MERENJE INDEKSA KLIJENTILIZMA U MEDIJIMA REPUBLIKA SRBIJA ISTRAIVANJE

  • Slides: 26
Download presentation
MERENJE INDEKSA KLIJENTILIZMA U MEDIJIMA – REPUBLIKA SRBIJA ISTRAŽIVANJE JE RAĐENO U OKVIRU REGIONALNOG

MERENJE INDEKSA KLIJENTILIZMA U MEDIJIMA – REPUBLIKA SRBIJA ISTRAŽIVANJE JE RAĐENO U OKVIRU REGIONALNOG EU PROJEKTA „CIVIC RESPONSE TO CLIENTELISM IN MEDIA (MEDIA CIRCLE)“ Duško MEDIĆ i Smiljana MILINKOV, Nezavisno društvo novinara Vojvodine

INDEKS KLIJENTALIZMA U MEDIJIMA (MCI) Sredstvo za utvrđivanje političke patologije tj. nivoa odstupanja od

INDEKS KLIJENTALIZMA U MEDIJIMA (MCI) Sredstvo za utvrđivanje političke patologije tj. nivoa odstupanja od univerzalnih načela u praktikovanju društvene moći. Najbolji način vizualizacije Indeksa klijentalizama u medijima (MCI) je vizualizacija odnosa i razmena moći i usluga između tri aktera: politike, medija i građana. MCI je alat akterima i donosiocima odluka u području medijskih politika – alat za oblikovanje odluka temeljenim na „stvarnosti“.

MERENJE INDEKSA U REGIONU Merenje i razvoj indeksa sprovodi se u okviru EU podržanog

MERENJE INDEKSA U REGIONU Merenje i razvoj indeksa sprovodi se u okviru EU podržanog projekta „Civic Response to Clientelism in Media (MEDIA CIRCLE)“ koji se sprovodi u šest zemalja regiona (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Rumunija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina). Indeks klijentelizma u medijima MCI je kompozitni indeks utemeljen na 4 parcijalna indeksa od kojih svaki za sebe meri različite, ali međusobno povezena kategorije. (Regulatorni i institucionalni kapaciteti, Praksa u sprovođenju javnih politika, Postojanje podataka (Sposobnost zemlje da sveobuhvatno razume stanje u medijima) i Društevna sposobnost za merenje stvarnosti medija.

REPUBLIKA SRBIJA Podaci istraživanja

REPUBLIKA SRBIJA Podaci istraživanja

REGISTAR MEDIJA Registar medija, oformljen i definisan članom 141 Zakona o javnom informisanju i

REGISTAR MEDIJA Registar medija, oformljen i definisan članom 141 Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014) smatra se za vrednu tekovinu u odbrani monopolizacije tržišta tj. za obezbeđivanje transparentnosti finansiranja i vlasništva medija. UKUPAN BROJ MEDIJA u SRBIJI, 30. novembar 2015. godine. Podaci Agencije za privredne registre UKUPNO=1559 medija ŠTAMPA = 777 medija RADIO = 277 medija TV = 171 medija AGENCIJE = 23 INTERNET = 296 OSTALO = 15 medija

UKUPAN BROJ MEDIJA U SRBIJI, 30. novembar 2015. godine. Podaci Agencije za privredne registre

UKUPAN BROJ MEDIJA U SRBIJI, 30. novembar 2015. godine. Podaci Agencije za privredne registre 1800 1600 Broj medija u Srbiji 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 UKUPAN BROJ MEDIJA PRIVATNI NEPROFITNI MEDIJI ŠTAMPA 777 636 141 RADIO 277 249 28 TV 171 160 11 AGENCIJE 23 21 2 INTERNET 296 167 129 OSTALO 15 2 13 UKUPNO 1559 1235 324

Grafikon 2: Procentualno učešće pojedinih tipova medija u ukupnom broju medija u Srbiji. Podaci

Grafikon 2: Procentualno učešće pojedinih tipova medija u ukupnom broju medija u Srbiji. Podaci iz Registra medija koji vodi Agencija za privredne registre na dan 30. novembar 2015. godine. Samostalna elektronska izdanja uređivački oblikovane stranice 19% Servis novinske agencije 1% Televizijski program 11% Radio progam 18% Ostalo 1% Dnevne i periodične novine 50%

Ukupan broj medija (javni, neprofitni i privatni) na 10. 000 stanovnika u 2014. 2.

