Medborgarln p mnga vis Stockholm 2 okt 2012

  • Slides: 40
Download presentation
Medborgarlön på många vis Stockholm 2 okt 2012 1

Medborgarlön på många vis Stockholm 2 okt 2012 1

Karin Jansson � 11 år i MP: s partistyrelse �Utredning Medborgarlön 2000 �Rådslag 2007

Karin Jansson � 11 år i MP: s partistyrelse �Utredning Medborgarlön 2000 �Rådslag 2007 om socialförsäkringar �karin. jonex. info �karin. [email protected] com �OBS!!!! 3 sssss!!! 2

Vad ska det heta? � Grundinkomst � Me db org Negativ skatt Garanterad grundnivå

Vad ska det heta? � Grundinkomst � Me db org Negativ skatt Garanterad grundnivå Basinkomst arl ön Änglalön �Medborgarinkomst Gara ntiin kom st 3

Varför medborgarlön? Mina första argument: Alla människor har rätt till mat i magen och

Varför medborgarlön? Mina första argument: Alla människor har rätt till mat i magen och tak över huvudet Ekonomiska trygghetssystemen fungerar inte Fattiga ska slippa be på sina bara knän Det finns en massa människor i vårt land som far illa ”Fattiga barn” Trygga människor har lättare att göra bra saker Hungriga vargar jagar bäst Den som inte arbetar ska inte heller äta 4

Syfte med MBL Trygghet Ingen utan försörjning Garantera grundbehov Rättvisa Dela på jordens frukter

Syfte med MBL Trygghet Ingen utan försörjning Garantera grundbehov Rättvisa Dela på jordens frukter Rätt att leva Frigöra mänsklig kreativitet Ge tillskott till ekonomin e u rd d Va k tyc ? 5

Tankar och tyckanden: �”Alla har rätt att ha minst genomsnittligt inkomst. ” �”Ta socialbidrag

Tankar och tyckanden: �”Alla har rätt att ha minst genomsnittligt inkomst. ” �”Ta socialbidrag och dela ut till alla” 6

PÅSEN �”Lägg de pengar som i dag går till a-kassa, sjukpenning, socialbidrag, barnbidrag, studiebidrag,

PÅSEN �”Lägg de pengar som i dag går till a-kassa, sjukpenning, socialbidrag, barnbidrag, studiebidrag, företagsstöd, pension mm i samma påse och skriv "Medborgarlön" på den och vi har en bra grundplåt, även om mer krävs för att nå en rimlig nivå. Samtidigt sparar vi ansenliga summor genom avskaffandet av alla kontrollanter och administratörer. ” 7

Varför räkna? + Förstå sammanhang Vad är möjligt? Konkretisera Tydliggöra Lyfta fram vilka resurser

Varför räkna? + Förstå sammanhang Vad är möjligt? Konkretisera Tydliggöra Lyfta fram vilka resurser som finns i samhället Hjälpa kommunikation Dynamiska effekter Hur beter sej folk? Vad händer med skatteintäkter Hur funkar ekonomi i ett samhälle med nerväxt? Svårpresenterat –kan ge motståndare argument mot? Det är inte det som avgör Jobbigt att räkna 8

PÅSEN = ”utrymme” +företagsstöd ”Utrymme”: � 2000: 260 Mdr kr � 2007: 370 Mdr

PÅSEN = ”utrymme” +företagsstöd ”Utrymme”: � 2000: 260 Mdr kr � 2007: 370 Mdr kr Exempel 2000: Vuxna 3700 kr/mån Barn 2000 kr/mån Men då är nästan alla andra bidrag borta! Tillskott 490 Mdr kr ger Vuxna 8000 kr/mån Barn 3000 kr/mån 2007: Vuxna 4000 kr/mån Barn 2000 kr/mån 9

Vägval inför beräkningar FRÅGESTÄLLNING MP SVAR 2000 VEM Alla! Men: Barn Individ – familj

Vägval inför beräkningar FRÅGESTÄLLNING MP SVAR 2000 VEM Alla! Men: Barn Individ – familj Barn lägre belopp Individ KVALIFICERING Motprestation Inkomst – ge till fattiga Förmögenhet Medborgare? Ingen motprestation Testar både till alla och till fattiga Ingen begränsning pga förmögenhet Utvidgat medborgarbegrepp 10

Vägval forts FRÅGESTÄLLNING MP SVAR 2000 ERSÄTTA ANDRA SYSTEM? A-kassa, sjukpeng, föräldrapeng… Pensioner? Ersätter

Vägval forts FRÅGESTÄLLNING MP SVAR 2000 ERSÄTTA ANDRA SYSTEM? A-kassa, sjukpeng, föräldrapeng… Pensioner? Ersätter socialförsäkring, pensioner och andra bidrag Solidaritet med sjuka NIVÅ Litet tillskott Basstandard -”rimlig nivå” Solidaritet med sjuka FINANSIERING Påsen Skatter Besparingar i statsbudget Påsen och eventuellt skatter 11

MP utredning 2000 �Siffror från 1995 och 1997 � 5 modeller presenterades, med olika

