EU/Kolumbie a Peru q Ekvádor dnes prožívá složité vnitropolitické i ekonomické období

Vzájemné vztahy ČR-Ekvádor q diplomatické vztahy od roku 1926 (v letošním roce slavíme 90.

Vzájemné vztahy ČR-Ekvádor q diplomatické vztahy od roku 1926 (v letošním roce slavíme 90. výročí) q návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR M. Kuby (2012) a náměstka E. Muřiského (2015), návštěva ekvádorského náměstka MZV M. Albuja (2013) q smluvní základna (dohoda mezi MPa. O a ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů a MOU s ministerstvem průmyslu a produktivity) q znovuotevření HK ČR v Quito v roce 2016 q humanitární projekt obnovy po zemětřesení - vláda ČR vyčlenila 3 mil. Kč q 2017 - příprava prvního rozvojového projektu q rozšíření působnosti kanceláře Czech. Trade v Limě q aktivity k prosazení první české investice (minipivovar v Cuenca) q působení SA Connections v Ekvádoru q rozvoj meziuniverzitní spolupráce, vědy, výzkumu a inovací (Yachay, Prometeo) q významné veletržní akce: - veletrh důlního průmyslu, těžkých strojů a stavebnictví Expo Minas (každoročně v dubnu/květnu v Quitu) - veletrh stavebních technologií Feria Internacional Quito Construcción (každoročně v září v Quitu) - každoroční (červen) matchmakingová akce v Guayaquilu - www. macrorruedaecuador. ec

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Obchod ČR a Ekvádor - vývoz a dovoz

Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR Obchod ČR a Ekvádor - vývoz a dovoz 2011 -2016/VII. čtvrtletí (v mil. USD) Zdroj: ČSÚ • • V roce 2015 můžeme pozorovat mírný pokles pasiva obchodní bilance, což je ve srovnání s rokem 2014 více ve prospěch ČR. Pasivní bilance je dána jak slabší úrovní českého vývozu, také nárůstem objemu dovozu z Ekvádoru, který v posledních letech dosahuje téměř dvojnásobných hodnot ve srovnání s rokem 2010, kdy se jeho hodnota pohybovala přibližně na úrovni 27 mil. USD. 2015: Export - 14, 0 mil. USD, Import - 51, 1 mil. USD

Nejvýznamnější položky českého vývozu a dovozu ve vztahu k Ekvádoru Český dovoz z Ekvádoru

Nejvýznamnější položky českého vývozu a dovozu ve vztahu k Ekvádoru Český dovoz z Ekvádoru Český vývoz do Ekvádoru q q q q q motorová vozidla (automobily Škoda) reaktory, kotle, přístroje sklo a skleněné výrobky ze železa a oceli optické přístroje reprodukční přístroje zvuku a TV obrazu plasty nábytek, lůžkoviny, svítidla papír, karton, lepenka železo a ocel q q q q q ovoce a ořechy potravinové přípravky ze zeleniny přípravky z masa a ryb živé rostliny a květiny ryby a korýši kakao plasty a výrobky z nich farmaceutické výrobky V českém importu z Ekvádoru jednoznačně převládají zemědělské komodity a produkty rybolovu. V českém exportu jasně převládá kapitálové zboží určené pro průmysl či spotřebu (vozidla, reaktory, kotle atd. ).

 České firmy s aktivitami v Ekvádoru • Škoda Auto a. s. • Česká

České firmy s aktivitami v Ekvádoru • Škoda Auto a. s. • Česká zbrojovka a. s. • Sellier & Bellot a. s. • Investa Uni s. r. o. • Šindlar EU s. r. o. • Zetor a. s. • Transcon • Abglass Bohemia s. r. o. • SA Connections s. r. o. • Wikov Wind a. s. • Pacovské strojírny a. s.

