Mesyuarat Pengukuhan Kefahaman Penyediaan Laporan Penilaian Outcome Program

  • Slides: 27
Download presentation
Mesyuarat Pengukuhan Kefahaman Penyediaan Laporan Penilaian Outcome Program Pembangunan Kementerian Sumber Asli dan Alam

Mesyuarat Pengukuhan Kefahaman Penyediaan Laporan Penilaian Outcome Program Pembangunan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Bil. 1/2011 REKREASI DAN PENGINDAHAN SUNGAI STESEN PEMERHATIAN BENAK SUNGAI BATANG LUPAR, BAHAGIAN SRI AMAN, SARAWAK. JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SARAWAK 23 -25 Jun 2011 Perhentian Island Resort, Terengganu

(1) TUJUAN PROJEK § Untuk menyediakan tempat srategik, luas, selesa dan selamat untuk menyaksikan

(1) TUJUAN PROJEK § Untuk menyediakan tempat srategik, luas, selesa dan selamat untuk menyaksikan fenomena ‘Benak’ melintasi Bandar Sri Aman serta sebagai tempat pendidikan dan penyemaian sikap kesedaran tentang kepentingan sungai dalam kehidupan seharian. § Menambahbaik dan melindungi tebingan sungai Batang Lupar daripada ancaman hakisan akibat rempuhan ‘Benak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

(2) LATAR BELAKANG PROJEK (a) Maklumat Program I. NAMA PROJEK ‘Tidal Bore Observation Station

(2) LATAR BELAKANG PROJEK (a) Maklumat Program I. NAMA PROJEK ‘Tidal Bore Observation Station Sri Aman, Sri Aman Division, Sarawak’ II. LOKASI PROJEK (DAERAH/ BAHAGIAN) BAHAGIAN SRI AMAN, SARAWAK III. KOS PROJEK RM 6, 098, 165. 00 IV. TARIKH MULA/ TARIKH SIAP ASAL/ TARIKH SIAP SEBENAR 28 Mei 2008/ 21 Julai 2009/09 Oktober 2009 V. AGENSI PELAKSANA JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SARAWAK VI. AGENSI PEMILIK JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN SARAWAK VII. SUMBER PERUNTUKAN PERSEKUTUAN VIII. STATUS PROJEK SUDAH SIAP Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

Batang Lupar

Batang Lupar

Stesyen Pemerhati Benak (Taman Panorama Benak) Ba ta ng Lu pa r

Stesyen Pemerhati Benak (Taman Panorama Benak) Ba ta ng Lu pa r

Tidal Bore (Benak)

Tidal Bore (Benak)

(b) Skop Projek 1) Membina bangunan stesen pemerhatian 'tidal bore’. 2) Membina blok tandas.

(b) Skop Projek 1) Membina bangunan stesen pemerhatian 'tidal bore’. 2) Membina blok tandas. 3) Membina ‘esplanade’. 4) Membina 'external works' seperti tempat letak kereta, sistem perparitan dan laluan pejalan kaki. 5) Membina dan menyediakan kemudahan mekanikal dan elektrikal 6) Menyediakan kerja-kerja Landskap. Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

(c) Objektif Projek § Untuk menyediakan tempat srategik, luas, selesa dan selamat untuk menyaksikan

(c) Objektif Projek § Untuk menyediakan tempat srategik, luas, selesa dan selamat untuk menyaksikan fenomena ‘Benak’ (Tidal Bore) melintasi Bandar Sri Aman serta sebagai tempat pendidikan dan penyemaian sikap kesedaran tentang kepentingan sungai dalam kehidupan seharian. § Menambahbaik dan melindungi tebingan sungai Batang Lupar daripada ancaman hakisan akibat rempuhan ‘Benak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

(d) Kumpulan Sasaran • Penduduk • Pelajar dan Penyelidik • Pelancong • Peniaga •

(d) Kumpulan Sasaran • Penduduk • Pelajar dan Penyelidik • Pelancong • Peniaga • Agensi-agensi Kerajaan dan Bukan Kerajaan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

(3) TERMA RUJUKAN (TOR) (KAJIAN SAHAJA) – TIADA KAITAN DENGAN PROJEK INI - Jabatan

(3) TERMA RUJUKAN (TOR) (KAJIAN SAHAJA) – TIADA KAITAN DENGAN PROJEK INI - Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

(4) PEMBENTUKAN INDIKATOR PENCAPAIAN (a) Key Result Area (KRA) (1) Kesejahteraan Rakyat (2) Peningkatan

(4) PEMBENTUKAN INDIKATOR PENCAPAIAN (a) Key Result Area (KRA) (1) Kesejahteraan Rakyat (2) Peningkatan sosio-ekonomi Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

