MEVIT 4520 Interaktiv kunst Introduksjon 17 januar 2007

  • Slides: 9
Download presentation
MEVIT 4520 - Interaktiv kunst Introduksjon 17. januar 2007 Ragnhild Tronstad

MEVIT 4520 - Interaktiv kunst Introduksjon 17. januar 2007 Ragnhild Tronstad

Interaktiv kunst? • digital kunst, (ny) mediekunst, robotkunst, hybrid kunst • Vinnere ARS Electronica

Interaktiv kunst? • digital kunst, (ny) mediekunst, robotkunst, hybrid kunst • Vinnere ARS Electronica 2006: – http: //thesystemis. com/drawn. Installation/ – http: //www. storyrooms. net/demarinis. html – http: //graffitiresearchlab. com

Estetisk analyse: Perspektiver og tilnærmingsmåter • interaktivt? • teoretiske perspektiver: – poststrukturalisme – feminisme

Estetisk analyse: Perspektiver og tilnærmingsmåter • interaktivt? • teoretiske perspektiver: – poststrukturalisme – feminisme – psykoanalyse – performativitetsteori – mediearkeologi

Maskiner, automata, roboter • http: //www. storyrooms. net/demarinis. html • http: //www. cloaca. be/machines.

Maskiner, automata, roboter • http: //www. storyrooms. net/demarinis. html • http: //www. cloaca. be/machines. htm • http: //www. automatesanciens. com/english_version/main_pages/v aucanson_automatons. php

Emneoppgaven • Inntil 2, 5 timer individuell veiledning. • 7. mars: Analyseobjekt godkjennes. •

Emneoppgaven • Inntil 2, 5 timer individuell veiledning. • 7. mars: Analyseobjekt godkjennes. • 21. mars: Presentere prosjektet muntlig med visuelle hjelpemidler, samt bidra med konstruktiv tilbakemelding til medstudenters prosjekter. • Etter 1. april: Evt. veiledning over mail.

Kunstig liv, kunstig intelligens, telepresence • http: //www. electronic-lifeforms. de/index. php? action=videos • http:

Kunstig liv, kunstig intelligens, telepresence • http: //www. electronic-lifeforms. de/index. php? action=videos • http: //www. geocities. com/Tokyo/Pagoda/14 27/grave. html • http: //www. ctheory. net/articles. aspx? id=490 • http: //www. ekac. org/teleporting. html

Interaktiv fiksjon, poesi og gameart • http: //www. teleportacia. org/war/ • http: //homepage. mac.

Interaktiv fiksjon, poesi og gameart • http: //www. teleportacia. org/war/ • http: //homepage. mac. com/davidrokeby/gon. html • http: //www. bevrowe. info/Poems/Queneau. R andom. htm • http: //www. calarts. edu/~bookchin/intruder/

Analyseobjekter til 24. januar • http: //www. vacuumwoman. com/Media. Wor ks/Stock/stock. html (s. 183

Analyseobjekter til 24. januar • http: //www. vacuumwoman. com/Media. Wor ks/Stock/stock. html (s. 183 i Digital Art) • http: //www. blinkenlights. de/index. en. html • http: //www. lynnhershman. com/tillie/ (s. 163 i Digital Art) • http: //www. ineradicablestain. com/skin. html

Oppgave til 24. januar • Presenter analyseobjektet muntlig, bruk gjerne visuelle hjelpemidler • På

Oppgave til 24. januar • Presenter analyseobjektet muntlig, bruk gjerne visuelle hjelpemidler • På hvilken måte er analyseobjektet interaktivt? • Alle bidrar med forslag til relevante tilnærmingsmåter, diskusjon