Ukupan broj medija (javni, neprofitni i privatni) na 10. 000 stanovnika u 2014. 2. 5 2 1. 5 1 0. 5 0 RUM SRB HR CG BJR MAK Bi. H

Struktura prema vrsti medija u 2014. 120% 100% 80% Privatni mediji 60% Neprofitni mediji

Struktura prema vrsti medija u 2014. 120% 100% 80% Privatni mediji 60% Neprofitni mediji Javni mediji 40% 20% 0% HR Bi. H SRB BJR MAK CG RUM

PRIVATIZACIJA MEDIJA Ukupno 37 medija je kupljeno ili ne drugi način privatizovano za preko

PRIVATIZACIJA MEDIJA Ukupno 37 medija je kupljeno ili ne drugi način privatizovano za preko 3 miliona evra. 13 Radojica Milosavlajević iz Kruševca je za 281. 280 Radio evra postao vlasnik osam medija: RTV Radio Šid Pančevo, RTV Kragujevac, RTV Brus, Studio B Radio Šabac Radio Pirot, JP Centar RTV BAP za informisanje Novi Pančevac Kneževac, RTV Novosadska televizija Kruševac, TV Požega i 13 6 5 RTV Štampa Kablovsko-distributivni sistem Kopernikus „Maksim medija” Aleksandar Živanović Pavle Anušić Auto Zoki „Srbijadanas“ TV 531, 000 530, 000 446, 000 249, 000 238, 000 174, 956

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA, 2015 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA 2015 Konkurs za sufinansiranje projekata

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA, 2015 MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA 2015 Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina 2015. godini Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2015. godini Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2015. godini Konkurs za sufinansiranje projekata koji se realizuju putem elektronskih medija sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2015. godini Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini * Broj podržanih projekata UKUPNO: ** Ukupan budžet konkursa (u hiljadama evra) 76 247 25 65 29 148 12 41 161 998 303* 1499**

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA, 2014 Konkurs za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glaila sa sedištem

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA, 2014 Konkurs za sufinansiranje projekata/programa elektronskih javnih glaila sa sedištem na Kosovu i Metohiji u 2014. godini Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2014. godini Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2014. godini Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemlјama regiona u 2014. godini Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2014 UKUPNO: * Broj podržanih projekata ** Ukupan budžet konkursa (u hiljadama evra) 13 41 82 206 32 57 22 119 106 329 255* 752**

KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE, 2015. Broj Ukupan budžet podržanih konkursa

KONKURSI POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE, 2015. Broj Ukupan budžet podržanih konkursa (u projekata hiljadama evra) POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog 14 149 informisanja osetlјivih grupa u 2015. godini Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje 211 829 medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2015. godini Konkurs za unapređenje profesionalnih standarda u 32 87 2015. godini UKUPNO: 257* 1065** * Broj podržanih projekata ** Ukupan budžet konkursa (u hiljadama evra) Pored javnih konkursa u 2015. godini sa budžetskim sredstvima Sekretarijat je subvencionisao 22 medija u vlasništvu nacionalnih saveta sa približno 2, 45 miliona evra*. * Jovanka Matić i Dubravka Valić Nedeljković: PRIVATIZACIJA MEDIJA NA JEZICIMA MANJINA: ŠANSA ILI NESTANAK? , Novosadsko novinarska škola, juli 2015.

