Mayo 2 004 II Liburukia Eranskinak 5 etik

  • Slides: 1
Download presentation
Mayo 2. 004 II Liburukia: Eranskinak 5 etik - 18 era Mayo 2. 004

Mayo 2. 004 II Liburukia: Eranskinak 5 etik - 18 era Mayo 2. 004 Departamento de Obras Publicas y Transportes Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema Mayo 2. 004 5 Zkdun. Agiria – Ziurtasun eta Osasuneko Azterketa Diputación Foral de Bizkaia Documento nº 5 – Estudio de Seguridad y Salud Departamento de Obras Publicas y Transportes Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema VI Liburukia: Ziurtasun eta Osasuneko Azterketa BI-3447 Errepidea Egokitzeko Proiektua, P. K. 50+900 - P. K. 51+900 tartean (Amoroto). Diputación Foral de Bizkaia Tomo VI: Estudio de Seguridad y Salud Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-3447. Tramo: P. K. 50+900 a P. K. 51+900 (Amoroto) Zuzendarioredetza Nagusia Herri Lan eta Garraio Saila Plangintzaren Kudeatzeko eta Bideak 4 Zkdun. Agiria – Aurrekontua Bizkaiko Foru Aldundia Documento nº 4 – Presupuesto 3 Zkdun. Agiria – Teknika-Xedapen Berezietako Plegua Documento nº 3 – Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares Herri Lan eta Garraio Saila Plangintzaren eta Bideak Kudeatzeko Zuzendarioredetza Nagusia V Liburukia: Aurrekontua BI-3447 Errepidea Egokitzeko Proiektua, P. K. 50+900 - P. K. 51+900 tartean (Amoroto). BI-3447 Errepidea Egokitzeko Proiektua, P. K. 50+900 - P. K. 51+900 tartean ( Amoroto). Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-3447. Tramo: P. K. 50+900 a P. K. 51+900 ( Amoroto) Bizkaiko Foru Aldundia Tomo V: Presupuesto Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-3447. Tramo: P. K. 50+900 a P. K. 51+900 (Amoroto) IV Liburukia: Teknika-Xedapen Berezietako Plegua Tomo IV: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 2 Zkdun. Agiria – Planuak Diputación Foral de Bizkaia Documento nº 2 – Planos Herri Lan eta Garraio Saila Plangintzaren eta Bideak Kudeatzeko Zuzendarioredetza Nagusia III Liburukia: Planuak BI-3447 Errepidea Egokitzeko Proiektua, P. K. 50+900 - P. K. 51+900 tartean (Amoroto). Bizkaiko Foru Aldundia Tomo III: Planos Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-3447. Tramo: P. K. 50+900 a P. K. 51+900 (Amoroto) 1 Zkdun. Agiria - Memoria eta Eranskinak Departamento de Obras Publicas y Transportes Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema Documento nº 1 - Memoria y Anejos - P. K. Diputación Foral de Bizkaia BI-3447 Errepidea Egokitzeko Proiektua, P. K. 50+900 51+900 tartean (Amoroto). Herri Lan eta Garraio Saila Plangintzaren eta Bideak Kudeatzeko Zuzendarioredetza Nagusia Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-3447. Tramo: P. K. 50+900 a P. K. 51+900 (Amoroto) 5 a 18 Tomo II: Anejos n os 1 Zkdun. Agiria - Memoria eta Eranskinak - P. K. I Liburukia: Memoria eta Eranskinak 1 etik - 4 era Documento nº 1 - Memoria y Anejos 1 a 4 BI-3447 Errepidea Egokitzeko Proiektua, P. K. 50+900 51+900 tartean (Amoroto). os Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera BI-3447. Tramo: P. K. 50+900 a P. K. 51+900 (Amoroto) Tomo I: Memoria y anejos n Bizkaiko Foru Aldundia Herri Lan eta Garraio Saila Plangintzaren eta Bideak Kudeatzeko Zuzendarioredetza Nagusia Diputación Foral de Bizkaia Departamento de Obras Publicas y Transportes Subdirección General de Planificación y Operación del Sistema Mayo 2. 004