Minimln zznam pro Souborn katalog R star tisky

  • Slides: 24
Download presentation
Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky Tereza Paličková oddělení rukopisů a starých

Minimální záznam pro Souborný katalog ČR staré tisky Tereza Paličková oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR

Přehled polí a podpolí l l l l l l 001 003 005 008

Přehled polí a podpolí l l l l l l 001 003 005 008 026 040 041* 044 072 7 080* 100* 110* 245** 246** Kontrolní číslo Identifikátor kontrolního čísla Datum posledního zpracování Údaje pevné délky Fingerprint Zdroj katalogizace $a $bcze Kód jazyka $a $a Kód země vydání $a $a Kód předmětové kategorie $a $x $2 Mezinárodní desetinné třídění (MDT) $a $2 Hlavní záhlaví - osobní jméno $a $b $c $d $q $4 Hlavní záhlaví - jméno korporace $a $b $c $d $n $4 Údaje o názvu $a $b $n $p $c Variantní názvy $a $b $n $p l l l l l 250 Údaje o vydání $a 260* Nakladatelské údaje $a $b $c ($e $f $g) 300 Fyzický popis $a $c 5 XX Poznámky $a 510 citace a odkazy $a $c $u 700* Vedlejší záhlaví – osobní jméno $a $b $c $d $4 710* Vedlejší záhlaví - jméno korporace $a $b $4 910 Údaje pro souborný katalog $a $s/$r 984 Místo vydání – staré tisky $a $b 903 Označení - staré tisky $a RP

001 Kontrolní číslo 003 Identifikátor kontrolního čísla 005 Datum posledního zpracování 008 Údaje pevné

001 Kontrolní číslo 003 Identifikátor kontrolního čísla 005 Datum posledního zpracování 008 Údaje pevné délky 00 -05 datum uložení do souboru (RRMMDD) 06 typ data/publikační status (kód) 07 -10 datum 1 15 -17 místo vydání (kód země) 35 -37 jazyk popisné jednotky 38 modifikace záznamu

026 Fingerprint • jednoznačný identifikační kód publikace vytvářený podle přesných pravidel katalogizátorem • zahraniční

026 Fingerprint • jednoznačný identifikační kód publikace vytvářený podle přesných pravidel katalogizátorem • zahraniční databáze používající fingerprint v v v • Německo – VD 17 Itálie – Edit 16 Polsko – NUKAT v rámci SK bude používán výhledově na základě zpracované metodiky

040 Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole) a - agentura zajišťující původní katalogizaci b - jazyk

040 Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole) a - agentura zajišťující původní katalogizaci b - jazyk katalogizace c - agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné) e - použitá pravidla popisu 9 - úplnost záznamu* *kódovník: 0 nestandardní (neodpovídá stanovenému minimu) 1 minimální (povinné minimum) 2 nadstandardní (nad rámec stanoveného minima) 041 Kód jazyka indikátor 1: indikátor překladu indikátor 2: kódovník jazyků MARC a - kód jazyka textu 044 Kód země vydání a - kód země vydání

072 Kód předmětové kategorie indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - kód zdroje a

072 Kód předmětové kategorie indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - kód zdroje a - klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu x - slovní označení skupiny Konspektu 2 - kód zdroje • • opakovatelné pole používají se dvě skupiny Konspektu pro zařazení dokumentu nebo informací v něm obsažených do oboru (věcná charakteristika dokumentu) a do kategorie dokumentů (formální charakteristika dokumentu) Příklad užití pro formální charakteristiku dokumentu: a - 094 x - Staré tisky 2 - Konspekt 080* Mezinárodní desetinné třídění (MDT) indikátor 1 - nedefinován indikátor 2 - nedefinován a - klasifikační znak MDT 2 - vydání § fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu

100 Hlavní záhlaví - osobní jméno indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: nedefinován

100 Hlavní záhlaví - osobní jméno indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: nedefinován a - osobní jméno b - římské číslice c - doplňky ke jménu jiné než data d - data související se jménem q - rozpis iniciál rodného/křestního jména 4 – kód role 110 Hlavní záhlaví - jméno korporace indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: nedefinován a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek b - podřízená složka c - místo konání akce d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy g - další různé informace n - číslo části/sekce/akce 4 – kód role

245 Údaje o názvu indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví indikátor 2: vyloučení znaků z

