Mineralogie Sloen zemsk kry Horniny versus nerosty Vznik

  • Slides: 19
Download presentation
Mineralogie Ø Složení zemské kůry Ø Horniny versus nerosty Ø Vznik a tvar nerostů

Mineralogie Ø Složení zemské kůry Ø Horniny versus nerosty Ø Vznik a tvar nerostů

Zemská kůra oceánská 6 - 15 km mocnost zemské kůry pevninská 30 - 70

Zemská kůra oceánská 6 - 15 km mocnost zemské kůry pevninská 30 - 70 km pevninská kůra oceánská kůra nerosty horniny složení zemské kůry [1] zemský plášť plyny voda s rozpuštěnými látkami

Co je nerost? MINERÁL Øvětšinou anorganická (neústrojná) stejnorodá látka Øvýjimka např. jantar Ølze vyjádřit

Co je nerost? MINERÁL Øvětšinou anorganická (neústrojná) stejnorodá látka Øvýjimka např. jantar Ølze vyjádřit chemickým vzorcem PRVKY (zlato Au, stříbro Ag) SLOUČENINY (křemen Si. O 2) [2] záhněda jantar

Co je hornina? HORNINA Øanorganická různorodá látka, obvykle je složená z více nerostů Øvětšinou

Co je hornina? HORNINA Øanorganická různorodá látka, obvykle je složená z více nerostů Øvětšinou nelze vyjádřit chemickým vzorcem křemen ŽULA slída živec SVOR S GRANÁTY

Vědní obory nerosty horniny minerál = nerost petra (řecky) = kámen mineralogie petrologie

Vědní obory nerosty horniny minerál = nerost petra (řecky) = kámen mineralogie petrologie

Vznik minerálů • nejčastěji krystalizací magmatu – tvoří krystaly sádrovec • amorfní = beztvaré

Vznik minerálů • nejčastěji krystalizací magmatu – tvoří krystaly sádrovec • amorfní = beztvaré nerosty – netvoří krystaly opál

Vznik minerálů • drúza = skupina krystalů ametyst • geoda = vykrystalizované nerosty v

Vznik minerálů • drúza = skupina krystalů ametyst • geoda = vykrystalizované nerosty v dutině křišťál – rudická geoda

Tvar nerostů KRYSTALOVÉ SOUSTAVY trojklonná jednoklonná kosočtverečná šesterečná (klencová) TURMALÍN CHALKANTIT SÁDROVEC SÍRA CHALKOPYRIT

Tvar nerostů KRYSTALOVÉ SOUSTAVY trojklonná jednoklonná kosočtverečná šesterečná (klencová) TURMALÍN CHALKANTIT SÁDROVEC SÍRA CHALKOPYRIT KŘEMEN KALCIT krychlová DIAMANT PYRIT GRANÁT HALIT

Tvar nerostů – krystalové soustavy TROJKLONNÁ SOUSTAVA chalkantit (skalice modrá) [4] [3]

Tvar nerostů – krystalové soustavy TROJKLONNÁ SOUSTAVA chalkantit (skalice modrá) [4] [3]

Tvar nerostů – krystalové soustavy JEDNOKLONNÁ SOUSTAVA [5] sádrovec

Tvar nerostů – krystalové soustavy JEDNOKLONNÁ SOUSTAVA [5] sádrovec

Tvar nerostů – krystalové soustavy KOSOČTVEREČNÁ SOUSTAVA síra [6] [7] aragonit

Tvar nerostů – krystalové soustavy KOSOČTVEREČNÁ SOUSTAVA síra [6] [7] aragonit

Tvar nerostů – krystalové soustavy ČTVEREČNÁ SOUSTAVA Chalkopyrit [8] chalkopyrit na křemeni [9]

Tvar nerostů – krystalové soustavy ČTVEREČNÁ SOUSTAVA Chalkopyrit [8] chalkopyrit na křemeni [9]

Tvar nerostů – krystalové soustavy ŠESTEREČNÁ SOUSTAVA KLENCOVÁ SOUSTAVA [10] [11] křišťál

Tvar nerostů – krystalové soustavy ŠESTEREČNÁ SOUSTAVA KLENCOVÁ SOUSTAVA [10] [11] křišťál

Tvar nerostů – krystalové soustavy ŠESTEREČNÁ SOUSTAVA KLENCOVÁ SOUSTAVA kalcit turmalín

Tvar nerostů – krystalové soustavy ŠESTEREČNÁ SOUSTAVA KLENCOVÁ SOUSTAVA kalcit turmalín

Tvar nerostů – krystalové soustavy KRYCHLOVÁ SOUSTAVA granát [12]

Tvar nerostů – krystalové soustavy KRYCHLOVÁ SOUSTAVA granát [12]

Tvar nerostů – krystalové soustavy KRYCHLOVÁ SOUSTAVA pyrit halit (sůl kamenná)

Tvar nerostů – krystalové soustavy KRYCHLOVÁ SOUSTAVA pyrit halit (sůl kamenná)

GRAFIT versus DIAMANT Østejné chemické složení – C (uhlík) diamant Ørůzné uspořádání atomů uhlíku

GRAFIT versus DIAMANT Østejné chemické složení – C (uhlík) diamant Ørůzné uspořádání atomů uhlíku rozdílné vlastnosti nerostu (tvrdost, tvar, krystalová soustava) [16 ] grafit (tuha) [14] [15 ] [13] vnitřní stavba grafitu vnitřní stavba diamantu

SHRNUTÍ – odpověz na otázky anorganická stejnorodá přírodnina 1. Co je nerost? anorganická nestejnorodá

SHRNUTÍ – odpověz na otázky anorganická stejnorodá přírodnina 1. Co je nerost? anorganická nestejnorodá přírodnina 2. Co je hornina? 3. Jak se nazývá věda, která zkoumá nerosty? mineralogie 4. Jak se nazývá dutina vyplněná krystaly? geoda 5. Co vytváří shluky krystalů téhož nerostu? drúza 6. Jak nejčastěji vznikají nerosty? krystalizací magmatu 7. Jak se nazývají beztvaré nerosty? amorfní chemické složení 8. Co mají tuha a diamant společného? 9. Čím se tuha a diamant liší? uspořádáním C v krystal. mřížce 10. Uveď příklady třídění nerostů podle tvaru krystalu. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Trojklonná Jednoklonná Krychlová Šesterečná Čtverečná Kosočtverečná Ø Ø Ø skalice modrá sádrovec pyrit, diamant, granát , halit turmalín, křemen, kalcit, grafit chalkopyrit síra, aragonit

Geoda obřích rozměrů http: //news. bbc. co. uk/2/hi/science/nature/787776. stm

Geoda obřích rozměrů http: //news. bbc. co. uk/2/hi/science/nature/787776. stm