METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 1 Mr sc Irena Miurac

  • Slides: 12
Download presentation
METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 1 Mr. sc. Irena Mišurac Zorica, viša predavačica

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE 1 Mr. sc. Irena Mišurac Zorica, viša predavačica

REALIZACIJA KOLEGIJA SEMINARI I VJEŽBE l PREDAVANJA l l l Seminarska izlaganja studenata Rasprave

REALIZACIJA KOLEGIJA SEMINARI I VJEŽBE l PREDAVANJA l l l Seminarska izlaganja studenata Rasprave i praktičan rad Simulirana predavanja Uzorna predavanja Individualna predavanja Javna predavanja

l Konzultacije utorak 12, 15 – 13, 00, četvrtak 12, 00 – 12, 45

l Konzultacije utorak 12, 15 – 13, 00, četvrtak 12, 00 – 12, 45 l Seminari – pisani rad, rad na CD-u, Power Point prezentacija l Izostanci – maksimalno 3 izostanka (opravdana ili neopravdana). Izostanak sa vlastitog seminara broji se kao 2 izostanka i smanjuje ocjenu. l Ispit i kolokviji (početak prosinca i kraj semestra) l Ocjena – ispit, seminar, aktivnost

LITERATURA l Markovac, J. (2001). "Metodika početne nastave matematike", Školska knjiga, Zagreb. l Liebeck,

LITERATURA l Markovac, J. (2001). "Metodika početne nastave matematike", Školska knjiga, Zagreb. l Liebeck, P. (1995). "Kako djeca uče matematiku", Educa, Zagreb l Sharma, C. M. (2001). "Matematika bez suza: kako pomoći djetetu s teškoćama u učenju matematike", Ostvarenje, Lekenik

TEST l STAVOVI l POZNAVANJE SADRŽAJA

TEST l STAVOVI l POZNAVANJE SADRŽAJA

KOMPETENCIJE UČITELJA za poučavanje matematike l Poznavanje matematičkih sadržaja l Didaktičke kompetencije l Stavovi

KOMPETENCIJE UČITELJA za poučavanje matematike l Poznavanje matematičkih sadržaja l Didaktičke kompetencije l Stavovi

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE Interdisciplinarna znanstvena disciplina koja proučava učenje i poučavanje matematike

METODIKA NASTAVE MATEMATIKE Interdisciplinarna znanstvena disciplina koja proučava učenje i poučavanje matematike

METODIKA MATEMATIKE I DRUGE ZNANOSTI MATEMATIKA - ŠTO l Najtješnja veza kroz matematičke sadržaje

METODIKA MATEMATIKE I DRUGE ZNANOSTI MATEMATIKA - ŠTO l Najtješnja veza kroz matematičke sadržaje DIDAKTIKA - KAKO l Primjena općih zakonitosti nastave PSIHOLOGIJA - KOGA l Poznavanje intelektualnih sposobnosti i razvojnih karakteristika učenika

PREDMET: l Matematički sadržaji u razrednoj nastavi l Načini rada (metode i oblici) l

PREDMET: l Matematički sadržaji u razrednoj nastavi l Načini rada (metode i oblici) l Nastavni principi l Sredstva i pomagala l Organizacija nastavnog procesa l Karakteristike učenika l Evaluacija

CILJ: Osposobiti (buduće) učitelje za planiranje, pripremanje, organiziranje i realizaciju redovne, dodatne i dopunske

CILJ: Osposobiti (buduće) učitelje za planiranje, pripremanje, organiziranje i realizaciju redovne, dodatne i dopunske nastave matematike u prva četiri razreda osnovne škole.

ZADACI: l Usvojiti teorijske osnove metodike nastave matematike l Upoznati matematičke sadržaje za niže

ZADACI: l Usvojiti teorijske osnove metodike nastave matematike l Upoznati matematičke sadržaje za niže razrede l Usvojiti načine praktičnog izvođenja nastave l Upoznati udžbenike matematike l Razvijati sposobnost kritičke analize svoje i tuđe nastave l Upoznati tehnike praćenja i ocjenjivanja l Razvijati potrebu za daljnjim usavršavanjem

PRIMJER Na jednom srednjovjekovnom suđenju, sudac kaže optuženom “Moraš dati jednu suvislu izjavu. Ako

PRIMJER Na jednom srednjovjekovnom suđenju, sudac kaže optuženom “Moraš dati jednu suvislu izjavu. Ako ona bude istinita, objesit ćemo te. Ako ona bude lažna, bit će ti odrubljena glava. ” Može li se osuđeni spasiti? l l l Može. Prava izjava može glasiti “Biti će mi odrubljena glava”! Ne smiju mu odrubiti glavu, jer bi to značilo da je izjava bila istinita. Znači trebalo bi ga objesiti. Ne smiju ga objesiti jer je u tom slučaju rekao laž. Stoga, matematičko mišljenje ponekad može spasiti život!!! Još jedna spasonosna izjava “Neću biti obješen. ” Prodiskutirajte. Paradoks leži u činjenici da se navedena izjava odnosi na budućnost, pa njena istinitost ovisi o budućim događajima.