245 Údaje o názvu indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví indikátor 2: vyloučení znaků z řazení a - název b - další údaje o názvu c - údaj o odpovědnosti atd. h - obecné označení druhu dokumentu n - číslo označení části/sekce díla p - název části/sekce díla • • bohužel neexistuje zcela jednotná praxe pro přepis titulního listu dodržovat pravidla AACR 2 a ISBD(A) 246 Variantní názvy indikátory 1: poznámka/vedlejší záhlaví indikátory 2: typ názvu i - text návěští poznámky a - hlavní název/zkrácený název b - další část údajů o názvu n - číslo části/sekce díla p - název části/sekce díla

250 Údaje o vydání a - označení vydání 260 Nakladatelské údaje indikátor 1: pořadí

250 Údaje o vydání a - označení vydání 260 Nakladatelské údaje indikátor 1: pořadí nakladatelských údajů # - neuvádí se/první nakladatel 2 - dočasný nakladatel 3 - poslední nakladatel indikátor 2: nedefinován a - místo vydání b - jméno nakladatele c - datum vydání e - místo tisku f - jméno tiskaře g - datum tisku

300 Fyzický popis a - rozsah c - formát 300 $$a [10], 473, [3],

300 Fyzický popis a - rozsah c - formát 300 $$a [10], 473, [3], 475 -604, [17] listů : $$b ill. ; $$c 2° (37 cm) 5 XX Poznámky (povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR 2) a – poznámka * pouze poznámky k bibliografickému popisu * u poznámek k exempláři důsledně používat podpole 5

510 Citace a odkazy *u jazykově českých dokumentů důsledně uvádět odkaz na Knihopis v

510 Citace a odkazy *u jazykově českých dokumentů důsledně uvádět odkaz na Knihopis v daném formátu a odkaz na záznam v Knihopisu Digital indikátor 1: rozsah pokrytí a lokace citací 3 - lokace citace neuvedena 4 - lokace citace uvedena indikátor 2: nedefinován a - název zdroje - Knihopis c - lokace ve zdroji – Kxxxxx u - adresa elektronického zdroje 510 4 $$a Knihopis, $$c K 01102 $$u http: //db. knihopis. org/l. dll? cll~1044

700 Vedlejší záhlaví – osobní jméno indikátor 1: indikátor formy indikátor 2: typ vedlejšího

700 Vedlejší záhlaví – osobní jméno indikátor 1: indikátor formy indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví a - osobní jméno b - římské číslice c - doplňky ke jménu jiné než data d - data související se jménem q - rozpis iniciál rodného/křestního jména 4 - kód role 710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace indikátor 1: indikátor formy jména indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek b - podřízená složka c - místo konání akce d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy g - další různé informace n - číslo části/sekce/akce 4 - kód role

910 Údaje pro souborný katalog a - sigla vlastníka r - roky odběru /

910 Údaje pro souborný katalog a - sigla vlastníka r - roky odběru / nebo s – svazky • v podpoli b je možno uvést signaturu (není povinné s ohledem na ochranu fondů) on-line aktualizace pole 910 - pomocí formuláře lze doplnit či vymazat informace o vlastnictví dokumentu přímo v databázi http: //www. caslin. cz/spoluprace-s-skcr/aktualizace-odberu-pomoci-formulare •

984 Místo vydání – staré tisky a - město b - země • •

984 Místo vydání – staré tisky a - město b - země • • 984 $$a Praha $$b Česko výhledově bude nahrazeno řádným marcovským polem (pravděpodobně pole 752) autoritní rejstřík 903 Označení - staré tisky a - kód druhu dokumentu - RP § nutné pro jednoznačné rozeznání starého tisku PSP $$a RP

Kazatel domownj: to gest naučenj potřebné. . .

Kazatel domownj: to gest naučenj potřebné. . .

Zobrazení v SK

Zobrazení v SK

Zobrazení v lokální bázi - STT

Zobrazení v lokální bázi - STT

O mezech, hranicých, saudu a rozepřj meznj …

O mezech, hranicých, saudu a rozepřj meznj …

STT

STT

SK

SK

l l l Tereza Paličková Národní knihovna ČR oddělení rukopisů a starých tisků Klementinum

l l l Tereza Paličková Národní knihovna ČR oddělení rukopisů a starých tisků Klementinum 190 Praha 1 110 00 l e-mail: Tereza. [email protected] cz telefon: 221663281 l http: //www. nkp. cz/pages/page. php 3? page=orst_ORST. htm l