MIEJSCE RUCHW W KOCIELE KOCI aspekt instytucjonalny aspekt

  • Slides: 8
Download presentation
MIEJSCE RUCHÓW W KOŚCIELE

MIEJSCE RUCHÓW W KOŚCIELE

KOŚCIÓŁ aspekt instytucjonalny aspekt charyzmatyczny

KOŚCIÓŁ aspekt instytucjonalny aspekt charyzmatyczny

Ruch kościelny oznacza pewną konkretną rzeczywistość kościelną, którą tworzą głównie ludzie świeccy, pewien program

Ruch kościelny oznacza pewną konkretną rzeczywistość kościelną, którą tworzą głównie ludzie świeccy, pewien program kształtowania wiary, chrześcijańskiego świadectwa, którego metody wychowawcze oparte są na określonym charyzmacie udzielonym założycielowi ruchu w konkretnych okolicznościach i formach.

RUCH KOŚCIELNY to konkretna rzeczywistość kościelna którą tworzą ludzie świeccy (głównie) będąca programem kształtowania

RUCH KOŚCIELNY to konkretna rzeczywistość kościelna którą tworzą ludzie świeccy (głównie) będąca programem kształtowania wiary posługująca się metodą wychowawczą opartą na charyzmacie założyciela

Elementy stanowiące minimum jakie musi spełniać ruch eklezjalny 1. W centrum dążeń, wysiłków stawia

Elementy stanowiące minimum jakie musi spełniać ruch eklezjalny 1. W centrum dążeń, wysiłków stawia sprawę communio wertykalnego swoich członków, czyli w centrum jest zainteresowanie osobistą relacją poszczególnych członków z Bogiem, musi być ruchem duchowości chrześcijańskiej 2. Musi wyrażać się w tworzenie małych wspólnot, które zawierają w sobie, w swoim życiu następujące elementy: - Słowo Boże (jako słowo życia) - Modlitwa wspólnotowa - Metanoia – przemiana życia (ewangeliczny styl życia) - Agape – Diakonia - Liturgia (przeżywana świadomie i intensywnie) - Troska o wierność wobec własnego charyzmatu, przy jednoczesnej otwartość na inne ruchy - Uczestnictwo w misyjnej, ewangelizacyjnej świadomości Kościoła

Znamiona ruchów kościelnych: 1) spotkanie Jezusa Chrystusa 2) spotkanie braci i sióstr 3) ponowne

Znamiona ruchów kościelnych: 1) spotkanie Jezusa Chrystusa 2) spotkanie braci i sióstr 3) ponowne odkrycie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej 4) radykalizm ewangeliczny 5) Słowo Boże

Eklezjalnym może być nazwany taki ruch, którego istotną treścią jest urzeczywistnianie communio w jej

Eklezjalnym może być nazwany taki ruch, którego istotną treścią jest urzeczywistnianie communio w jej wymiarze wertykalnym i horyzontalnym.

„Ruch Światło – Życie, ruch oazowy, to eklezjologia Vaticanum II zamieniona na język pewnego

„Ruch Światło – Życie, ruch oazowy, to eklezjologia Vaticanum II zamieniona na język pewnego ruchu, pewnego działania. ” kard. K. Wojtyła