Mgr Katarna Bizubov Mal Spoloensk skupiny delme poda

  • Slides: 11
Download presentation
Mgr. Katarína Bizubová

Mgr. Katarína Bizubová

Malé Spoločenské skupiny delíme podľa veľkosti Veľké Príklady: § Školská trieda § Chemický podnik

Malé Spoločenské skupiny delíme podľa veľkosti Veľké Príklady: § Školská trieda § Chemický podnik § Rodina § Škola § Výtvarný krúžok § Zväz rybárov

Členovia skupiny Majú spoločné ciele. Pociťujú príslušnosť ku skupine. Vzájomne na seba pôsobia. Osobne

Členovia skupiny Majú spoločné ciele. Pociťujú príslušnosť ku skupine. Vzájomne na seba pôsobia. Osobne sa poznajú. Malá spoločenská skupina (šk. trieda) Veľká spoločenská skupina (celá škola)

HIERARCHIZOVANÍ poradie, postupnosť podľa dôležitosti, hodnosti = hierarchia

HIERARCHIZOVANÍ poradie, postupnosť podľa dôležitosti, hodnosti = hierarchia

SPOLOČENSKÉ VRSTVY Na základe hierarchie patria ľudia do rôznych spoločenských vrstiev. Spoločenská vrstva je

SPOLOČENSKÉ VRSTVY Na základe hierarchie patria ľudia do rôznych spoločenských vrstiev. Spoločenská vrstva je skupina obyvateľov, ktorí majú podobné ekonomické a spoločenské postavenie – majetok, príjmy a životnú úroveň. Vysoká Stredná Nižšia

Patria sem: § ľudia z vysokého manažmentu (sú to vedúci, riadiaci pracovníci podniku, banky

Patria sem: § ľudia z vysokého manažmentu (sú to vedúci, riadiaci pracovníci podniku, banky atď. ), § vysokí štátni úradníci, § veľkopodnikateľia, § predstavitelia štátu.

Patria sem: § kvalifikovaní robotníci, § zamestnanci, § nižší úradníci, § remeselníci, § nižší

Patria sem: § kvalifikovaní robotníci, § zamestnanci, § nižší úradníci, § remeselníci, § nižší a stredný manažment, § vysokokvalifikovaní odborníci. . .

Patria sem: § nekvalifikovaní robotníci a pracovníci. Najnižšie sa nachádzajú bezdomovci. Príčiny bezdomovectva sú

Patria sem: § nekvalifikovaní robotníci a pracovníci. Najnižšie sa nachádzajú bezdomovci. Príčiny bezdomovectva sú rôzne; napr. strata práce, drogová alebo alkoholová závislosť, rozvod a následná strata príbytku, túžba po slobode, právna neznalosť ( nesplácanie pôžičky a následná strata príbytku).

Určite ste postrehli, že medzi ľuďmi existuje sociálna nerovnosť. Ľudia nemajú rovnaké možnosti získať

Určite ste postrehli, že medzi ľuďmi existuje sociálna nerovnosť. Ľudia nemajú rovnaké možnosti získať majetok, moc a spoločenskú prestíž. A vlastne na základe toho je ľudská spoločnosť usporiadaná do vyššie spomínaných spoločenských vrstiev.

Príslušnosť k rôznym spoločenským vrstvám nesmie viesť k ponižovaniu, urážaniu a šikanovaniu ľudí z

Príslušnosť k rôznym spoločenským vrstvám nesmie viesť k ponižovaniu, urážaniu a šikanovaniu ľudí z iných spoločenských vrstiev!