Menej je u ns viac Z Teodora Jozefa

  • Slides: 28
Download presentation
Menej je u nás viac ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T. J. Moussona 4,

Menej je u nás viac ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T. J. Moussona 4, Michalovce 071 01

Autori projektu: JEDNOTKY TJM - názov družstva Paulína PAĽOVÁ 7. c palova. paulinka@centrum. sk

Autori projektu: JEDNOTKY TJM - názov družstva Paulína PAĽOVÁ 7. c palova. [email protected] sk Natália BODNÁROVÁ 7. [email protected] sk Kristína KLEPANCOVÁ 7. kristinka. [email protected] sk Viktória MASKAĽOVÁ 7. c viktoria. [email protected] sk Odborná pomoc: Mgr. Lenka PAĽOVÁ, palova. [email protected] sk

Ach, ten odpad ! Odpad sa stal súčasťou nášho každodenného života. Ale čo s

Ach, ten odpad ! Odpad sa stal súčasťou nášho každodenného života. Ale čo s ním ? Je nám to jedno ? Ukážeme Vám, ako jednoducho si s ním vieme poradiť.

Čo bolo ? § Preplnené odpadkové koše v triedach a na chodbách školy. Množstvo

Čo bolo ? § Preplnené odpadkové koše v triedach a na chodbách školy. Množstvo papiera v nich, desiatové zvyšky, plastové fľaše ap. Takýto pohľad sa naskytal v našej škole pred nedávnom. Špinavé plastové obaly na zošitoch. Nepáčilo sa nám to, a preto sme chceli zmenu.

Ciele projektu § Učiť veľkých i malých správať sa ekologicky a žiť trvalo udržateľným

Ciele projektu § Učiť veľkých i malých správať sa ekologicky a žiť trvalo udržateľným spôsobom života § Upevňovať pozitívny vzťah všetkých naokolo k svojmu životnému prostrediu § Separácia odpadu v škole, blízkom okolí a v domácnostiach žiakov § Minimalizácia odpadu vo svojom okolí § Opätovne používanie odpadových materiálov Správna prezentácia svojich myšlienok na verejnosti

Cieľová skupina projektu § Žiaci ZŠ § Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy § Rodičia

Cieľová skupina projektu § Žiaci ZŠ § Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy § Rodičia žiakov školy § Obyvatelia mesta § Deti neďalekých MŠ

Hlavné aktivity projektu § Vzdelávanie v oblasti odpadu, jeho separácií a minimalizácia na úrovni

Hlavné aktivity projektu § Vzdelávanie v oblasti odpadu, jeho separácií a minimalizácia na úrovni detí v MŠ, žiakov ZŠ, rodičov žiakov, učiteľov a verejnosti § Separovanie odpadu v škole § Minimalizácia odpadu nepoužívaním plastových obalov na zošity a učebnice § Propagácia aktivity na všetkých školách v meste a Zelených školách na Slovensku § Minimalizácia odpadu pri nakupovaní, realizácia ekoinfostánkov pre verejnosť a rodičov žiakov, platené tašky namiesto plastových § Znovu používanie odpadových materiálov - zhotovenie odpadkových košov na separovaný zber z odpadového materiálu a stojanov na triedený odpad

Partneri v projekte § § Rodičovská rada pri ZŠ Rodičia a príbuzní žiakov školy

Partneri v projekte § § Rodičovská rada pri ZŠ Rodičia a príbuzní žiakov školy Mesto Michalovce Rada Zelených škôl

Infostánky pred bránami školy

Infostánky pred bránami školy

Návštevníci našich ekoinfostánkov

Návštevníci našich ekoinfostánkov

Workshop nás zelených v školskom klube – výroba ekologických obalov na zošity

Workshop nás zelených v školskom klube – výroba ekologických obalov na zošity

Ďalšie aktivity smerované k ekologickému správaniu na verejnosti § § § Rozprávkové víly učia

Ďalšie aktivity smerované k ekologickému správaniu na verejnosti § § § Rozprávkové víly učia v MŠ My „malí“ učíme našich učiteľov Učíme sa navzájom – rovesnícke vzdelávania Návšteva na porade riaditeľov ZŠ na Mestskom úrade v Michalovciach Vedieme rodičov k zodpovednému správaniu

