Metodologjia Intervista t vetplotsuara Kampioni Census me 68

  • Slides: 16
Download presentation
Metodologjia ¡ Intervista të vetëplotësuara ¡ Kampioni Census me 68 punonjës të administratës së

Metodologjia ¡ Intervista të vetëplotësuara ¡ Kampioni Census me 68 punonjës të administratës së Komunës së Kasharit ¡ Periudha Dhjetor 2009

Përshkrimi i Kampionëve

Përshkrimi i Kampionëve

Struktura e kampionit

Struktura e kampionit

Arsimi i punonjësve

Arsimi i punonjësve

Vitet e punës pranë komunës së Kasharit

Vitet e punës pranë komunës së Kasharit

Si do ta vlerësonit etikën e komunikimit midis punonjësve në administratën tuaj lokale?

Si do ta vlerësonit etikën e komunikimit midis punonjësve në administratën tuaj lokale?

Në përgjithësi si do ta vleresonit nivelin e bashkëpunimit që ju keni me punonjësit

Në përgjithësi si do ta vleresonit nivelin e bashkëpunimit që ju keni me punonjësit e zyrës tuaj ose me punojës të zyrave të tjera?

Do të thonit se mendimet e punonjësve të Komunës së Kasharit në lidhje me

Do të thonit se mendimet e punonjësve të Komunës së Kasharit në lidhje me mbarëvajtjen dhe përmirësimin e punës merren parasysh.

Mendoni se puna që ju kryeni aktualisht është në përputhje me formin tuaj profesional?

Mendoni se puna që ju kryeni aktualisht është në përputhje me formin tuaj profesional?

Duke mbajtur parasysh elemente si përvoja, profesionalizmi dhe përkushtimi do të thonit nëse punonjësit

Duke mbajtur parasysh elemente si përvoja, profesionalizmi dhe përkushtimi do të thonit nëse punonjësit e administratës e meritojnë vendin e punës të cilin mbajnë?

Duke u bazuar në përvojën e punës që ju keni në këtë komunë, në

Duke u bazuar në përvojën e punës që ju keni në këtë komunë, në pergjithesi do te thonit se punonjësit e administratës lokale kur zhvillojnë punën e tyre janë:

Në përgjithesi, si do ti vlerësonit marrdhëniet e punës midis eprorëve dhe vartësve në

Në përgjithesi, si do ti vlerësonit marrdhëniet e punës midis eprorëve dhe vartësve në komunën tuaj?

Si do e vlerësonit punën e kryer deri tani nga këshilli i komunës tuaj?

Si do e vlerësonit punën e kryer deri tani nga këshilli i komunës tuaj?

A mendoni se punonjësit në administratën tuaj lokale i respektojnë rregullat në lidhje me

A mendoni se punonjësit në administratën tuaj lokale i respektojnë rregullat në lidhje me veshjen e përditshme në përputhje me pozicionin e punës?

Cila do të ishte mënyra më e mirë përmirësimin e punës që zhvillohet në

Cila do të ishte mënyra më e mirë përmirësimin e punës që zhvillohet në komunën tuaj?

Mesatarja e vlerësimit të punës së të gjithë sektorëve në Komunën e Kasharit Shumë

Mesatarja e vlerësimit të punës së të gjithë sektorëve në Komunën e Kasharit Shumë mirë 10 Shumë keq