MP utredning 2000 �Siffror från 1995 och 1997 � 5 modeller presenterades, med olika nivåer. � 2 modeller ”till alla”, � 3 modeller till ”fattiga”. 12

MP rådslag socialförsäkring 2007 Fyra olika modeller på socialförsäkring Siffror från 2005 cirka, men

MP rådslag socialförsäkring 2007 Fyra olika modeller på socialförsäkring Siffror från 2005 cirka, men inte heltäckande Finansieras inom systemet Två medborgarlön: 1. Hög basinkomst till alla, barn lägre 2 Låg basinkomst + socialförsäkring kvar 18 -64 år Extra förslag: 3. Mjuk garantimodell Till fattiga 13

A = TILL ALLA ex: Namibia, Alaska som barnbidrag A 1 Finansieras: Påsen Obeskattad

A = TILL ALLA ex: Namibia, Alaska som barnbidrag A 1 Finansieras: Påsen Obeskattad Påsen 260 Mdr år 2000 Påsen 260 Mdr kr + tillskott 490 Mdr kr Vuxna 3700 kr/mån Barn 2000 kr/mån Vuxna 8000 kr/mån Barn 3000 kr/mån 14

A = TILL ALLA A 2 Beskattad (? ) Finansieras: Påsen + skatter Grundavdrag:

A = TILL ALLA A 2 Beskattad (? ) Finansieras: Påsen + skatter Grundavdrag: som mbl el något lägre Rak procentuell skatt över grundavdraget Barn 3000 kr/månad 15

A 2 beräkningar � Exempel 2000 � Exempel 2007 MBL 8000 kr/mån* - 90%

A 2 beräkningar � Exempel 2000 � Exempel 2007 MBL 8000 kr/mån* - 90% skatt De med månadsinkomst (före skatt) under 12 500 kr/mån vinner Barn 3000 kr/mån MBL 9000 kr/mån * -70% skatt De med månadsinkomst (före skatt) under 21 000 kr/mån vinner MBL 7000 kr/mån* - 80% skatt De med månadsinkomst (före skatt) under 22 500 kr/mån vinner 16

F: TILL ”FATTIGA” FUSK – DET ÄR JU INTE TILL ALLA. INKOMST KOLLAS! Flera

F: TILL ”FATTIGA” FUSK – DET ÄR JU INTE TILL ALLA. INKOMST KOLLAS! Flera olika modeller. 17

18

18

F 1 Garanterad grundnivå �Alla som har under en viss inkomstnivå, får bidrag upp

F 1 Garanterad grundnivå �Alla som har under en viss inkomstnivå, får bidrag upp till denna nivå �Träffsäker � 100% marginaleffekt – kallas ofta för fattigdomsfälla – ”det är ingen idé att göra nåt”. Gäller idag försörjningsstöd och en del andra bidrag. �Bra att räkna på för att ha en grund förståelse 19

F 1 beräkningar År 2000: Finansiering: Påsen Barn 3000 kr/mån Vuxna 8000 kr/mån Kostnad

F 1 beräkningar År 2000: Finansiering: Påsen Barn 3000 kr/mån Vuxna 8000 kr/mån Kostnad 25 Mdr kr Vuxna 7000 kr/mån ”Vinst” 25 Mdr kr 20

F 2 Garanterad grundnivå +nedtrappad mbl vid högre inkomster För att slippa ”fattigdomsfällan” Den

F 2 Garanterad grundnivå +nedtrappad mbl vid högre inkomster För att slippa ”fattigdomsfällan” Den som har inkomst får en reducerad medborgarlön. 50% reduktion =den som efter skatt tjänar 1000 kr får 500 kr mindre i mbl, men får ändå 500 kr mera i plånboken. Den som efter skatt tjänar 16 000 kr, eller mer, blir helt utan bidrag. 80% reduktion = den som efter skatt tjänar 1000 kr får 800 kronor mindre i mbl, men får 200 kr mera i plånboken Den som efter skatt tjänar 10 000 kr, eller mer, blir helt utan bidrag. 21

NEDTRAPPAD MBL 22

NEDTRAPPAD MBL 22

F 2 beräkningar År 2000: Finansiering: Påsen Barn 3000 kr/ mån Vuxna 8000 kr:

F 2 beräkningar År 2000: Finansiering: Påsen Barn 3000 kr/ mån Vuxna 8000 kr: 50% reduktion Samhällskostnad 195 Mdr kr Vuxna 7000 kr: 80% reduktion Samhällskostnad 10 Mdr kr 23

F 3 Beskattad MBL, nytt skattesystem MBL reduceras vid ökande inkomster Reduktion utifrån inkomst

F 3 Beskattad MBL, nytt skattesystem MBL reduceras vid ökande inkomster Reduktion utifrån inkomst före skatt Skattesystemet reformeras så att rika får betala mera: grundavdrag = MBLnivå, rak procentuell skatt därutöver 24

F 3 beräkningar År 2000 Finansiering: � MBL beskattad � Påsen � Nytt skattesystem

