Mezinrodn organizace NATO Severoatlantick aliance NATO North Atlantic

  • Slides: 11
Download presentation
Mezinárodní organizace NATO = Severoatlantická aliance

Mezinárodní organizace NATO = Severoatlantická aliance

NATO North Atlantic Treaty Organization • • vojenskopolitická organizace státy Evropy a Severní Ameriky,

NATO North Atlantic Treaty Organization • • vojenskopolitická organizace státy Evropy a Severní Ameriky, dnes: 28 zemí sídlo: Brusel (Belgie) francouzská zkratka: OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord • vznik 1949: 12 států, protipól „východního“ bloku

Smlouva obsahuje 14 článků, mezi hlavní patří článek 5: „ Smluvní strany se dohodly,

Smlouva obsahuje 14 článků, mezi hlavní patří článek 5: „ Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.

Varšavská smlouva vznik 1955 vojenská protiváha NATO členové: SSSR, Československo, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko,

Varšavská smlouva vznik 1955 vojenská protiváha NATO členové: SSSR, Československo, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Albánie zánik: 1991

Struktura NATO: Hlavní politické instituce: Výbor pro obranné plánování Skupina pro jaderné plánování Severoatlantická

Struktura NATO: Hlavní politické instituce: Výbor pro obranné plánování Skupina pro jaderné plánování Severoatlantická rada Generální tajemník: Jens Stoltenberg (od r. 2014) Nejvyšší vojenský orgán: Vojenský výbor

Severoatlantická rada • Nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán • Každá země jednoho delegáta •

Severoatlantická rada • Nejvyšší rozhodovací a konzultační orgán • Každá země jednoho delegáta • Schůze alespoň 1 x týdně, úroveň min. zahraničí (předsedů vlád) 1 x půl roku • V čele generální tajemník NATO • Rozhodnutí přijata jednomyslně

Angažovanost NATO: 1989: válka v Jugoslávii 1992 -95: válka v Bosně a Hercegovině 1999:

Angažovanost NATO: 1989: válka v Jugoslávii 1992 -95: válka v Bosně a Hercegovině 1999: válka v Kosovu po 11. září 2001: boj proti terorismu od roku 2003: působení jednotek v Afghánistánu • 2004: výcvik jednotek v Íráku • 2011: intervence v Libyi • • •

Partnerství pro mír 1994, 1995 Bělorusko slouží ke spolupráci 28 států NATO s 22

Partnerství pro mír 1994, 1995 Bělorusko slouží ke spolupráci 28 států NATO s 22 „ partnerskými zeměmi“ jde o individuální spolupráci jednotlivých států s Aliancí

NATO a ČR vstup: 1999 podpis: ministr zahraničí Jan Kavan Spolu s Maďarskem a

NATO a ČR vstup: 1999 podpis: ministr zahraničí Jan Kavan Spolu s Maďarskem a Polskem generálmajor Petr Pavel: červen 2015: předseda Vojenského výboru NATO = nejvyšší vojenská funkce (první člen z bývalé Varšavské smlouvy)

 • https: //www. youtube. com/watch? v=Wxn. Fs. Le UQq 0 • https: //www.

• https: //www. youtube. com/watch? v=Wxn. Fs. Le UQq 0 • https: //www. youtube. com/watch? v=YLt 3 k. W 4 ne. Ag