Meggyzstechnika bme meggyozesgmail com http www filozofia bme

  • Slides: 37
Download presentation
Meggyőzéstechnika bme. meggyozes@gmail. com http: //www. filozofia. bme. hu/

Meggyőzéstechnika bme. [email protected] com http: //www. filozofia. bme. hu/

Kötelező irodalom: ■ ■ Cialdini, Robert: Hatás, HVG könyvek, 2009, 2. -6. fejezetek Smith

Kötelező irodalom: ■ ■ Cialdini, Robert: Hatás, HVG könyvek, 2009, 2. -6. fejezetek Smith és Mackie: Szociálpszichológia, Osiris 2004, 3. , 5. , 6. , 7. , 8. fejezetek

Bevezetés, alapfogalmak

Bevezetés, alapfogalmak

Mi a kommunikáció? ■ Kommunikáció ? : Olyan cselekvés, amelynek célja, hogy a cselekvő

Mi a kommunikáció? ■ Kommunikáció ? : Olyan cselekvés, amelynek célja, hogy a cselekvő szándékainak megfelelő változásokat idézzen elő a társas világban. ■ Mit várhatunk egy definíciótól? ■ ■ ■ Nem túl tág a fenti a def. ? Nem mond kevesebbet, mint ami szükséges a kifejezetten kommunikációs jelenségek azonosításához, kiválogatásához? ■ ■ ■ Alkalmazkodjon a nyelvi intuíciónkhoz. Tegyen lehetővé a céljaink szempontjából nézve hasznos és lehetőleg minél pontosabb megkülönböztetéseket, Ebbe a szemléletbe belefér az is, hogy a társas világot nem a mentális állapotok megváltoztatásán keresztül változtatjuk meg, hanem pl. embereket deportálunk, végzünk ki, stb. (forradalom, diktatúra, népirtás), vagy „falakat” építünk, vagyis erőszakosan megváltoztatjuk az emberek életterét, vagy az embereket fizikai erőszakkal kényszerítjük bizonyos cselekedetek végrehajtására. Általában azt gondoljuk, hogy a társas világ megváltoztatásának céljával végzett tevékenység egy kiemelt jelentőségű útja az emberek mentális állapotainak megváltoztatásán keresztül vezet. Egészítsük ki ezért a fenti def. -et! Kommunikáció ? : Olyan cselekvés, amelynek célja, hogy a cselekvő szándékainak megfelelő változásokat idézzen elő a társas világban mások mentális állapotának megváltoztatásán keresztül.

Mi a kommunikáció? ■ Kommunikáció ? : Olyan cselekvés, amelynek célja, hogy a cselekvő

Mi a kommunikáció? ■ Kommunikáció ? : Olyan cselekvés, amelynek célja, hogy a cselekvő szándékainak megfelelő változásokat idézzen elő a társas világban mások mentális állapotának megváltoztatásán keresztül. ■ ■ ■ Vajon ez a def. már elégséges? Nem azonosít továbbra is intuitíven nem kommunikációs jelenségeket kommunikációsként? Általában azt gondoljuk és a kommunikáció klasszikus definíciói is erre építenek, hogy a kommunikációnak résztvevői vannak, van egy kommunikátor és egy befogadó. A kommunikátor valamilyen csatornán, valamilyen kódrendszer segítségével üzenetet küld a befogadónak, aki a kódot felismeri üzenetként és dekódolja. Vajon, ha a befogadó nem ismer fel kódot és üzenetet, csak külső „hatásokat szenved el”, melyek ugyanakkor hatást gyakorolnak a mentális állapotaira kommunikáció résztvevőjének tekinthető-e? ■ ■ ■ Mentális állapotainkra tudtunk nélkül hathat pl. az időjárás, ha valaki ezt előidézve hat ránk, akkor kommunikál velünk? (vagy csak hatást gyakorol ránk? ) Ha valaki tudatküszöb alatti befolyásolást alkalmaz (30. filmkocka pl. ) akkor kommunikál velünk? (vagy csak hatást gyakorol ránk? ) Ha az gyakorol ránk a véleményünket befolyásoló hatást, ahogyan bizonyos információk egymást követik egy híradóban, de mi a híradó vágástechnikáját és dramaturgiáját nem észleljük kommunikációs kódként, amit meg kellene fejtenünk, akkor kommunikációban vettünk részt? A fenti problémák miatt először bevezetünk egy a kommunikáció fogalmánál tágabb fogalmat, a befolyásolás fogalmát bizonyos jelenségek elhatárolására. Befolyásolás: Olyan cselekvés, amelynek célja, hogy a cselekvő szándékainak megfelelő változásokat idézzen elő a társas világban mások mentális állapotának megváltoztatásán keresztül.