F 3 beräkningar År 2000 Finansiering: � MBL beskattad � Påsen � Nytt skattesystem Barn garanteras 3000 kr/ mån vuxna 8000 kr: 33% reduktion Skatt 60% Samhällskostnad 163 Mdr kr vuxna 7000 kr: 40% reduktion Skatt 70% Samhällskostnad 2 Mdr kr 25

F 4 Mjuk garantimodell år 2007 Lyssnat in MPrådslag 2007 ”Till alla”-modeller fått stor

F 4 Mjuk garantimodell år 2007 Lyssnat in MPrådslag 2007 ”Till alla”-modeller fått stor kritik: Rika gråter över att få pengar Gnäll om höga skatter och marginaleffekter Vem drabbas egentligen när man använder påsen? Tillfälligt sjuka hinner inte ställa om sitt liv 26

MJUK GARANTI STEG 1 27

MJUK GARANTI STEG 1 27

MJUK GARANTI STEG 2 28

MJUK GARANTI STEG 2 28

MJUK GARANTI STEG 3 29

MJUK GARANTI STEG 3 29

F 4 Mjuk garantimodell år 2007 Steg 1 Socialförsäkringssystemet kvar Barn i fattiga familjer

F 4 Mjuk garantimodell år 2007 Steg 1 Socialförsäkringssystemet kvar Barn i fattiga familjer garanteras 3000 kr/mån Vuxna 7000 kr/ månad Kostnad 30 (70) Mdr kr Finansieras delvis med socialbidrag och studiemedel Steg 2 Nedtrappning 80% Kostnad 47 Mdr kr Steg 3 Finansieras: Skattehöjning. Ökad skatt för inkomster över 20 000 kr. 12, 5% 30

A 3 Barn i fattiga familjer får 2000 kr extra som i mjuk garantimodell

A 3 Barn i fattiga familjer får 2000 kr extra som i mjuk garantimodell Alla vuxna får 7000 kr/ månaden Skatteskalor ändras Finansiering: Skatt Studiebidrag, försörjningsstöd 31

TILL ALLA MBL 7000 kr/mån Finansieras : Skatt, Studiemedel Försörjningsstöd mm 32

TILL ALLA MBL 7000 kr/mån Finansieras : Skatt, Studiemedel Försörjningsstöd mm 32

TILL ALLA obeskattat A 1 TILL FATTIGA = A 2 obeskattat F 1 F

TILL ALLA obeskattat A 1 TILL FATTIGA = A 2 obeskattat F 1 F 2 F 3 Beskattat och /eller ändrat skattessystem A 3 = F 4 33

En mera radikal omfördelning kan man få med denna mbl på 12000 kronor/ månad

En mera radikal omfördelning kan man få med denna mbl på 12000 kronor/ månad och en skatt på 90% över grundavdraget som är lika stort som mbl 34

Till alla eller till fattiga? Till alla Till fattiga + + Begripligt Enkel administration

Till alla eller till fattiga? Till alla Till fattiga + + Begripligt Enkel administration Får pengarna direkt Riktar pengar dit de behövs Lättare argumentera för - Mycket pengar i omlopp ”Tvingar” på de rika pengar Ser ut som hög skatt e u? d r d Va k tyc Ingen ” riktig” mbl Administrationskrav Kan ta tid få pengar? 35

Ska MBL ersätta socialförsäkringar? + - Det är bättre att satsa resurser på de

Ska MBL ersätta socialförsäkringar? + - Det är bättre att satsa resurser på de som har minst Varför är det bara de sjuka rika man vill klämma åt? Inkomstbortfallsprincipen är inte rättvis Det är svårt att ge sej på pensioner Systemet håller ändå på att kapsejsa nedmonteras u? Vad ty d r e ck 36

Andra frågeställningar � Vilken nivå är rimlig? � Beror på om sjukpeng, A-kassa, föräldrapeng

Andra frågeställningar � Vilken nivå är rimlig? � Beror på om sjukpeng, A-kassa, föräldrapeng etc finns kvar? � Det är inte rimligt att någon lever under genomsnittslönen � Ska barn ha MBL? � Vilken barnnivå är rimlig? � Ålder? ? r du e k c ty d a V � Finansiering 37

Sluttankar Glöm inte barnen! Socialförsäkringssystemet är ett trasigt och oberäkneligt nät som är politiskt

Sluttankar Glöm inte barnen! Socialförsäkringssystemet är ett trasigt och oberäkneligt nät som är politiskt svårt att ta bort Det är svårt att ha en MBLnivå som ligger nära medelinkomst? Till alla eller till fattiga är delvis en fråga om retorik 38

Medborgarlön behövs För att det är rättvist För att ge ekonomisk trygghet För att

Medborgarlön behövs För att det är rättvist För att ge ekonomisk trygghet För att barn ska växa upp med så lika möjligheter som möjligt För att göra människor fria För att hungriga människor inte ska jaga. De ska vara mätta och leva sina liv i harmoni med naturen och medmänniskorna 39

Medborgarlön är möjligt �Om vi vill �För att människor vill vara med och vill

Medborgarlön är möjligt �Om vi vill �För att människor vill vara med och vill ta ansvar �För att jordens resurser än så länge räcker till alla om vi fördelar dem juste 40