Mhendislik FAKLTES Gda Mhendislii GMB 342 Gda Kanun

  • Slides: 8
Download presentation
Mühendislik FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği GMB 342 - Gıda Kanun ve Tüzükleri Dr. Öğretim Üyesi,

Mühendislik FAKÜLTESİ Gıda Mühendisliği GMB 342 - Gıda Kanun ve Tüzükleri Dr. Öğretim Üyesi, Belkıs TEKGÜLER

Ürün tebliğleri: Distile alkollü içkiler tebliği, ekmek ve çeşitleri tebliği, çay tebliği, meyve suyu

Ürün tebliğleri: Distile alkollü içkiler tebliği, ekmek ve çeşitleri tebliği, çay tebliği, meyve suyu tebliği GMB 342 - Gıda Kanun ve Tüzükleri Hafta-11

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ • 21 Mart 2017 SALI, Resmî Gazete,

TÜRK GIDA KODEKSİ DİSTİLE ALKOLLÜ İÇKİLER TEBLİĞİ • 21 Mart 2017 SALI, Resmî Gazete, Sayı : 30014 • TEBLİĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: • (TEBLİĞ NO: 2016/55) • Amaç • MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; distile alkollü içkilerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde hazırlanması, işlenmesi, üretilmesi, depolanması, taşınması, muhafaza edilmesi, piyasaya arzı ve coğrafi işaretlerinin korunmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam • MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini

Kapsam • MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, distile alkollü içkilerin tanımını ve özelliklerini kapsar. • (2) Bu Tebliğ; • a) Malttan üretilen biraları, • b) Taze üzüm şarabını, • c) Vermut ve bitkisel veya kokulu maddelerle aromalandırılmış diğer taze üzüm şaraplarını, • ç) Elma şarabı, armut şarabı gibi fermente edilmiş diğer içkileri, fermente edilmiş içkilerle alkolsüz içeceklerin karışımlarını ve bunların dışında kalan fermente edilmiş içkilerin karışımlarını, • d) Bu Tebliğde yer alan distile alkollü içkiler tanımına girmeyen ve damıtma yoluyla elde edilen diğer alkollü içkileri, kapsamaz.

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ • 4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA, Resmî

TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ • 4 Ocak 2012 ÇARŞAMBA, Resmî Gazete, Sayı : 28163 • TEBLİĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: (TEBLİĞ NO: 2012/2) Amaç • MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. Kapsam • MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ buğday unundan veya buğday ununa diğer tahıl unları karıştırılarak yapılmış ekmeği, ekmek çeşitlerini, diğer ekmek çeşitleri ile ekşi hamur ekmeklerini kapsar. • (2) Bu Tebliğ kurutulmuş ekmekleri, dondurulmuş hamur teknolojisi ile üretilen ekmekleri, yufka, bazlama, pide, simit ve benzerlerini kapsamaz.

 • • • 1 Aralık 2017 CUMA, Resmî Gazete, Sayı : 30257 TEBLİĞ,

• • • 1 Aralık 2017 CUMA, Resmî Gazete, Sayı : 30257 TEBLİĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ EKMEK VE EKMEK ÇEŞİTLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2017/23)

TÜRK GIDA KODEKSİ, ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/30) • 17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA, Resmî

TÜRK GIDA KODEKSİ, ÇAY TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2015/30) • 17 Haziran 2015 ÇARŞAMBA, Resmî Gazete, Sayı : 29389 • TEBLİĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: • TGK, ÇAY TEBLİĞİ, Amaç • MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; siyah çay, yeşil çay, aromalandırılmış siyah ve yeşil çay ile kafeinsiz siyah ve yeşil çayın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, işleme, etiketleme, muhafaza, depolama, taşıma ve piyasaya arzı ile ilgili şartları ve ürün özelliklerini belirlemektir. Kapsam • MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ siyah çay, yeşil çay, aromalı siyah ve yeşil çay ile kafeinsiz siyah ve yeşil çayı kapsar. • (2) Kurutulmuş bitki ve/veya meyve ilave edilmiş siyah ve yeşil çayları, çözünebilir çayları ve çay ekstraktlarını kapsamaz.

TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ, (TEBLİĞ NO: 2014/34) • 6

TÜRK GIDA KODEKSİ MEYVE SUYU VE BENZERİ ÜRÜNLER TEBLİĞİ, (TEBLİĞ NO: 2014/34) • 6 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA, Resmî Gazete, Sayı : 29080 • TEBLİĞ, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç • MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; meyve suyu ve benzeri ürünlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanmasını sağlamak üzere bu ürünlerin özelliklerini belirlemektir. Kapsam • MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; meyve suyu, konsantreden üretilen meyve suyu, meyve suyu konsantresi, su ile ekstrakte edilen meyve suyu, meyve suyu tozu, meyve nektarı, meyve püresi ve meyve püresi konsantresini kapsar.