Mi a kommunikáció? ■ Annak, hogy kommunikációban vegyünk részt, az is feltétele, hogy felismerjünk

Mi a kommunikáció? ■ Annak, hogy kommunikációban vegyünk részt, az is feltétele, hogy felismerjünk valamilyen kommunikációs szándékot és célt! ■ A fentiek alapján azt mondjuk, hogy a befolyásolás nem feltétlenül kommunikáció! A befolyásoló cselekvés célja: ■ ■ ■ ■ hogy a célszemély adott inger megjelenésére a befolyásoló céljainak megfelelő válasszal reagáljon. Ebből következik, hogy a befolyásoló kommunikáció akkor sikeres, ha a célszemély a kommunikátor szándékainak megfelelően kezd viselkedni. A befolyásolás néhány alesete: Racionális meggyőzés Manipuláció Kényszerítés A befolyásolás különböző formái ritkán nyilvánulnak meg tisztán, általában kevert módon vannak jelen, és interferálnak egymással (erősítik vagy gyengítik egymást).

Manipuláció és meggyőzés Egy befolyásoló aktus: ■ Manipuláció: ha a célszemély nem ismeri a

Manipuláció és meggyőzés Egy befolyásoló aktus: ■ Manipuláció: ha a célszemély nem ismeri a befolyásolás célját (az ő szemszögéből nem ismerhető fel befolyásoló szándék, vagy a valódi szándékkal éppen ellentétes szándékot jelez számára a kommunikátor), de a befolyásoló nagy valószínűséggel számíthat rá, hogy a célszemély neki megfelelő választ ad. ■ Racionális meggyőzés: feltétele, hogy a célszemély tudatában legyen a befolyásolás szándékának (a befolyásoló ezt nyilvánvalóvá is teszi). ■ Rac. meggyőzés esetén tehát a célszemély számára elérhető annak a tudata, hogy ő egy ilyen és ilyen szándékos és célra irányuló meggyőzési helyzet alanya, míg manipuláció esetén, vagy nem ismer fel kommunikatív szándékot, vagy a befolyásolás nem az általa felismerhető célok alapján folyik.

Más közismert fogalmak, kevert típusok ■ ■ ■ Rábeszélés: manipulatív elemekkel kevert verbális meggyőzés

Más közismert fogalmak, kevert típusok ■ ■ ■ Rábeszélés: manipulatív elemekkel kevert verbális meggyőzés Kényszerítés: ha a célszemély ismeri a befolyásolás célját (tudatában van a befolyásoló szándéknak), nem ért egyet azzal, de (a büntetés elkerülése/jutalom elnyerése) végett mégis átmenetileg annak megfelelő viselkedéses választ ad. Kényszeríteni nem csak erőszakkal lehet tehát! ■ Behódolás: „Jobban teszem, ha engedelmeskedek. ” ■ Kompromisszum: „Megéri ebbe belemenni. ”

Az Olvasók Emésztése c. küldeményszolgálat tájékoztatója 1. „Amennyiben az 5 kisorsolt címzett – akik

Az Olvasók Emésztése c. küldeményszolgálat tájékoztatója 1. „Amennyiben az 5 kisorsolt címzett – akik között az Ön neve és címe is szerepelhet! – a megadott feltételek szerint válaszol, akkor mindegyikük egy-egy 50 000 Ft-os nyereményre lesz jogosult…”

Az Olvasók Emésztése c. küldeményszolgálat tájékoztatója 2. „Amennyiben ez az 5 kisorsolt címzett –

Az Olvasók Emésztése c. küldeményszolgálat tájékoztatója 2. „Amennyiben ez az 5 kisorsolt címzett – akik között az Ön neve és címe is szerepelhet! – a megadott feltételek szerint válaszol, akkor mindegyikük egy-egy 50 000 Ft-os nyereményre lesz jogosult… Ám ha csupán egyikük válaszol időben ajánlatunkra, azaz a csomag kézhezvételétől számított 7 napon belül, miközben a többiek nem válaszolnak, vagy csak késve, akkor az a szerencsés címzett a teljes nyereményösszegre, azaz 250 000 Ft-ra lesz jogosult – és ez a személy éppúgy lehet Ön is!”

