Microsoft Excel Excel informacje wstpne Microsoft Excel jest

  • Slides: 26
Download presentation
Microsoft Excel

Microsoft Excel

Excel – informacje wstępne ü Microsoft Excel jest składnikiem pakietu biurowego Microsoft Office ü

Excel – informacje wstępne ü Microsoft Excel jest składnikiem pakietu biurowego Microsoft Office ü Najnowsza wersja: Microsoft Excel 2010 üExcel to program zaliczany do kategorii. Arkusz kalkulacyjny ü Excel służy do obliczeń i ich graficznej prezentacji ü Program Excel można także uznać za bazę danych

Excel – informacje wstępne § Plik Excela (inaczej Zeszyt) ma rozszerzenie. xls lub. xlsx

Excel – informacje wstępne § Plik Excela (inaczej Zeszyt) ma rozszerzenie. xls lub. xlsx (wersja 2007 i 2010) § Zeszyt Excela składa się z Arkuszy § Arkusze składają się z Komórek pogrupowanych w wiersze (oznaczane liczbami) i kolumny (oznaczane literami)

Inne Arkusze Kalkulacyjne § Calc (pakiet Open. Office) § Spreadsheet (pakiet Libre. Office) §

Inne Arkusze Kalkulacyjne § Calc (pakiet Open. Office) § Spreadsheet (pakiet Libre. Office) § Spreadsheets (pakiet IBM Lotus) § Google Spreadsheets (Arkusz Kalkulacyjny Online)

Ekran Excel’a (97 – 2003)

Ekran Excel’a (97 – 2003)

Ekran Excel’a (2007 i 2010)

Ekran Excel’a (2007 i 2010)

Wstążka (2007 i 2010) ü W programach pakietu Office 2007 oraz 2010 zamiast standardowych

Wstążka (2007 i 2010) ü W programach pakietu Office 2007 oraz 2010 zamiast standardowych menu (Plik, Edycja, itd. ) zastosowano tzw. Wstążkę (ang. ribbon)

Microsoft Excel - uruchamianie ü Dwukrotne kliknięcie ikony ü Start > Wszystkie programy >

Microsoft Excel - uruchamianie ü Dwukrotne kliknięcie ikony ü Start > Wszystkie programy > Microsoft Office > Microsoft Excel

Tworzenie nowego pliku Plik > Nowe > Pusty Dokument (Ctrl + N)

Tworzenie nowego pliku Plik > Nowe > Pusty Dokument (Ctrl + N)

Wstawianie Arkusza ü Wstaw nowy arkusz (Shift+F 11)

Wstawianie Arkusza ü Wstaw nowy arkusz (Shift+F 11)

Zawartość komórki ü Tekst ü Wartość liczbowa (również daty i godziny), ü Formuła po

Zawartość komórki ü Tekst ü Wartość liczbowa (również daty i godziny), ü Formuła po znaku „ = ”, wzór matematyczny na podstawie którego będzie wyliczana wartość podawana w tej komórce, na podstawie adresów innych komórek użytych w formule.

Najczęściej spotykane błędy ü #### => komórka jest zbyt wąska, aby mogła zmieścić wartości

Najczęściej spotykane błędy ü #### => komórka jest zbyt wąska, aby mogła zmieścić wartości ü #DZIEL/0! => błąd dzielenia przez 0 ü #ARG! => w formule jestargument złego typu

Wstawianie kolumny/wiersza

Wstawianie kolumny/wiersza

Formatowanie komórek to określenie sposobu ich wyświetlania

Formatowanie komórek to określenie sposobu ich wyświetlania

Formatowanie komórek Usuwanie formatowania

Formatowanie komórek Usuwanie formatowania

Przenoszenie i kopiowaniebloków komórek üCtrl + C [kopiuj] => Ctrl + V [wklej] üCtrl

Przenoszenie i kopiowaniebloków komórek üCtrl + C [kopiuj] => Ctrl + V [wklej] üCtrl + X [wytnij] => Ctrl + V [wklej]

Operacje na danych ü Sortowanie danych

Operacje na danych ü Sortowanie danych

Operacje na danych ü Wypełnianie komórek

Operacje na danych ü Wypełnianie komórek

Operacje na danych • Znajdź/Zamień (Ctrl+F/Ctrl+H)

Operacje na danych • Znajdź/Zamień (Ctrl+F/Ctrl+H)

Komentarze • Prawy przycisk myszy > Wstaw Komentarz • Skrót klawiszowy: Shift + F

Komentarze • Prawy przycisk myszy > Wstaw Komentarz • Skrót klawiszowy: Shift + F 2

Adresowanie ü Względne A 1 Adres komórki zmienia się przy kopiowaniu. ü Bezwzględne $A$1

Adresowanie ü Względne A 1 Adres komórki zmienia się przy kopiowaniu. ü Bezwzględne $A$1 Adres komórki nie zmienia się przy kopiowaniu. ü Mieszane $A 1, A$1 Adres zmienia się częściowo. $ => blokuje kolumnę lub wiersz

Zadanie 1 Proszę zrobić tabelę składającą się z 11 kolumn: - Liczba porządkowa (10

Zadanie 1 Proszę zrobić tabelę składającą się z 11 kolumn: - Liczba porządkowa (10 pozycji) - Imię - Nazwisko - Numer indeksu - Zadanie 1, 2, 3, 4, 5 - Ocena ÞImiona i nazwiska wyjustowane, czcionka: Arial, kursywa; numer indeksu pogrubiony ÞNagłówki kolumn (komórki) mają być kolorowe ÞStyl lini tabeli inny niż standardowy, linie zielone ÞProszę posortować dane wg: nazwiska rosnąco i stworzyć własną listę nazwisk

Zadanie 2

Zadanie 2

Zadanie 2 Celem zadania jest obliczenieodległości pomiędzy poszczególnymiatomami w cząsteczce wody , a atomami

Zadanie 2 Celem zadania jest obliczenieodległości pomiędzy poszczególnymiatomami w cząsteczce wody , a atomami w cząsteczce etanolu

Zadanie 2 § Otwórz plik z adresu: http: //156. 17. 78. 59/dydaktyka/excel/Et. OH_H 2

Zadanie 2 § Otwórz plik z adresu: http: //156. 17. 78. 59/dydaktyka/excel/Et. OH_H 2 O. txt § Utwórz w Excelu tabelę, zawierającą nagłówki kolumn: ü Atom_ID üX üY üZ ü X, Y, Z (3 kolumny) – Wektor O 2 ü Odległość ü X, Y, Z (3 kolumny) – Wektor H 7 ü Odległość ü X, Y, Z (3 kolumny) – Wektor H 8 ü Odległość

Zadanie 2 § Składowe wektora V [X, Y, Z] X = X 2 –

Zadanie 2 § Składowe wektora V [X, Y, Z] X = X 2 – X 1 Y = Y 2 - Y 1 Z = Z 2 – Z 1 § Długość wektora V