METODY OTRZYMYWANIA SOLI JEST WIELE METOD OTRZYMYWANIA SOLI

  • Slides: 13
Download presentation
METODY OTRZYMYWANIA SOLI

METODY OTRZYMYWANIA SOLI

JEST WIELE METOD OTRZYMYWANIA SOLI. MY SKUPIMY SIĘ JEDNAK TYLKO NA 8. MIANOWICIE:

JEST WIELE METOD OTRZYMYWANIA SOLI. MY SKUPIMY SIĘ JEDNAK TYLKO NA 8. MIANOWICIE:

1 METAL + KWAS SÓL + H 2 MAGNEZ + KWAS SOLNY CHLOREK MAGNEZU

1 METAL + KWAS SÓL + H 2 MAGNEZ + KWAS SOLNY CHLOREK MAGNEZU + H 2 Mg + 2 HCl Mg. Cl 2 + H 2

2 metal + wodorotlenek SÓL + H 2 glin + wodorotl. sodu glinian sodu

2 metal + wodorotlenek SÓL + H 2 glin + wodorotl. sodu glinian sodu + H 2 2 Al + 6 Na. OH 2 Na 3 Al. O 3 + H 2

3 kwas + wodorotlenek SÓL + H 2 O WODOROTLENEK ŻELAZA (III) + KWAS

3 kwas + wodorotlenek SÓL + H 2 O WODOROTLENEK ŻELAZA (III) + KWAS SIARKOWY (VI) 2 Fe(OH)3 + 3 H 2 SO 4 Fe 2(SO 4)3 + 6 H 2 O

4 tlenek zasadowy + kwas SÓL + H 2 O tl. baru + kw.

4 tlenek zasadowy + kwas SÓL + H 2 O tl. baru + kw. fosforowy (V) fosforan (V) baru + woda 3 Ba. O + 2 H 3 PO 4 Ba 3(PO 4)2 + 3 H 2 O

5 wodorotlenek + tlenek kwasowy SÓL + H 2 O wodorotl. potasu + dwutlenek

5 wodorotlenek + tlenek kwasowy SÓL + H 2 O wodorotl. potasu + dwutlenek węglan sodu + woda 2 KOH + CO 2 K 2 CO 3 + H 2 O

6 tlenek zasadowy + tlenek kwasowy SÓL Tlenek baru + dwutlenek węglan baru Ba.

6 tlenek zasadowy + tlenek kwasowy SÓL Tlenek baru + dwutlenek węglan baru Ba. O + CO 2 Ba. CO 3

7 METAL + NIEMETAL SÓL WIĘKSZOŚĆ METALI REAGUJE Z FLUOROWCAMI I SIARKĄ TWORZĄC FLUORKI,

7 METAL + NIEMETAL SÓL WIĘKSZOŚĆ METALI REAGUJE Z FLUOROWCAMI I SIARKĄ TWORZĄC FLUORKI, CHLORKI, BROMKI, JODKI, SIARCZKI, A WIĘC SOLE KWASÓW BEZTLENOWYCH. CYNA + SIARKA (IV) SIARCZEK CYNY Sn + 2 S Sn. S 2 WAPŃ + BROMEK WAPNIA Ca + Br 2 Ca Br 2

8 W REAKCJI MIĘDZY DWOMA WODNYMI ROZTWORAMI SUBSTANCJI JONOWYCH, JEŻELI JEDEN Z TYCH ROZTWORÓW

8 W REAKCJI MIĘDZY DWOMA WODNYMI ROZTWORAMI SUBSTANCJI JONOWYCH, JEŻELI JEDEN Z TYCH ROZTWORÓW ZAWIERA KATION, A DRUGI ANION SOLI STRĄCAJĄCEJ SIĘ W POSTACI OSADU Ag. NO 3 + HCl Ag+ Cl- Ag. Cl + HNO 3

ZAD. 2 STR. 115 K

ZAD. 2 STR. 115 K

ZADANIE DOMOWE ĆW. 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 STR. 12 - 16

ZADANIE DOMOWE ĆW. 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 STR. 12 - 16

A. MROCZYK

A. MROCZYK