Mi a hited alapja Efzus 2 19 22

  • Slides: 20
Download presentation
Mi a hited alapja? Efézus 2: 19 -22

Mi a hited alapja? Efézus 2: 19 -22

 • Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek

• Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által. (Efézus 2: 19 -22)

 • Nem vagyunk többé idegenek – (mint én Pakisztánban) • Nem vagyunk többé

• Nem vagyunk többé idegenek – (mint én Pakisztánban) • Nem vagyunk többé jövevények – külföldi magyarok • Hanem polgártársai a szenteknek – állampolgárok, magyarok • Hanem Isten háza népe – rokonok, helyiek

Polgártársak és háznép vagyunk, amennyiben jó az alap… • „Mert mi Isten szolgálatában állunk,

Polgártársak és háznép vagyunk, amennyiben jó az alap… • „Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra: aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát, az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja próbára tenni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni; de ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tűzön ment át. ” (1 Korinthus 3: 9 -16)

Az alap • Az apostolok és próféták alapjára • Efézusi levél – kb. 62

Az alap • Az apostolok és próféták alapjára • Efézusi levél – kb. 62 -63 – tévtanítások megjelenése • Az apostoli alap – Újszövetség (evangéliumok, levelek) • Próféták alapja – Ószövetség (összefoglalóan csak próféták – pl. Apcsel 3: 24, 10: 43; Róma 16: 26; Zsidók 1: 1 -2) • Próféták alapja – Újszövetség is (Jézus, Jel. , Pál…) • DE!!!! • …Kik fölépíttettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén… • Ez a folyamat, az alapvetés már véget ért!!!!

Az alap • „…a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik…”

Az alap • „…a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik…” (Efézus 2: 20 b-21 a) • ἀκρογωνιαίου – szegletkő, (sarokkő, zárókő) • …ráépültetek a sarokkőre, ami maga Jézus Krisztus • …a zárókő, akiben az egész épület egybeilleszkedik

Az alap • „…a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik…”

Az alap • „…a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik…” (Efézus 2: 20 b-21 a) • ἀκρογωνιαίου – szegletkő, (sarokkő, zárókő) • …ráépültetek a sarokkőre, ami maga Jézus Krisztus • …a zárókő, akiben az egész épület egybeilleszkedik • Jézusra épült és benne vált teljessé! • „Én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó. ” (Jelenések 22: 13) • Ez az építmény a Biblia!!!!

Az építmény • „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre,

Az építmény • „A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. ” (1 Tim 3: 16 -17) • Isten kijelentése, a Biblia teljes, végleges és tökéletes! • „Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra; és ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak. ” (Jelenések 22: 18 -19

Az építmény • Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar

Az építmény • Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen! Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen! (Galata 1: 6 -9)

Aki nem az alapra épít… • Markion – Pál, Lukács, ÓT – primitív -

Aki nem az alapra épít… • Markion – Pál, Lukács, ÓT – primitív - "Markion tanította a bibliát, de nem tollal, hanem tollkéssel, kivágva mindazt, ami nem tetszett neki". Tertullianusz – 1 Tim 3: 16 -17 • Gnosztikusok – titkok (kerülő út), elrontott teremtés, Jézus optikai csalódás, csak a szellemi dolgok – Jn 17: 15 • Arius - Csak Isten, homousios vagy homo(i)usios, Dávid Ferenc és az unitáriusok – Kol 1: 16 -17; Jn 10: 30 • Kálvin - kettős predesztináció – 2 Pét 3: 9; Róma 10: 9 -13 • Ezek ma is jelen vannak…. és még több is…. • Az utolsó időket éljük?

Figyelmeztetések • „Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat

Figyelmeztetések • „Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, nagy jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat is. ” (Máté 24: 24) • „Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy antikrisztus jön, és íme, most sok antikrisztus jelent meg: ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók; mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. ” (1 Jn 2: 18 -19) • „Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket, hogy Istentől valók-e, mert sok hamis próféta jött el a világba. ” (1 Jn 4: 1)

Mit tehetünk, hogyan védekezhetünk? • „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos

Mit tehetünk, hogyan védekezhetünk? • „Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. ” (Róma 12: 1 -2) • „A próféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg!” (1 Kor 14: 29) • „A Lelket ne oltsátok ki, a prófétálást ne vessétek meg, de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok!” (1 Thesz 5: 19 -22) • Hogyan védekezhetünk a tévtanok ellen? – Úgy, hogy mindent megvizsgálunk!!! • A mérce pedig a Biblia!!!

Isten Igéje ad csak stabilitást! • „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és

Isten Igéje ad csak stabilitást! • „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult. ” (Máté 7: 24 -27) • „…többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus…” (Efézus 4: 14 -15)

Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. (Jakab 3:

Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. (Jakab 3: 1)

 • …akiben az egész épület egybeilleszkedik - Biblia • és szent templommá növekszik

• …akiben az egész épület egybeilleszkedik - Biblia • és szent templommá növekszik az Úrban. Gyülekezet/Egyház • és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által – Te és Én • Ige Gyülekezet Mi

Mi a hited alapja? • Döntsd el, hogy milyen alapra építkezel! • Legyen ez

Mi a hited alapja? • Döntsd el, hogy milyen alapra építkezel! • Legyen ez Isten tökéletes, teljes és végleges kijelentése, a Biblia! • Ismerd meg! • Építsd rá az életed! • Mindent ezen mérj meg!