PROJEK: TIDAL BORE OBSERVATION STATION AND ASSOCIATED WORKS, BANDAR SRI AMAN, SRI AMAN DIVISION,

PROJEK: TIDAL BORE OBSERVATION STATION AND ASSOCIATED WORKS, BANDAR SRI AMAN, SRI AMAN DIVISION, SARAWAK KPI/IP OBJEKTIF PROJEK KRA OUTPUT SASARAN Menyediakan tempat untuk stesen pemerhatian benak 1. Kesejahteraa ('tidal bore’) yang n Rakyat strategik sebagai tempat rekreasi yang selesa, 2. Peningkatan bersih, indah dan sosiotebingan yang selamat ekonomi dan menarik para pelancong dalam dan luar negeri/negara OUTCOME SEBENAR (1) Telah membina sebuah bangunan stesen pemerhatian 'tidal bore’ (1) Membina sebuah bangunan stesen (2) Telah membina pemerhatian 'tidal bore’ sebuah blok tandas (2)Membina sebuah blok tandas (3) Telah membina (3)Membina ‘esplanade’ sepanjang 153 meter SASARAN 1) (4) Membina 'external (4)Telah membina 2) works' seperti tempat 'external works' letak kereta, sistem seperti tempat peparitan laluan pejalan letak kereta, kaki. sistem perparitan laluan pejalan kaki (5) Membina, (5) Telah membina, menyediakan kemudahan mekanikal kemudahan dan elektrikal mekanikal dan elektrikal seperti aircond, external and internal lighting, main switch board’’ SEBENAR Bilangan pengunjung menyaksikan fenomena 1) Bilangan pengunjung benak semakin menyaksikan fenomena meningkat benak telah meningkat Sepanjang 153 meter 2) Sepanjang 153 meter tebingan Batang Lupar dapat dilindung telah dapat dilindung.

Platform Pemerhatian Benak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

Platform Pemerhatian Benak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

Galeri Taman Panorama Benak Bilik Audio Visual Taman Panorama Benak Jabatan Pengairan dan Saliran

Galeri Taman Panorama Benak Bilik Audio Visual Taman Panorama Benak Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak Bilik Pejabat

Tempat Letak Kereta Esplanade Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak Platform Pemerhati an Benak Esplanade

Tempat Letak Kereta Esplanade Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak Platform Pemerhati an Benak Esplanade

Bilangan Pelawat Yang Berkunjung ke Taman Panorama Benak Tahun 2010 6000 5380 5000 4000

Bilangan Pelawat Yang Berkunjung ke Taman Panorama Benak Tahun 2010 6000 5380 5000 4000 Pesta Benak 2010 3000 2648 1578 1000 210 157 209 123 110 95 Jun Jul Aug Sep Oct Nov 250 0 Apr May Dec Jumlah 2010

Bilangan Pelawat Yang Berkunjung ke Taman Panorama Benak Tahun 2011 1000 911 900 800

Bilangan Pelawat Yang Berkunjung ke Taman Panorama Benak Tahun 2011 1000 911 900 800 700 600 500 400 300 200 153 164 207 135 171 81 100 0 Jan Feb Mar Apr * Pesta Benak 2011 akan diadakan pada 1 hb Julai 2011 May 7 -Jun Jumlah 2011

Analisis Bilangan Pelawat Yang Berkunjung ke Taman Panorama Benak Jumlah pelawat yang datang pada

Analisis Bilangan Pelawat Yang Berkunjung ke Taman Panorama Benak Jumlah pelawat yang datang pada 2010 (Jun - Disember): 1172 orang Purata pelawat yang datang pada 2010 (Jun - Disember): 168 orang / bulan Jumlah pelawat yang datang pada 2011 (Januari - Mei): 911 orang Purata pelawat yang datang pada 2011 (Januari - Mei): 183 orang / bulan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

FOTO Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

FOTO Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

Majlis Pecah Tanah Stesen Pemerhatian Benak oleh Y. B Tan Sri Datuk Dr. Alfred

Majlis Pecah Tanah Stesen Pemerhatian Benak oleh Y. B Tan Sri Datuk Dr. Alfred Jabu Anak Numpang, Timbalan Ketua Menteri Sarawak II pada 27 Jun 2010

Majlis Perasmian Taman Panorama Benak oleh Y. B Pehin Sri abdul Taib Mahmud, Ketua

Majlis Perasmian Taman Panorama Benak oleh Y. B Pehin Sri abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak pada 28 April 2010

Sebelum Pembinaan

Sebelum Pembinaan

Selepas Pembinaan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

Selepas Pembinaan Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

Aktiviti yang di jalankan di Taman Phenomena Benak

Aktiviti yang di jalankan di Taman Phenomena Benak

Benak

Benak

RUMUSAN: • Di Sarawak, "tidal bore" atau lebih di kenali oleh penduduk tempatan sebagai

RUMUSAN: • Di Sarawak, "tidal bore" atau lebih di kenali oleh penduduk tempatan sebagai "Benak" adalah fenomena semulajadi yang hanya terdapat di Batang Lupar, Sri Aman, Batang Saribas, Betong dan Batang Sadong, Samarahan. • Aktiviti menyaksi fenomena ‘benak’ semakin popular dan telah menarik minat ramai para pelancong dalam dan luar negeri terutama sekali ke Sri Aman. Malah kerajaan negeri telah memuatkan aktiviti ini dalam kalendar perlancongan yang dikenali sebagai ’Pesta Benak’. • Sejajar dengan hasrat kerajaan negeri Sarawak untuk membina stesen pemerhati benak di Batang Lupar dan sekaligus mewujudkan persekitaran sungai yang bersih dan indah untuk dijadikan sebagai satu tempat tarikan pelancong. Projek ini berjaya menyediakan tempat atau ruang yang lebih luas, selesa dan selamat kepada masyarakat tempatan, pelancong yang datang untuk menyaksikan fenomena benak. Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

SEKIAN, TERIMA KASIH Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak

SEKIAN, TERIMA KASIH Jabatan Pengairan dan Saliran Sarawak