Az Olvasók Emésztése c. küldeményszolgálat tájékoztatója • A meggyőzés célja mindkét esetben ugyanaz (illetve

Az Olvasók Emésztése c. küldeményszolgálat tájékoztatója • A meggyőzés célja mindkét esetben ugyanaz (illetve változatlan). • A meggyőzés célja világos: a befogadó küldje vissza a válaszborítékot, és ezzel szálljon be a játékba, legitimálva annak összes vonzatát. • De akkor miért merülhet fel annak eshetősége, hogy a 2 -est inkább manipulatívnak minősítsük? „Amennyiben ez az 5 kisorsolt címzett – akik között az Ön neve és címe is szerepelhet! – a megadott feltételek szerint válaszol, akkor mindegyikük egy-egy 50 000 Ft-os nyereményre lesz jogosult… (1) … Ám ha csupán egyikük válaszol időben ajánlatunkra, azaz a csomag kézhezvételétől számított 7 napon belül, miközben a többiek nem válaszolnak, vagy csak késve, akkor az a szerencsés címzett a teljes nyereményösszegre, azaz 250 000 Ft-ra lesz jogosult – és ez a személy éppúgy lehet Ön is!” (2)

A „manipuláció” fogalmának finomítása ■ ■ ■ Nemcsak a befolyásolás szándékának és céljának ismerete,

A „manipuláció” fogalmának finomítása ■ ■ ■ Nemcsak a befolyásolás szándékának és céljának ismerete, a befolyásolt ezzel való viszonya, hanem a befolyásolásra felhasznált eszközök befogadó általi ismertsége, felismerhetősége, azonosíthatósága is szerepet kaphat abban, hogy a befolyásolás milyen típusának tekintsük! Manipuláció 2. : a célszemély nem ismeri a befolyásolás célját, nincs tudatában a befolyásoló szándéknak és/vagy nagy valószínűséggel nem ismeri fel és/vagy nem képes kritikailag értékelni a felhasznált eszközöket de a befolyásoló éppen ennek okán nagy valószínűséggel számíthat rá, hogy a befolyásolt a célnak megfelelő választ ad. Manipuláció 2. esetében tehát lehetséges, hogy a célszemély kommunikációban vesz részt, a befolyásoló aktust szándékosként ismeri fel, sőt a célját is helyesen azonosítja, mégis megfosztásra kerül az önálló racionális mérlegelés lehetőségétől.

A racionális meggyőzés fogalmának finomítása ■ ■ Racionális meggyőzés: a célszemély tudatában van a

A racionális meggyőzés fogalmának finomítása ■ ■ Racionális meggyőzés: a célszemély tudatában van a befolyásoló szándéknak és céljának az üzenetek tartalmát képes racionálsan értékelni, mivel a felhasznált kommunikációs eszközök ezt az adott helyzetben lehetővé teszik és végül a racionális értékelésnek megfelelő belső meggyőződést alakít ki. ■ ■ Aki racionális meggyőzési aktus alanya, az egyben kommunikációban is részt vesz. Ellenben aki manipulációs aktus alanya, az nem feltétlenül vesz részt kommunikációban.