KONKURSI LOKALNIH SAMOUPRAVA Situacija sprovođenja javnih konkursa u lokalnim samoupravama je bila nešto drugačija

KONKURSI LOKALNIH SAMOUPRAVA Situacija sprovođenja javnih konkursa u lokalnim samoupravama je bila nešto drugačija i u velikom broju slučajeva Medijska koalicija koja je pratila process održavanja javnih konkursa svedočila je nepoštovanju Zakona i izneveravanju duha javnih konkursa (posebno u velikim gradovima, u: Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu). Prema poslednjim podacima koje je Medijska koalicija ažurirala 20. novembra 2015. godine javni konkursi održani su u 103 lokalne samouprave, dok to u 63 nije bio slučaj. U 44 lokalne samouprave konstantovane su nepravilnosti. Medijska koalicija je reagovala u 37 slučaja (u sedam lokalnih samouprava nisu ih bili primetili na vreme). Od toga, u 20 lokalnih saomuprava primedbe Medijske koalicije su bile prihvaćene, dok u 17 to nisu bile. Izjava Petra Jeremića, predstavnika Medijske koalicije na Konferenciji LOKALNE SAMUPRAVE I MEDIJSKI ZAKONI – GODINA NULTA: Iskustvaimodelizarazvojjavnoginformisanjanalokalnomnivou, petak 27. novembar 2015, Novi Sad.

SOCIJALNI POLOŽAJ NOVINARA Važni podaci, koji su indikatori za procenu ekonomskog i socijalnog položaja

SOCIJALNI POLOŽAJ NOVINARA Važni podaci, koji su indikatori za procenu ekonomskog i socijalnog položaja novinara, sistematski se ne prikupljanju niti statistički obrađuju. Na osnovu raspoloživih podataka Republičkog zavoda za statistiku – koji vodi “istraživanja o zaposlenim i o zaradama zaposlenih” – u 2014. godini, u sektoru Informisanje i komunikacije bilo je ukupno zaposleno 54, 718 osoba, od čega je 34, 955 muškog a 19, 723 ženskog pola. Sa napomenom da po klasifikaciji zavoda, sektor “informisanje i komunikacije”, pored medijskih, obuhvata sledeće poslove: sve izdavačke delatnosti, uključujući, izdavanje knjiga, računarskih igara i drugog softvera, zaposlene u kinematografskoj i televizijskoj produkciji, snimanju i izdavanju zvučnih zapisa. u, telekomunikacijama, računarskom programiranju, obrada podataka i dr. Novinari i medijski radnici u Srbiji rade u izuzetno lošim uslovima, sa malim primanjima, lošim tretmanom poslodavaca, bez pristojnih ugovara o radu, poštovanju radnih prava i zaštite na radu. Umesto slobodnih novinara u Srbiji raste broj – onih koji nemaju siguran ugovor o radu niti redovne plate, zaključak je Konferencije za novinare Istočne Evrope koja je nedavno održana u Beogradu. SINOS traži stvaranje ambijenta za socijalni dijalog u medijima. http: //www. sinos. rs/srpski/akcije/4/2015/10/28/1466/sinostrazi-stvaranje-ambijenta-za-socijalni-dijalog-u-medijima. html Organizatori Konferencije bili su Svetska federacija novinara (IFJ), Evropska federacija novinara (EFJ), Sindikat novinara Srbije (SINOS), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Udruženje novinara Srbije (UNS) i OEBS, uz podršku Fondacije "Fridrih Ebert".

Broj zaposlenih u industriji u odnosu na ukupan broj stanovnika u 2014. 0. 8%

Broj zaposlenih u industriji u odnosu na ukupan broj stanovnika u 2014. 0. 8% 60, 000 0. 7% 50, 000 0. 6% 40, 000 0. 5% 0. 4% 30, 000 0. 3% 20, 000 0. 2% 10, 000 0. 1% 0. 0% 0 SRB HR Bi. H CG RUM MAK Broj zaposlenih u industriji % u odnosu na broj stanovnika

PROSEČNA PLATA Prosečna plata u sektoru informisanje i komunikacija, zabeležena u decembru 2014. godine,

PROSEČNA PLATA Prosečna plata u sektoru informisanje i komunikacija, zabeležena u decembru 2014. godine, bila je 83. 519 dinara, znatno više od republičkog proseka, koji je u oktobru 2015. godine bio 60, 767 dinara bruto, tj. 44, 124 neto. Međutim, novinarske plate su po svim drugim pokazeteljima znatno niže. Kada pogledamo rezultata ankete Udruženja novinara Srbije, platu, u prosečnoj visini koja se kreće od 35, 000 do 45, 000 neto dinara. Sl. glasnik RS, 97/2015. http: //www. paragraf. rs/statistika/01_stat. htm Koliko zarađuju novinari u Srbiji? , Radnik, E-magazin za socijalni dijalog i sindikalne teme, http: //www. radnik. rs/u-fokusu/577 -koliko-zaraduju-novinari-u-srbiji

Prosečna plata u industriji u EUR u odnosu na prosečnu platu u 2014. 160.

