Mendelova univerzita v Brn Zahradnick fakulta Inovace sortimentu

  • Slides: 14
Download presentation
Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta Inovace sortimentu slivoní Bakalářská práce Vypracoval: Radek Plavec

Mendelova univerzita v Brně Zahradnická fakulta Inovace sortimentu slivoní Bakalářská práce Vypracoval: Radek Plavec Lednice 2010

Cíl bakalářské práce l Navrhnout možnost inovace sortimentu slivoní na základě vyhodnocení vybraných odrůd

Cíl bakalářské práce l Navrhnout možnost inovace sortimentu slivoní na základě vyhodnocení vybraných odrůd l Vypracovat přehled o rezistentním šlechtění odrůd slivoní

Kritéria pro posuzování odrůd Základní druhy odrůd a jejich charakteristika Rané odrůdy: dříve kvetou,

Kritéria pro posuzování odrůd Základní druhy odrůd a jejich charakteristika Rané odrůdy: dříve kvetou, jsou náchylné k nízkým teplotám, dřívější sklizeň, jsou náchylné na uskladnění, horší chuťové vlastnosti, obsahují málo cukru, nevhodné na další zpracování Pozdní odrůdy: později kvetou, nejsou náchylné k nízkým teplotám, pozdní sklizeň, dlouhá výdrží při uskladnění, lepší chuťové vlastnosti, obsahují více cukru, vhodné na zpracování - kompoty, výroba lihového destilátu apod. Šlechtění odrůd – důvodem byl výskyt virové choroby – šarky (první pozorování výskytu se datuje od roku 1915)

Literární přehled Představuje výběr informací z publikací různých autorů členěný do následujících oblastí: -

Literární přehled Představuje výběr informací z publikací různých autorů členěný do následujících oblastí: - Botanická charakteristika slivoní – švestek - Morfologický popis slivoní - Pomologie slivoní – třídění odrůd podle určených znaků (morfologických, fyziologických) - Třídění odrůd podle nároku na šlechtitelské prostředí - Historie pěstování slivoní - Deklarace boje s virovým onemocněním – šarkou a šlechtitelské výsledky

Celkový přehled pěstování odrůd slivoní ve světě a v ČR Produkce slivoní ve světě

Celkový přehled pěstování odrůd slivoní ve světě a v ČR Produkce slivoní ve světě - slivoně jsou čtvrtým nejrozšířenějším druhem mírného pásma, - největším světovým producentem je Čína, - produkce se prudce zvyšuje i v jížních zemích – Chile, Argentina, - naopak snížení produkce zaznamenávají země východní Evropy (Ukrajina, Bulharsko, Maďarsko), - nejvýznamnější evropští producenti – Německo, Srbsko, Francie Produkce slivoní v ČR - slivoně jsou druhým nejrozšířenějším druhem v ČR

Vybrané ukazatelé v pěstování slivoní v tržních výsadbách v ČR 1990 1996 2000 2002

Vybrané ukazatelé v pěstování slivoní v tržních výsadbách v ČR 1990 1996 2000 2002 2003 Celková plocha výsadeb slivoní na ha 537 475 676 856 873 Z toho mladé neplodící výsadby na ha 216 114 220 268 249 Průměrný výnos t/ha 3, 2 3, 4 3, 8 5, 4 5, 8 1026 1222 1742 3186 3613 5, 5 11, 5 10, 9 9, 7 11, 5 Celková sklizeň v tunách Průměrná cena výrobců Kč/kg

Vývoj ploch produkčních ovocných sadů v ČR na (ha)(situační a výhledová zpráva MZE Buchtová

Vývoj ploch produkčních ovocných sadů v ČR na (ha)(situační a výhledová zpráva MZE Buchtová 2009).

Odrůdy slivoní u nás a ve světě v minulosti a současnosti Odrůda u slivoní

Odrůdy slivoní u nás a ve světě v minulosti a současnosti Odrůda u slivoní představuje významný faktor – rozhodujícím způsobem ovlivňuje množství a kvalitu produkce a celkový ekonomický výsledek Odrůdy ve světě – významné šlechtitelské stanice: - v Čačaku – odrůdy ´Čačanska lepotica´, ´Čačanska najbolja´, ´ Čačanska rodná´, ´Carpatin´, Valor´, ´Ilomita´ - v Hohenheimu – odrůdy ´Jojo´®, ´Presenta´®, ´Hanita´®, ´Katinka´®, ´Elena´® a z „Topů“ ´Topgigant Plus´®, ´Toptaste´®, ´Top 2000´®, ´Topfive®´, ´Tophit Plus´®, dále ´Bellamira´®, ´Rheingold´®, … Odrůdy v České republice: V minulosti (před rokem 1930) byla popisována Domácí švestka, na ni navazují další odrůdy např. jugoslávské – Zelená renklóda (1991), v roce 2004 přicházejí na trh německé odrůdy v řadě „Topů“, objevují se japonské odrůdy

Možnosti inovace moderního sortimentu slivoní Inovace moderního sortimentu představuje založení novějších a kvalitnějších odrůd

Možnosti inovace moderního sortimentu slivoní Inovace moderního sortimentu představuje založení novějších a kvalitnějších odrůd slivoní na základě návrhu a výběru nejvhodnější odrůdy s nejlepšími vlastnostmi. Výsledek výběru - hodnocení: ´Jojo´® – hypersenzitivní odrůda s větším podílem cukernatosti, odolná proti šarce, velmi vhodná na zpracování ´Topfive´® – pozdní odrůda, vhodná ke skladování, vyšší cukernatost, odolná proti šarce

Závěr Cíl této práce – Cíl této práce návrh nového projektu odrůd slivoní pro

Závěr Cíl této práce – Cíl této práce návrh nového projektu odrůd slivoní pro pěstování v ČR. Současný stav - Současný stav dominantní postavení – dominantní postavení nejvýznamnější odrůda – nejvýznamnější odrůda ´Čačanska lepotica´, následuje ´Stanley´ a odrůda ´Gabrovská´, stagnuje ´Domácí velkoplodá´ (citlivá na napadení šarkou), je nahrazována odrůdou ´Katinka´®. Požadované vlastnosti nových odrůd: imunitní vůči šarce, vyšší cukernatost, dobré chuťové vlastnosti, dobrá skladovatelnost, vysoký výnos → Perspektivní nové odrůdy pro naše podmínky: ´Jojo´® a ´Topfive´®, ´Topfirst´®