A „manipuláció” előnyei vs. veszélyei ■ ■ Manipulációs eszközök használata jellemzően (nem mindig) akkor

A „manipuláció” előnyei vs. veszélyei ■ ■ Manipulációs eszközök használata jellemzően (nem mindig) akkor merül fel, ha a befolyásolás céljának azonosítása a befolyásolás meghiúsulását jelentené, és a kényszerítés eszközei (pld. „Vásárolj, vagy agyonverlek!”) pedig korlátozás alatt állnak. Vagyis manipuláció esetén jellemző, hogy a befolyásolás tényleges céljának és/vagy a felhasznált eszközöknek az azonosítása a befolyásolási céllal ellentétes reakciót vált ki így meghiúsítva a befolyásolást. ▪ Hátrányok: a manipuláltság tudata a befolyásoló minden további meggyőzési céljával szemben is immúnissá teheti a befogadót. ▪ Ez utóbbi miatt a manipuláció igen kockázatos eszköz! ▪ Előnyök: gyors és rövid távon növelheti a befolyásoló érdekérvényesítő képességét.

A „manipuláció” szó pejoratív felhangjairól ■ ■ Általában azt gondoljuk, ha valaki manipulál, akkor

A „manipuláció” szó pejoratív felhangjairól ■ ■ Általában azt gondoljuk, ha valaki manipulál, akkor nem csak a szabad és racionális döntéshozatal lehetőségétől fosztja meg a befolyásoltat, hanem a befolyásolás céljai is a célszemély kárára vannak. Azonban az még önmagában nem jelenti a „ gonosz mesterkedését”, ha a célszemély nincs tudatában a befolyásoló szándéknak, vagy kiszolgáltatott az eszközeinek, hiszen ez a célkitűzés nem feltétlenül ellentétes az illető érdekeivel. ■ ■ ■ Pl. : barátunkat le akarjuk szoktatni a dohányzásról. Pl. : az anyuka rá akarja venni a gyerekét, hogy ne nyúlkáljon a konnektorba De etikai problémát jelenthet és visszaüthet a jó szándékkal végzett manipuláció is: ■ mivel az ilyen manipuláció is megfosztja az alanyt a szabad, racionális döntéshozatal lehetőségétől.

Értelmezés és szándékok ■ ■ ■ Fontos tudatosítani, hogy a minket befolyásoló aktusok általunk

Értelmezés és szándékok ■ ■ ■ Fontos tudatosítani, hogy a minket befolyásoló aktusok általunk adott értelmezései, nem feltétlenül esnek egybe a kommunikátor eredeti szándékaival! Értelmezéseinknek ezért mindig ki kell térnie arra, hogy milyen feltételek fennállása mellett és milyen bizonyítékok alapján értelmezhető egy jelenség valamilyen definíció (rac. meggyőzés, manipuláció, kényszerítés stb. ) példájaként! Meg kell indokolni pl. , hogy mi alapján gondoljuk, hogy a kinyilvánított kommunikációs szándék X volt, de a valódi kommunikációs cél mégis Y volt! Az értelmezést tehát indokolni is kell, de ez még nem elég! Azt is jelezni kell, hogy az értelmezés milyen feltételek fennállása mellett lenne problematikus, vagy éppen hamis! Milyen releváns információk birtokában cáfolhatnánk az értelmezést!

Manipuláció és tudatosság ■ ■ ■ Még ha a célszemély tudatában is van a

Manipuláció és tudatosság ■ ■ ■ Még ha a célszemély tudatában is van a befolyásoló szándéknak, és eszköznek nem feltétlenül van tudatában a meggyőzés során benne működő pszichológiai mechanizmusoknak, ezeket nem uralja, hatásosságukat alulbecsüli, működésükre később nem emlékszik.

■ ■ ■ Mi a poszter célja? Triviális példa Még ha a célszemély tudatában

■ ■ ■ Mi a poszter célja? Triviális példa Még ha a célszemély tudatában is van a befolyásoló szándéknak és eszközöknek, a figyelmi mechanizmusai felett a befolyásoló átveheti az uralmat. Ebből a manipuláció újabb meghatározása következhet!

Létezik-e tudatküszöb alatti befolyásolás? (Ez a manipuláció egy különlegesen veszélyes esete lehetne. . .

