Mikroundervisning akuten Kunglv Wells score PERC score Kristina

  • Slides: 5
Download presentation
Mikroundervisning akuten Kungälv Wells score PERC score Kristina Bengtsson Linde, kristina. h. bengtsson@vgregion. se

Mikroundervisning akuten Kungälv Wells score PERC score Kristina Bengtsson Linde, kristina. h. bengtsson@vgregion. se

Wells score för DVT WELLS DVT: >2 p hög sannolikhet: UL. 0 -1 p:

Wells score för DVT WELLS DVT: >2 p hög sannolikhet: UL. 0 -1 p: pd. D Malignitet (under senaste 6 mån eller palliation) Paralys/pares/gipsbehandling av ben Immobilisering > 3 d el större kirurgi < 4 v m narkos/spinal Ömhet/smärta längs djupa vener Helbenssvullnad Vadsvullnad > 3 cm jämfört med andra benet Pittingödem i det symtomatiska benet Ytliga kollateraler (ej varicer) Tidigare objektivt påvisad DVT Alternativ diagnos minst lika sannolik 1 1 1 1 1 -2

p. Ddimer vid DVT

p. Ddimer vid DVT

Wells score för lungemboli WELLS score 0 -4 p=låg risk, >4 hög Klinisk DVT

Wells score för lungemboli WELLS score 0 -4 p=låg risk, >4 hög Klinisk DVT Hjärtfrekvens >100 Hemoptys Immob > 3 dgr eller kirurgi senaste 4 v Tidigare DVT el Lungemboli Malignitet beh inom 6 mån, palliation LE mer sannolik än annan dx Ett sätt är att handlägga lungemboli: Wells score: vid 0 -2 p gå vidare m PERC, Wells score 3 -4 p: pddimer. Well score >4 p: CT 3 p 1, 5 1 3

Perc score . OBS: för folk med låg risk: dvs ej malignitet, östrogen mm

Perc score . OBS: för folk med låg risk: dvs ej malignitet, östrogen mm Ålder >50 år Hjärtfrekvens <100 POX > 94% på rumsluft Ingen immobilisering, kirurgi, trauma, östrogen Ingen tidigare DVT el PE Inga kliniska tecken på DVT om pretest prob <15% + alla krit uppfyllda -> risk <2% i en <15% risk pop =0, 2%