Microsoft Partneriai mokyme Lietuvos novatoriko vietimo forumas Virtuali

  • Slides: 7
Download presentation
Microsoft® Partneriai mokyme Lietuvos novatoriško švietimo forumas

Microsoft® Partneriai mokyme Lietuvos novatoriško švietimo forumas

„Virtuali kelionė klasėje“ – VKK Microsoft® Partneriai mokyme Lietuvos novatoriško švietimo forumas 2012 metai

„Virtuali kelionė klasėje“ – VKK Microsoft® Partneriai mokyme Lietuvos novatoriško švietimo forumas 2012 metai

„Virtuali kelionė klasėje“ – VKK Darbo pavadinimas: Lietuvos istorija dainoj sudėta Autorius(-iai) Vilija Padimanskienė,

„Virtuali kelionė klasėje“ – VKK Darbo pavadinimas: Lietuvos istorija dainoj sudėta Autorius(-iai) Vilija Padimanskienė, Rasa Juškauskienė Mokykla Lazdijų r. Stebulių mokyklą protėviai įkurdino vienoje gražiausių Dzūkijos vietų - pro mokyklos langus matosi kaip tyvuliuoja Dusios ežeras ir driekiasi Kalniškės miško plotai. Mokykloje mokosi 82 mokiniai, kurie atvyksta iš 12 aplinkinių kaimų. Mokykla turi, kuria naujas tradicijas, kultūrinį gyvenimą, tenkinantį mokyklos bendruomenės interesus ir poreikius. 2012 m. NMVA nustatė mokyklos stiprybę - šiuolaikinių priemonių tikslingas panaudojimas mokyme. Trumpas mokyklos apibūdinimas Mokyklos interneto svetainės adresas www. stebuliumokykla. lt Dalykas Istorija, matematika, muzika Klasė 5 klasė Projekto tikslai Kūrybiškai derinant aktyvius mokymo metodus sudominti mokinius istorine praeitimi. Nurodykite pagrindinį ir su projektu susijusius dalykus

Projekto aprašymas Trumpas projekto apibūdinimas. Nurodykite, kokie tikslai buvo keliami ir kokie pasiekti mokomosios

Projekto aprašymas Trumpas projekto apibūdinimas. Nurodykite, kokie tikslai buvo keliami ir kokie pasiekti mokomosios veiklos rezultatai. Ar vykdyta ilgalaikė mokymo veikla? Ar vykdyta veikla skatino mokinius planuoti savo mokymosi procesą ir jį nuolat vertinti? Jei manote, kad reikia, galite įkelti dokumentus, susijusius su projekto aprašymu. Pastabose pateikta informacija, kaip į pateiktį įkelti dokumentą. Mokymosi procesas Planavimo pavyzdžiai (pedagoginis pagrindimas, nuorodos į naudotus išteklius). Apibūdinkite kūrybiškumą ir inovatyvumą. Aprašykite, kaip mokymosi planavimas palengvino XXI a. gebėjimų ir kompetencijų (žinių gilinimo, IKT taikymo, problemų sprendimo, inovacijų, bendravimo ir bendradarbiavimo) tobulinimą. Sukūrėme dainą, kurioje Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Mokiniai ją turi inscenizuoti, sukurti istorinius vaidmenis. Mokinių žingsniai: renka informaciją, daro jos atranką, sistemina, keičiasi ir dalijasi informacija. Naudojasi vienu iš tobuliausių įrankių – internetu – galingu mokymosi instrumentu. Istoriškai atsako į klausimus kas, kur, kodėl. Matematiškai patikslina kada, kiek. Vykdoma ilgalaikė veikla. Mokiniai kuria matematikos užduotėles: istorines datas sudėlioja į geometrines figūras, istorines asmenybes atpažįsta , , Multiple Mouse“ programos pagalba, inscenizuoja dainą valstybinių švenčių metu. Mokiniai savarankiškai ieškojo informacijos ir ją perteikė bendradarbiaujant ir bendraujant. Naudojantis programine įranga perteikė informaciją lentelėmis, brėžiniais, piešiniais, kūrė istorinius vaidmenis, kūrybiškai derino istorijos ir matematikos dalykų išmanymą, turimus IKT gebėjimus, tobulino IKT kompetencijas.

Projekto rezultatai Mokinių sukurtų darbų pavyzdžiai. Kokios technologijos ir kaip buvo naudojamos projekte? Kaip

Projekto rezultatai Mokinių sukurtų darbų pavyzdžiai. Kokios technologijos ir kaip buvo naudojamos projekte? Kaip IKT buvo naudojamos žinioms bei gebėjimams gilinti, bendradarbiauti, mokytis už klasės ribų? Ar IKT naudojimas suteikė naujų galimybių? Ar skaitmeniniai ištekliai buvo naudojami novatoriškai? Įterpkite failus, vaizdo siužetus, kitus dokumentus, kurie iliustruoja mokymosi procesą ir rezultatus. Lietuvos istorija dainoje sudėta

Žinių gilinimas ir kritinis mąstymas Pateikite pavyzdžių, susijusių su mokinių mokymosi veikla, reikalaujančia ne

Žinių gilinimas ir kritinis mąstymas Pateikite pavyzdžių, susijusių su mokinių mokymosi veikla, reikalaujančia ne žinių atgaminimo, bet ugdančia kūrybiškumą, analizę, sintezę ar vertinimą. Mokymasis už klasės ribų Jei projekto veikla neapsiribojo tik darbu klasėje (pamokine veikla), bet buvo vykdoma ir už klasės ribų, pateikite tokių pavyzdžių. Pateikite pavyzdžių veiklos, susijusios su realaus pasaulio problemų sprendimu ar situacijų nagrinėjimu (pvz. , duomenų rinkimas ne klasėje) arba pavyzdžių, susijusių su reikšminga įtaka vietos ar pasaulio bendruomenei. Istorinių vaidmenų kūrimas pagal dainą, patys mokiniai įsivertina savo žinojimą, gebėjimus , , Laimės žiburio“ sistema (iki kokio pageidaujamo įvertinimo įkopė). Skatinamas kūrybiškumas – sukuriama reikalinga aplinka, kuri leidžia svajoti ir klysti, o suklydus sugrįžti prie IKT – pasitikslinti, pasimokyti. Vyko virtualios kelionės internetinėje erdvėje (svetainėse , , Istorikas. lt“, , , Įdomioji Lietuvos istorija“, , , Virtuali kelionė klasėje“, , , Emokykla“. . . ). Išvykos į Trakų pilį, Gedimino pilį, Valdovų rūmus, tikslu tinkamai įsijausti į istorinius vaidmenis.

Bendradarbiavimas Pateikite pavyzdžių (jei tokių turite), iliustruojančių bendradarbiavimą, komandinį darbą, atsakomybės pasidalijimą, sprendimų priėmimą,

Bendradarbiavimas Pateikite pavyzdžių (jei tokių turite), iliustruojančių bendradarbiavimą, komandinį darbą, atsakomybės pasidalijimą, sprendimų priėmimą, kūrybą. Mokiniai žaisdami grupėmis aiškinosi kaip istorikai, rėmėsi istorijos šaltiniais (legendomis, mitais, pasakojimais, dokumentine medžiaga). Penktokai bendradarbiauja ne tik klasėje, bet ir su visų klasių mokiniais: filmuojama, fotografuojama. Šią istorinę, penktokams skirtą dainą, inscenizuoja ir vyresnių klasių mokiniai. Taip formuojasi istorinė sąmonė.