Létezik-e tudatküszöb alatti befolyásolás? (Ez a manipuláció egy különlegesen veszélyes esete lehetne. . . ) ■ Gyakorlatilag az észlelés és ezzel a kommunikáció biológiailag adott csatornáinak megkerülésével működne! ■ ■ ■ A tudatküszöb alatti befolyásolást bizonyító korai kísérletek, laboratóriumi körülmények között nem reprodukálhatóak, a mért hatás egyéb változókhoz képest elenyésző. ■ ■ James Vicary, 1957, Fort Lee - Coca-Cola hirdetés a filmkockák között tudatküszöb alatti önsegítő tréningek Vicary később nyilvánosan is elismerte, hogy a Coca-Cola üggyel csak a cége ismertségét szerette volna növelni, ami egyébként sikerült is. De Pl. Zajonc, 1968 – „puszta észlelés”-hatás effektje: ■ ■ egy semleges ingerrel való többszöri találkozás akkor is növeli az ingerrel kapcsolatos rokonszenvet, ha a bemutatás tudatküszöb környékén történik (perifériás látás pl. ) Ezek a hatások viszont eltörpülnek, ha a tudatos észlelés színre lép!

Big Ad ■ ■ ■ Tudatküszöb alatti befolyásolás nem létezik, de ettől még lehet

Big Ad ■ ■ ■ Tudatküszöb alatti befolyásolás nem létezik, de ettől még lehet az emberekre manipulatív módon hatást gyakorolni akkor is, ha mind a felhasznált eszközök, mind a kommunikatív célok nyilvánvalóak! Jó példa a manipuláció 3. -ra: http: //www. youtube. com/watch? v=e. H 3 GH 7 Pn_e. A ■ The big beer ad

Big Ad ■ ■ ■ Jó-e a reklám? Hogyan éri el a reklám a

Big Ad ■ ■ ■ Jó-e a reklám? Hogyan éri el a reklám a célját? Tudjuk, hogy mire akarnak rávenni minket? Tudjuk, hogy milyen eszközökkel teszik ezt? Racionálisan járunk-e el, ha ezután Carlton sört veszünk? Az a sokezer ember, aki ezután Carltont vesz, tudatosan dönt a választás pillanatában?

Big Ad - mechanizmusok ■ Sok különböző úton érheti el a hatást a reklám!

Big Ad - mechanizmusok ■ Sok különböző úton érheti el a hatást a reklám! Nem szükséges, hogy minden itt felsorolt mechanizmus, minden befogadó esetében működésbe lépjen! ■ ■ Figyelmi mechanizmusok: nem lehet nem észrevenni / nem emlékezni rá, mert nagy, egyedi és pozitív asszociációkat kelt Ami ismerős, az jó: a Rettenthetetlenből, Gyűrűk Urából ismerős motívumok egy mitikus keretbe helyezik a Carlton sört.

Big Ad - mechanizmusok ■ ■ ■ A viszonzás normája: Kaptál tőlünk egy szép

Big Ad - mechanizmusok ■ ■ ■ A viszonzás normája: Kaptál tőlünk egy szép reklámot, viszonozd azzal, hogy Carltont veszel! Ha a Nagy, Humoros Carlton-közösségbe akarsz tartozni, igyál Carltont! (Csoporttagsághoz kapcsolódó mechanizmusok) A zene, a vicces szöveg és a képek bevágása egymást erősítik, megemelik az arousal (éberségi állapot, az. ún. vegetatív aktivációs állapot) szintjét (vérnyomás, adrenalin, endorfin) és csökkentik a szisztematikus gondolkodás valószínűségét.

Big Ad - mechanizmusok ■ ■ ■ A reklámtervező bizonyos mértékig úrrá lehet a

Big Ad - mechanizmusok ■ ■ ■ A reklámtervező bizonyos mértékig úrrá lehet a biológiai paramétereiden, a hangulatodon: örömet, szorongást, cselekvési kényszert tud benned kelteni. Ami drága, az jó! (Ár heurisztika – drága reklám = jó sör) Minél őszintébbnek, minél kevésbé manipulatívnak tűnik, annál inkább alkalmas lehet a manipulációra. (nyílt „bevallása” annak, hogy drága reklámot csináltak az eladás céljával, csökkenti a gyanakvást – vajon hány statiszta kellett a reklámhoz? Alig 50!)