Prosečna plata u industriji u EUR u odnosu na prosečnu platu u 2014. 160. 0% 1, 800 140. 0% 1, 600 1, 400 120. 0% 1, 200 100. 0% Prosječna plaća u industriji 1, 000 80. 0% 800 60. 0% 600 40. 0% 400 20. 0% 200 0. 0% 0 Bi. H HR SRB CG % u odnosu na prosječnu plaću

Nezaposlena lica - novinari, stanje na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, na dan 31.

Nezaposlena lica - novinari, stanje na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, na dan 31. 10. 2015. godine Stepen sručne spreme Šifra zanimanja IV SSS 408721 Novinarski reporter 493 406 VI - 2 SSS 628720 Novinar / žurnalista 25 11 VII - 1 SSS 716821 Specijalista strukovni pravnik pravnog novinarstva 1 0 718719 Diplomirani novinar / žurnalista 366 284 718720 Master novinar / žurnalista 49 39 718721 Novinar 168 133 728720 Specijalista novinar / žurnalista 1 1 VII - 2 SSS Naziv zanimanja Ukupno 1, 103 Žene 874

Broj nezaposlenih novinara u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u 2014. 0. 30% 1200

Broj nezaposlenih novinara u odnosu na ukupan broj nezaposlenih u 2014. 0. 30% 1200 0. 25% 1000 0. 20% 800 0. 15% 600 0. 10% 400 0. 05% 200 0. 00% 0 HR CG SRB Bi. H Broj nezaposlenih novinara % u odnosu na ukupan broj nezaposlenih

BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA Istraživanja iz 2011. godine Saveta za borbu protiv korupcije koji je

BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA Istraživanja iz 2011. godine Saveta za borbu protiv korupcije koji je prikupio informacije od 50 najznačajnijih institucija u Republici Srbiji govori da za rad medija godišnje se izdvaja od 36 do 40 miliona evra iz državnih izvora, što predstavlja gotovo četvrtinu ukupnog tržišta oglašavanja koje je za tu godinu bilo procenjeno na 160 miliona evra. Miroslava Milenović, Vladina savetnica za borbu protiv korupcije najavljujući objavljivanje izveštaja istakla je da je reč o ogromnom novcu građana Srbije koji se preko marketinških usluga i oglašavanja plasira u medije. U periodu od 2011. godine do 2014. godine ta suma procenjuje se, dostiže i 800 miliona evra. http: //www. slobodnaevropa. org/content/milenovic-u-svetu-je-angazuju-da-obucavapoliciju-i-sudije-u-srbiji-tuku/27393406. html

BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA, LS Za potrebe ovog istraživanja prikupljeni podaci od 10 gradova (Novi

BUDŽETSKO FINANSIRANJE MEDIJA, LS Za potrebe ovog istraživanja prikupljeni podaci od 10 gradova (Novi Sad, Beograd, Niš, Kraljevo, Subotica, Pančevo, Novi Pazar, Sombor, Užice, Šabac, Čačak, Kragujevac) i 11 opština (Inđija, Zaječar, Aranđelovac, Kruševac, Jagodina, Ruma, Šid, Pirot, Prijepolje, Knjaževac, Raška) u Republici Srbiji govore da je u periodu od 2002. do 2014. godine za medije iz bužeta gradova odvojeno ukupno 8, 5 milijardi dinara, a za opštine 2, 5 milijardi dinara. Dakle, ukupno oko 11 milijardi dinara, što je preračunato u evrima po aktualnom kursu preko 90 miliona evra, ili oko 7 miliona evra godišnje. Budžetska izdvajanja gradova i opština u Srbiji za medije, prema ovom istraživanju, oko su 1, 27 odsto ukupnih budžetskih sredstava.

