Mavzu Yetuklik davri psixologiyasi Reja 1 Yoshlik davri

  • Slides: 11
Download presentation
Mavzu: Yetuklik davri psixologiyasi Reja: 1. Yoshlik davri va uning o`ziga xos psixologik xususiyatlari

Mavzu: Yetuklik davri psixologiyasi Reja: 1. Yoshlik davri va uning o`ziga xos psixologik xususiyatlari 2. Yetuklik davrining birinchi bosqichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari 3. Yetuklik davrining ikkinchi bosqichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari

Yoshlik davri va uning o`ziga xos psixologik xususiyatlari Yoshlik davri 23 – 28 yoshlarda

Yoshlik davri va uning o`ziga xos psixologik xususiyatlari Yoshlik davri 23 – 28 yoshlarda bo`lib, bu davrning o`ziga xos xususiyatlaridan biri ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida kamolga erishgan shaxs sifatida faol ishtirok etish va ishlab chiqarishda mehnat faoliyatini amalga oshirishdan iborat.

Psixofizolog P. Lazerovning fikricha eshitish, ko`rish periferik va kinestetik sezgilarning o`zgarishi 20 yoshdan boshlanadi.

Psixofizolog P. Lazerovning fikricha eshitish, ko`rish periferik va kinestetik sezgilarning o`zgarishi 20 yoshdan boshlanadi. Bu ma’lumotni chet el psixologlari Fulds, Raven, Pako kabilar yanada rivojlantirib mantiqiy qobiliyatning mezoni 20 yosh deb hisoblaydilar. B. G. Ananev o`zining ilmiy tadqiqotlarida yoshlik davrida yigit va qizlardagi o`zgarishlarni murakab shaxs jihatlaridan umumiy ruhiy holat, verbal va noverbal aqliy sodda jarayonlargacha, hatoo shaxsning xususiyatigacha bo`lgan holatlarni o`z ichiga qamrab olishini matematik usullarga asoslangan ilmiy ma’lumotlar va ularning chuqur sifati tahlili orqali ko`rsatib o`tadi.

Kishilarda ko`rish maydoni chegarasi (idrok) xususiyatini o`rgangan I. N. Kuleshova va M. D. Aleksandrova

Kishilarda ko`rish maydoni chegarasi (idrok) xususiyatini o`rgangan I. N. Kuleshova va M. D. Aleksandrova 18 -35 yoshlardagi haydovchilarda uning 3 xil: normadan ortiq 11 foiz, normada 47 foiz, qolganlarida etalon bo`yicha normadan kam bo`lishini ta’kidlaydi.

2. Yetuklik davrining birinchi bosqichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari

2. Yetuklik davrining birinchi bosqichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari

Bu davrda 28 – 35 yoshdagi erkak va ayollar kiradilar. Yetuklik davrida odam o`zining

Bu davrda 28 – 35 yoshdagi erkak va ayollar kiradilar. Yetuklik davrida odam o`zining barcha kuch – quvvati, qobiliyati, aql – zakovati ichki imkoniyatlarining o`z kasbiga, ijtimoiy faoliyatiga jamoa ishlariga to`la safarbar eta oladi.

Mazkur yoshda shaxsiy hayotdagi yutuqlar, g`alabalar yoki muvaffaqiyatsizliklar kishining ruhiy dunyosiga qattiq ta’sir etadi.

Mazkur yoshda shaxsiy hayotdagi yutuqlar, g`alabalar yoki muvaffaqiyatsizliklar kishining ruhiy dunyosiga qattiq ta’sir etadi. Natijada uning takabburlik, mag’rurlik, jahldorlik, asabiylik paydo bo`ladi.

Yoshlik davrida yigit – va qizlarning komolotiga uchta muhim psixologik mexanizm ta’sir ko`rsatadi: 1

Yoshlik davrida yigit – va qizlarning komolotiga uchta muhim psixologik mexanizm ta’sir ko`rsatadi: 1 - Mehnat jamoasi 2 – Oila mikromuhiti 3 – Norasmiy ulafatlar.

3. Yetuklik davrining ikkinchi bosqichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari

3. Yetuklik davrining ikkinchi bosqichidagi shaxsning psixologik xususiyatlari

Yetuklik davri 36 – 55 yoshlardagi erkak va ayollarni o`z ichiga oladi. Mazkur davrda

Yetuklik davri 36 – 55 yoshlardagi erkak va ayollarni o`z ichiga oladi. Mazkur davrda ijodiy faoliyatni qaytadan baholash o`z ifodasini topuvchi yangi xislat namoyon bo`ladi. Ular shu kungacha mehnat faoliyatida miqdor ketidan quvib yurgan bo`lsalar, endi mehnat faoliyatining mahsuli ustidan bosh qotira boshlaydilar.

E’tiboringiz uchun rahmat!

E’tiboringiz uchun rahmat!