A befolyásolás általában statisztikusan működik Azaz: nem kell mindenkire hatnia (attól, hogy rád aktuálisan

A befolyásolás általában statisztikusan működik Azaz: nem kell mindenkire hatnia (attól, hogy rád aktuálisan nem hat, ne hidd azt, hogy nem működik, nem vagy cáfoló ellenpélda!) ■ A sulykoló reklámról ■ ■ ■ ■ 5 M képernyőn lemegy 1 M-an oda is néznek 250 e-nek bele is vésődik az emlékezetébe 100 e el is megy mosóport venni 25 e-nél pedig a szupermarketben, a polc előtt állva feldereng a reklámból valami és megveszi 25 e x 4000 Ft = 100 millió ft árbevétel 400 forint árrés = 10 millió forint haszon

Miért működik a sulykoló reklám? ■ Miért, működik egyáltalán? ■ ■ ■ Hogy a

Miért működik a sulykoló reklám? ■ Miért, működik egyáltalán? ■ ■ ■ Hogy a módszer működik, annak kimutatása speciális apparátust (tudományos eszközöket, nagy létszámú résztvevőt, komoly anyagi és infrastrukturális erőforrásokat) igényel. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy mivel rá nem hat, nem is működik! A befolyásolás manipulációs mozzanata az átlag befolyásolt számára nem hozzáférhető, részben mert nem rendelkezik a kimutatáshoz szükséges erőforrással, így lebuktatni sem tudja azt. Még ha ki tudná mutatni és tetten is tudná érni a sulykoló reklámok hatásmechanizmusát, akkor sem feltétlenül tudja kivonni magát a hatásuk alól (azaz nem tudja a manipulációt semlegesíteni).

Miért működik a sulykoló reklám? ■ Kétféle memória: explicit vs. implicit – különböző agyterületeken.

Miért működik a sulykoló reklám? ■ Kétféle memória: explicit vs. implicit – különböző agyterületeken. Explicit memória: ■ ■ Kinyerése tudatos mozzanat: tudod, hogy most éppen emlékszel. Olyan agyterületen, amely kb. 2 éves korodra fejlődik ki (Mi az első dolog, amire vissza tudsz emlékezni? ) Implicit memória: ■ ■ ■ Kinyerése nem tudatos mozzanat: nem tudod tetten érni, hogy aktuálisan éppen emlékszel. Olyan agyterületen, amely már az explicit emlékezetért felelős agyterület megjelenése előtt is létezik és funkcionál. Sulykolással, bevéséssel trenírozható: a „visszaemlékezés” hatásfoka a ismétlésszám növelésével javul (Ezért kell a kisgyereknek sokszor elmondani, hogy ne nyúljon a hifihez, pláne ne a kedvenc, féltve őrzött bakelitjeidhez…)

Rábeszélés

Rábeszélés

HVG-PORTRÉ, 2001. október 27. Részlet az Eperjes Károllyal készült interjúból Látunk itt olyan jelenséget,

HVG-PORTRÉ, 2001. október 27. Részlet az Eperjes Károllyal készült interjúból Látunk itt olyan jelenséget, amit manipulációnak minősíthetnénk? (HVG) – Nem igazán nagy Kossuth-tisztelőként Kossuth-díjas, és fideszes barátai is kénytelenek Kossuth-évre készülődni. Hogyan nem tudta lebeszélni erről a miniszterelnök urat? (E. K. ) – Én úgy tudtam, ez egy életútinterjú, s lám, már az első kérdés sem erről szól. Ami persze nem baj. Ismerve lapjuk szellemiségét, biztosra vettem, hogy furi vagyok én a balliberális HVG-nek. Kossuthhoz pedig csak annyit: ha Széchenyire hallgatunk, egy gazdaságilag erős monarchia központja lehettünk volna. Szerintem a Kossuth-fajta szellemiség következménye lett Trianon.

