MDI Mdi prostriedky ktormi sa ria informcie Zo

  • Slides: 15
Download presentation
MÉDIÁ

MÉDIÁ

Médiá - prostriedky, ktorými sa šíria informácie

Médiá - prostriedky, ktorými sa šíria informácie

Zo začiatku sa šírili informácie ústne, neskôr pomocou kníh. Ľudia prišli na spôsob, ako

Zo začiatku sa šírili informácie ústne, neskôr pomocou kníh. Ľudia prišli na spôsob, ako rýchlejšie odovzdať informácie väčšiemu počtu ľudí naraz. Vymysleli: � noviny, � časopisy, � telegraf, � telefón, � fotografie, � film. . .

Noviny ponúkajú informácie rôzneho charakteru (poučenie i zábava); - prvé noviny vyšli vo Francúzsku

Noviny ponúkajú informácie rôzneho charakteru (poučenie i zábava); - prvé noviny vyšli vo Francúzsku (1609); - pracovníci v novinách = novinári; - dnes existujú noviny už aj v elektronickej podobe (šetria sa náklady) - Prešpurské noviny – 1. slovenské noviny (1783)

Časopisy - farebnejšie, viac fotografií, iná väzba, kvalitnejší papier

Časopisy - farebnejšie, viac fotografií, iná väzba, kvalitnejší papier

Telegraf

Telegraf

- najskôr ho používali železničiari; dorozumievanie pomocou zvláštnej abecedy (Morseova abeceda - morzeovka)

- najskôr ho používali železničiari; dorozumievanie pomocou zvláštnej abecedy (Morseova abeceda - morzeovka)

Telegram

Telegram

Telefón - Alexander Graham Bell (1876) - Antonio Meucci (1871) - Philip Reis (1860)

Telefón - Alexander Graham Bell (1876) - Antonio Meucci (1871) - Philip Reis (1860)

189 6

189 6

Fotografia

Fotografia

Film

Film

Masové médiá - médiá, ktoré šíria informácie a zábavu obrovskému množstvu ľudí; patria k

Masové médiá - médiá, ktoré šíria informácie a zábavu obrovskému množstvu ľudí; patria k nim: rozhlas, televízia, internet. Musíme sa naučiť triediť informácie, netráviť svoj voľný čas pre televíziou a internetom, ale vyjsť si von s priateľmi a do prírody.

Moderná doba obdobie posledných cca 200 rokov - výdobytky vedy a techniky - rýchly

Moderná doba obdobie posledných cca 200 rokov - výdobytky vedy a techniky - rýchly a hektický život - mnohé výhody (šetrenie času, informovanosť, pohodlnosť, rýchlosť. . . ), ale i nevýhody (závislosti, obezita, sila peňazí, vojny. . . ) -

Médiá Informácie sa šírili ústne, ale aj pomocou kníh. Ľudia neskôr vymysleli spôsob, ako

Médiá Informácie sa šírili ústne, ale aj pomocou kníh. Ľudia neskôr vymysleli spôsob, ako šíriť veľa informácií veľkému množstvu ľudí. Vynašli noviny, časopisy, telegram, telefón, fotografiu, film. . . Masové médiá - médiá (prostriedky, ktorými sa šíria informácie), ktoré šíria informácie a zábavu obrovskému množstvu ľudí - patria k nim rozhlas, televízia, internet. - majú svoje výhody (šetria čas, veľa informácií, rýchlosť, komfort. . . ), ale i nevýhody (závislosť, obezita, strata priateľov, lenivosť. . . ). Moderná doba - obdobie posledných cca 200