Perspektivní obory v Ekvádoru 1/ Zemědělství a zpracovatelský průmysl Zemědělské stroje (mj. traktory), stroje

Perspektivní obory v Ekvádoru 1/ Zemědělství a zpracovatelský průmysl Zemědělské stroje (mj. traktory), stroje pro zpracování potravin a nápojů; 2/ Energetika a distribuce elektrické energie Zařízení pro výrobu a distribuci elektrické energie: turbíny, rozvaděče, transformátory, kabely, převodovky, generátory; 3/ Strojírenství Stroje pro modernizaci dalších odvětví domácího průmyslu: mj. textilní, kožedělný, dřevozpracující a kovozpracující průmysl a výroba plastů (např. pletací stroje, tryskové stavy, koželužské stroje, obráběcí, kovozpracující a tvářecí stroje; dřevozpracující stroje); 3/ Důlní průmysl Zařízení pro důlní průmysl: čerpadla, buldozery, rypadla, drtičky, motory, generátory, zařízení pro železniční a vertikální přepravu v dolech; Komponenty, armatury, potrubí, čerpadla a další zařízení pro distribuci ropy, zemního plynu a petrochemický průmysl (za účelem zefektivnění výroby, snižování nákladů a zvýšení přidané hodnoty pro export); 4/ Dopravní infrastruktura, stavební průmysl Stavební průmysl: ocelové konstrukce, trouby, trubky, desky, železné tyče, čerpadla a kompresory Doprava (silniční / železniční / letecká): materiál pro stavbu železnic i vozový park, letecká technika, vybavení letišť (včetně menších a mobilních) v oblasti telekomunikačního, signalizačního, bezpečnostního a monitorovacího zařízení; 5/ Životní prostředí Ekologické technologie, technologie pro vodohospodářství a lesní hospodářství: lesní těžební stroje, mechanismy na přepravu vytěženého dřeva, zařízení pro úpravu vody, vodovodní sítě, ČOV, recyklační technologie atp. ; služby v oblasti odstraňování ekologických škod (po těžbě apod. ); 6/ Obranný průmysl Zbraně a výzbroj pro armádu a policii, náboje a munice, neletální technika atd. 7/ věda a výzkum Měřicí, laboratorní přístroje a optická zařízení pro budování domácích kapacit v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Česko-ekvádorské vzájemné vztahy a výzvy pro nejbližší období q nehledě na aktuální vnitropolitickou situaci

Česko-ekvádorské vzájemné vztahy a výzvy pro nejbližší období q nehledě na aktuální vnitropolitickou situaci a nadcházející všeobecné volby se jedná pro ČR o perspektivní bilaterální relaci q po vyrovnání se s nejakutnějšími humanitárními problémy se Ekvádor začíná opět zabývat dlouhodobými strategickými projekty, které mají zmodernizovat infrastrukturu i domácí výrobní odvětví a posílit přidanou hodnotu ekvádorského exportu (šance pro ČR v perspektivních odvětvích) q připravuje se akreditace nového velvyslance Ekvádoru se sídlem v Berlíně a v jednání je příprava politických konzultací v Praze na úrovni VŘ MZV (listopad/prosinec 2016) q Ekvádor hostí v říjnu 2016 konferenci OSN Habitat III (delegace MMR na nejvyšší úrovni) q nutno modernizovat a doplnit smluvní základnu, zejména v ekonomické a obchodní oblasti q zainteresovat Ekvádor na rozvoji obchodní spolupráce s ČR (obchodni mise, účast na veletržní akci atd. ) q ve spolupráci s agenturou Czech. Tourism připravit akci na podporu rozvoje cestovního ruchu

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Velvyslanectví ČR v Peru Děkuji za pozornost Gracias por

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Velvyslanectví ČR v Peru Děkuji za pozornost Gracias por su atención Pavel Bechný Velvyslanec České republiky v Peru (akreditace pro Peru a Ekvádor) Baltazar la Torre 398, San Isidro, Lima, Peru Web: www. mzv. cz/lima E-mail: [email protected] cz