Miről árulkodik Eperjes megjegyzése? • Az egyik fél (HVG) javaslatot tett a leendő kommunikációs

Miről árulkodik Eperjes megjegyzése? • Az egyik fél (HVG) javaslatot tett a leendő kommunikációs helyzet jellegére (típus, cél, forgatókönyv). • A másik fél (E. K. ) ezt előzetesen jóváhagyta. Tehát: a felek az interjút megelőzően egy alkufolyamat során megállapodtak a helyzetben – előzetes helyzetdefiníció. A szokásos körülményeket figyelembe véve mindez anélkül történt, hogy a 3. személy (jelen esetben az olvasó) beleláthatna és információval rendelkezhetne az alku tárgyáról, folyamatáról és végeredményéről!!!

A négyigenes népszavazás 1. 2. 3. 4. Csak az országgyűlési választások után kerüljön sor

A négyigenes népszavazás 1. 2. 3. 4. Csak az országgyűlési választások után kerüljön sor a Köztársasági Elnök megválasztására? Kivonuljanak-e a pártszervezetek a munkahelyekől? Elszámoljon-e az MSZMP a tulajdonában vagy kezelésében levő vagyonnal? Feloszlassák-e a Munkásőrséget?

Az igazi kérdés ■ ■ Az új vagy a régi Országgyűlés, esetleg a nép

Az igazi kérdés ■ ■ Az új vagy a régi Országgyűlés, esetleg a nép válasszon elnököt? Pozsgay Imrét válasszák-e meg elnöknek? MSZMP érdeke: közvetlen választás -> Pozsgay elnök SZDSZ + FIDESZ érdeke: új országgyűlés -> Pozsgay nem elnök A másik három kérdés csak figyelemelterelés, hogy reflexből beikszeld mindegyikre az IGENt!

A szavazási űrlap, mint a manipuláció egy esete ■ ■ Tiszta, egyenesnek tűnő nyelvi

A szavazási űrlap, mint a manipuláció egy esete ■ ■ Tiszta, egyenesnek tűnő nyelvi megfogalmazás (őszinteség, bizalmat eredményez, mint a „big ad” esetében). A célszemély tudatában van annak a ténynek, hogy a nemzet ügyében hoz döntést. A manipuláció abban rejlik, hogy nincsen kimondva, hogy melyek az 1. mondat értelmezésének az előfeltételei és a válaszadás következményei. Ugyanakkor lehet, hogy a befolyásoló esetleg úgy gondolja magáról, hogy szándéka egybeesik a célszemély érdekével. (Manipuláció 2. )

NATO népszavazás ■ ■ ■ A népszavazáson feltett egyetlen kérdés a következő volt: „Egyetért-e

NATO népszavazás ■ ■ ■ A népszavazáson feltett egyetlen kérdés a következő volt: „Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság a NATO-hoz csatlakozva biztosítsa az ország védettségét? ” Szintén manipuláció 2. felől értelmezhető jelenség! Gondoljuk végig, hogy miért!

A befolyásolási aktusok vizsgálatának a központi kérdése: ■ Milyen törvényszerűségek, milyen rutinok uralják a

A befolyásolási aktusok vizsgálatának a központi kérdése: ■ Milyen törvényszerűségek, milyen rutinok uralják a gondolkodásunkat, és a profi befolyásolók hogyan támaszkodnak ezekre?

Házi feladat Beadandó a következő órára

Házi feladat Beadandó a következő órára

HF: ■ ■ ■ ■ ■ 1. beadandó témája: Keress olyan példát az írott

HF: ■ ■ ■ ■ ■ 1. beadandó témája: Keress olyan példát az írott sajtóból, vagy a vizuális médiából, amit valamilyen értelemben manipulatívnak tartasz! Részletesen fejtsd ki és indokold, miért gondolod, hogy az adott kommunikációs megnyilvánulás manipulatívként értelmezhető! Mutasd meg, a manipuláció mely fogalmai alapján (1 -3. ) és mely mozzanatokban látod megjelenni a manipulatív jelleget! Térj ki arra is, hogy milyen közönség esetén, milyen általad ismert pszichológiai elveknek megfelelően tartod érvényesnek a megállapításaidat. Határidő: 2. óra – fontos, hogy előzetesen el kell küldeni 1 csoporttársnak is! Megkötések a formátum tekintetében: - A szöveg terjedelme min. 400, max. 600 szó - MS-Word dokumentum - minden margó: 2, 5 cm - betűtípus a szövegtesthez: 12 -es Times New Roman