Rozprávkové víly učia deti v MŠ

Rozprávkové víly učia deti v MŠ

My „malí“ učíme našich učiteľov

My „malí“ učíme našich učiteľov

Učíme sa navzájom – rovesnícke vzdelávania

Učíme sa navzájom – rovesnícke vzdelávania

Návšteva na porade riaditeľov ZŠ na Mestskom úrade v Michalovciach

Návšteva na porade riaditeľov ZŠ na Mestskom úrade v Michalovciach

Výzva k minimalizácií odpadu

Výzva k minimalizácií odpadu

Vedieme rodičov k zodpovednému správaniu

Vedieme rodičov k zodpovednému správaniu

Aktivity pre malých, vedúce k minimalizácií odpadu

Aktivity pre malých, vedúce k minimalizácií odpadu

Stojany na triedený odpad v areáli školy

Stojany na triedený odpad v areáli školy

Odpadkové koše na separovaný zber pred bránami školy z odpadového materiálu

Odpadkové koše na separovaný zber pred bránami školy z odpadového materiálu

Triedenie odpadu v triedach školy

Triedenie odpadu v triedach školy

Výsledky projektu § Zminimalizovalo sa množstvo vyprodukovaného plastového odpadu o 19000 ks plastových obalov

Výsledky projektu § Zminimalizovalo sa množstvo vyprodukovaného plastového odpadu o 19000 ks plastových obalov na našej škole za rok, ušetrili sme tak 3400 € § Zvýšilo sa množstvo vytriedeného odpadu v škole § Zrealizovali sme 5 ekoinfostánkov , oslovili sme tak 1500 návštevníkov, rodičov a obyvateľov blízkeho okolia § Zlepšujú sa vzťahy medzi žiakmi a obyvateľmi blízkeho okolia § Myšlienky ekologického životného štýlu sa dostávajú za hranice školy

§ Oslovili sme 9 ZŠ v našom meste na pracovnej porade riaditeľov ZŠ §

§ Oslovili sme 9 ZŠ v našom meste na pracovnej porade riaditeľov ZŠ § Vyrobili sme 6 stojanov na triedený odpad v škole z odpadového materiálu § Zhotovili sme tri odpadkové koše na triedený odpad z odpadového materiálu a osadili ich na chodníku pri vonkajšom areáli školy slúžiacich pre verejnosť § Preškolili sme o problematike odpadu 500 žiakov ZŠ, 150 detí v MŠ, 1500 účastníkov našich ekoinfostánkov a 60 pedagogických a nepedagogických pracovníkov školy § Rozdali sme 300 ks platených nákupných tašiek na viacnásobné použitie namiesto plastových

Je to možné? § § § 1. / Priemerný žiak našej školy potrebuje 21

Je to možné? § § § 1. / Priemerný žiak našej školy potrebuje 21 obalov na učebnice a 17 obalov na zošity, 14 ks obalov na malé zošity a 3 ks obalov na veľké zošity. Vypočítali sme, že cena za tieto obaly je 6, 6 € na jedného žiaka. Teda ak naša škola má 520 žiakov, tak obaly pre všetkých stoja 3 432 €. § 2. / V Michalovciach máme 9 základných škôl, na ktorých je spolu 4 670 žiakov. Výsledná cena obalov pre žiakov základných škôl v Michalovciach je 30 822 €. § 3. / Na Slovensku je 124 základných a stredných Zelených škôl, s počtom žiakov 32 056. § Ak by sa pridali k našej výzve ušetrili by sme spolu 211 569 €. § Poznámka: Výpočty sú len približné a orientačné, nakoľko ceny obalov sú rôzne a rôzne sú aj počty učebníc a zošitov v jednotlivých školách a ročníkoch.

§ ČO MYSLÍTE ? DALI BY SA TIETO FINANČNÉ PROSTRIEDKY POUŽIŤ EKOLOGICKEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE

§ ČO MYSLÍTE ? DALI BY SA TIETO FINANČNÉ PROSTRIEDKY POUŽIŤ EKOLOGICKEJŠIE A EFEKTÍVNEJŠIE ? § POUVAŽUJTE A PRIDAJTE SA K NÁM !

EKO-báseň EKO my sme školská rada, celá škola má nás rada. Usilovne pracujeme, odpad

EKO-báseň EKO my sme školská rada, celá škola má nás rada. Usilovne pracujeme, odpad stále minimalizujeme. Šetri vodou, trieď aj papier! Kto to vie, ten je frajer. Menej u nás viacej je, každý prácou prispeje. V Separkove u nás v škole, triediť odpad nie je nové. My sme škola zelená, čistá príroda je naša odmena.

Ďakujeme za pozornosť

Ďakujeme za pozornosť