Imenovanja i razrešenja direktora i glavnih i odgovornih urednika javnih medija u Republici Srbiji

Imenovanja i razrešenja direktora i glavnih i odgovornih urednika javnih medija u Republici Srbiji Istraživanje NDNV-a rađeno na 63 medija u vlasništvu države. 60 50 40 30 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Godišnji prihodi (tabela gore) i dobici/gubici (tabela dole) četiri nacionalne TV stanice u Srbiji

Godišnji prihodi (tabela gore) i dobici/gubici (tabela dole) četiri nacionalne TV stanice u Srbiji u periodu 2010 -2014. godine Prva TV TV B 92 TV Pink TV Hepi 2010 1, 260, 479, 000 1, 305, 628, 000 3, 884, 263, 000 178, 873, 000 2011 2, 156, 808, 000 1, 104, 732, 000 3, 375, 404, 000 290, 962, 000 2012 3, 187, 803, 000 1, 450, 544, 000 3, 974, 202, 000 414, 961, 000 2013 2, 873, 238, 000 1, 230, 268, 000 3, 767, 942, 000 327, 223, 000 2014 2, 956, 360, 000 1, 351, 483, 000 4, 785, 002, 000 352, 586, 000 Prva TV TV B 92 TV Pink TV Hepi 2010 -359, 326, 000 -233, 515, 000 342, 351, 000 -409, 075, 000 2011 -14, 584, 000 -333, 262, 000 75, 602, 000 -20, 248, 000 2012 314, 222, 000 -405, 756, 000 294, 204, 000 -18, 941, 000 2013 22, 415, 000 -602, 385, 000 153, 506, 000 9, 961, 000 2014 -127, 088, 000 -629, 917, 000 304, 176, 000 -261, 606, 000

Godišnji prihodi (tabela gore) i dobici/gubici (tabela dole) četiri nacionalna dnevnika u Srbiji u

Godišnji prihodi (tabela gore) i dobici/gubici (tabela dole) četiri nacionalna dnevnika u Srbiji u periodu 2010 -2014. godine Ringier Axel Springer (Blic, Alo, 24 sata) Kurir info (Kurir) Insajder tim (Informer) Dan graf (Danas) Politika novine i magazini (Politika) 2010 4, 136, 194, 000 1, 000, 862, 000 164, 549, 000 1, 682, 672, 000 2011 4, 401, 657, 000 909, 986, 000 195, 100, 000 1, 679, 343, 000 2012 4, 588, 337, 000 1, 090, 339, 000 169, 925, 000 188, 174, 000 1, 678, 679, 000 2013 4, 361, 532, 000 1, 267, 045, 000 388, 435, 000 202, 175, 000 1, 694, 421, 000 2014 4, 072, 172, 000 420, 216, 000 539, 864, 000 207, 056, 000 1, 592, 010, 000 2011 2012 2013 2014 Ringier Axel Springer (Blic, Alo, 24 sata) Kurir info (Kurir) Insajder tim (Informer) Dan graf (Danas) 430, 031, 000 525, 043, 000 401, 683, 000 181, 453, 000 114, 680, 000 38, 375, 000 48, 497, 000 79, 055, 000 55, 236, 000 -579, 454, 000 14, 698, 000 49, 089, 000 48, 577, 000 204, 000 9, 935, 000 724, 000 5, 924, 000 3, 848, 000 Politika novine i magazini (Politika) -101, 822, 000 13, 425, 000 -270, 153, 000 9, 611, 000 -163, 944, 000

Ukupan dobitak/ gubitak javnih medija u EUR, 2014. 5, 000 4, 000 3, 000

Ukupan dobitak/ gubitak javnih medija u EUR, 2014. 5, 000 4, 000 3, 000 2, 000 EUR 1, 000 0 HR -1, 000 RUM BJR MAK SRB CG