Mdi Vznik mdi jedinou formou na zapisovanie udskch

  • Slides: 11
Download presentation
Médiá

Médiá

Vznik médií � jedinou formou na zapisovanie ľudských myšlienok boli dlho len knihy rukopisy

Vznik médií � jedinou formou na zapisovanie ľudských myšlienok boli dlho len knihy rukopisy � neskôr ľudia vymysleli aj iné formy ako možno uchovávať a šíriť informácie => vznikli MÉDIÁ. . . Médiá = prostriedky na šírenie informácií

Časopisy a noviny � vynález kníhtlače umožnil, aby sa čitateľom vytlačili a odovzdali aj

Časopisy a noviny � vynález kníhtlače umožnil, aby sa čitateľom vytlačili a odovzdali aj aktuálne a kratšie informácie. . . => NOVINY a ČASOPISY sa stali prvým moderným médiom. . . najskôr noviny a časopisy vydávali samotní kníhtlačiari. . .

Novinári � neskôr začali články do novín písať NOVINÁRI. . . ľudia, ktorí sa

Novinári � neskôr začali články do novín písať NOVINÁRI. . . ľudia, ktorí sa rozhodli, že budú získavať informácie o najnovších udalostiach a podávať o nich správy. . . NOVINY a ČASOPISY sa ľahšie a rýchlejšie ako knihy dostanú k väčšiemu množstvu ľudí. . . prečo asi?

Médiá a verejná mienka � ľudia sa čoskoro presvedčili, že úloha novín, časopisov a

Médiá a verejná mienka � ľudia sa čoskoro presvedčili, že úloha novín, časopisov a novinárov je veľká. . . tvorili VEREJNÚ MIENKU � novinári majú možnosť presvedčiť ľudí o svojej pravde. . . a danú udalosť nemuseli ani zažiť (čitatelia a ani novinári) Na tú istú udalosť môžeme mať rôzne pohľady

Ďalšie vynálezy na šírenie informácií. . . �v modernej dobe vznikali ďalšie vynálezy na

Ďalšie vynálezy na šírenie informácií. . . �v modernej dobe vznikali ďalšie vynálezy na šírenie informácií => telegraf, telefón, fotografia, film. . . Telegrafom sa v minulosti oznamovali napr. nečakané udalosti v rodine Telegraf v súčasnej dobe nahradili mobily Telegrafický prístroj vynašiel Samuel Morse v roku 1830

Prvý film � prvý film na svete premietali vo Francúzsku v Paríži. . .

Prvý film � prvý film na svete premietali vo Francúzsku v Paríži. . . bol veľmi krátky, netrval ani 1 minútu zobrazoval príchod vlaku na nádražie. . . Za „otcov“ filmu sa považujú bratia Lumiérovci Ľudia v kine v domnení, že sa na nich rúti vlak v panike opúšťali kino

Prvý slovenský film � prvým slovenským filmom bol Juraj Jánošík natočený v roku 1921,

Prvý slovenský film � prvým slovenským filmom bol Juraj Jánošík natočený v roku 1921, ktorý režíroval známy Jaroslav Siakeľ. .

Doba masových médií � moderné médiá = prostriedky na šírenie informácií sa rýchlo rozšírili

Doba masových médií � moderné médiá = prostriedky na šírenie informácií sa rýchlo rozšírili a preto ich nazývame aj MASOVÉ MÉDIA (alebo v skratke MASMÉDIÁ). . . Informácie a zábava televízia internet rozhlas

Rozhlas a televízia � Prevratným vynálezom sa rozhlas. . . už v roku 1920

Rozhlas a televízia � Prevratným vynálezom sa rozhlas. . . už v roku 1920 sa v USA začalo pravidelné rozhlasové vysielanie. . . �A od roku 1926 začal rozhlas vysielať aj na Slovensku (súčasť Československej republiky) Rozhlas a televízia sa vo svete objavili v 20. stor. najskôr však len v bohatých krajinách. . . neskôr sa rozšírili masovo Masové televízne vysielanie sa začalo vo svete až v 50 rokoch 20. storočia V roku 1926 John Baird predviedol prvý televízny systém na svete

Počítače � počítače (PC) sa stali prelomom v rýchlom šírení informácií. � prvé vznikli

Počítače � počítače (PC) sa stali prelomom v rýchlom šírení informácií. � prvé vznikli v čase II. svetovej vojny => vojenské účely. . . � dnes sú už všetky PC na svete prepojené pomocou INTERNETU. . Predchodca internetu bol Arphanet Celosvetová počítačová sieť Toto je ENIAC – dá sa povedať, že prvý PC na svete, ako vidíte bol obrovský, zaberal niekoľko miestností