Mikro retim Dr irin KARADENZ Tarihesi l retmenlerin

  • Slides: 10
Download presentation
Mikro Öğretim Dr. Şirin KARADENİZ

Mikro Öğretim Dr. Şirin KARADENİZ

Tarihçesi l Öğretmenlerin gerçek sınıf ortamlarında eğitimleri boyunca edindikleri bilgilerini kullanamamaları sorunu vardı. l

Tarihçesi l Öğretmenlerin gerçek sınıf ortamlarında eğitimleri boyunca edindikleri bilgilerini kullanamamaları sorunu vardı. l 1960 yılında Stanford Üniversitesi’nde öğretmen eğitiminin niteliğini arttırmak amacıyla denemeler yapılmıştır.

Mikro Öğretim Nedir? l Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini arttıracak laboratuar (normal sınıf ortamına göre

Mikro Öğretim Nedir? l Öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini arttıracak laboratuar (normal sınıf ortamına göre daha kontrollü olan ortam) öğretim yöntemidir Etkinlikler, l Yaşantılar denenir l l Riski az, kazancı çoktur.

Amacı l Öğretmen Adaylarının; Kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmalarını sağlamak, l Çeşitli becerileri

Amacı l Öğretmen Adaylarının; Kazandıkları bilgi ve becerileri uygulamaya aktarmalarını sağlamak, l Çeşitli becerileri deneyerek, deneyim kazanmalarını sağlamak, l Araştırma yeteneklerini geliştirmek, l Kendilerine olan güvenlerini arttırmak, l Kaygı düzeylerini azaltmak l Kendilerini değerlendirme olanağı sağlama l

Nasıl yapılır? l 5 -20 dakikalık sürelerle uygulanır l Sadece bir tane öğretim becerisi

Nasıl yapılır? l 5 -20 dakikalık sürelerle uygulanır l Sadece bir tane öğretim becerisi ele alınır l Dersler bir kameraya kaydedilir veya teybe alınır l Becerinin denenmesinin ardından, etkinlik tekrar izlenir veya dinlenir

Nasıl yapılır? l Öğretmen adayları, hem öğrenci, hem öğretmen hem de değerlendiren rolündedir. l

Nasıl yapılır? l Öğretmen adayları, hem öğrenci, hem öğretmen hem de değerlendiren rolündedir. l Öğretmen adayı kendisini de değerlendirir l Diğer öğretmen adayları ve öğretim elemanı tarafından geri bildirimler (eleştiriler ve öneriler) verilir l Eleştiriye açık olmayan katılımcılarda ise öğrenilmiş çaresizlik ortaya çıkabilir.

Yapıcı eleştiri nasıl yapılır? l Öncelikle öğretmen adayının kendisi bu becerileri denerken neler hissettiğini

Yapıcı eleştiri nasıl yapılır? l Öncelikle öğretmen adayının kendisi bu becerileri denerken neler hissettiğini belirtmelidir. l Karşınızdaki arkadaşınızı yargılamayın ve ‘Sen’ yerine ‘Ben’ dili kullanın l Konuyu anlatamadın Anlattığın konuyu anlamakta zorluk çektim

Yapıcı eleştiri nasıl yapılır? l Bir geri bildirimin yardımı olması için geri bildirim kişi

Yapıcı eleştiri nasıl yapılır? l Bir geri bildirimin yardımı olması için geri bildirim kişi üzerine değil davranış üzerine odaklanmalıdır. l Verilen geri bildirim diğer öğretmen adayları tarafından da değerlendirilmelidir. Tek kişinin mi yoksa çoğunluğun düşüncesi mi?

Yapıcı eleştiri nasıl yapılır? Arkadaşınıza öğüt vermeyin Bu durumda sizin neler yapacağınızı söyleyin. l

Yapıcı eleştiri nasıl yapılır? Arkadaşınıza öğüt vermeyin Bu durumda sizin neler yapacağınızı söyleyin. l Geri bildirim size verilirken itiraz etmek yerine dinleyin! l Unutmayınız; sadece iyiydi demek bir geri bildirim değildir. l Sonuç olarak; amacımız gerçek sınıfa gitmeden öğretim becerilerinizi geliştirmektir. •

Eğer başarılı olunmazsa? l Seçilen davranış, istenen düzeye gelinceye kadar tekrar edilir ve buna

Eğer başarılı olunmazsa? l Seçilen davranış, istenen düzeye gelinceye kadar tekrar edilir ve buna öğretim elemanı karar verir. Aynı beceri 15 -20 dakika olarak tekrar denenir