MAVZU Nutq texnikasi nafas olish va ovoz Reja

  • Slides: 11
Download presentation
 MAVZU: Nutq texnikasi: nafas olish va ovoz

MAVZU: Nutq texnikasi: nafas olish va ovoz

Reja: 1. Notiqlik texnikasi: nafas olish, tovush, diktsiya, tembr, ritmika. 2. O’qituvchining nutq malakasini

Reja: 1. Notiqlik texnikasi: nafas olish, tovush, diktsiya, tembr, ritmika. 2. O’qituvchining nutq malakasini shakllantirish yo’llari. 3. Fonatsion nafas olishni va ovozni rivojlantirishga doir mashqlar. 4. Mustaqil ta’lim. “Pedagogik mahorat asoslari” kitobidan “Nutq texnikasi: nafas olish va ovoz” bo’limini konspekt qilish.

1. 2. 3. 4. 5. Adabiyotlar ro’yxati: Asqarova O’. , Hayitboyev M. , Nishonova

1. 2. 3. 4. 5. Adabiyotlar ro’yxati: Asqarova O’. , Hayitboyev M. , Nishonova S. Pedagogika – T. : Talqin, 2008. Podlasiy. I. P. , Pedagogika. V 2 -x kn. -M. : VLADOS, 2005. Azizxo’jayeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006. N. T. Omonov, N. X. Xo’jayev, S. A. Madiyarova, YE. I. Eshqulov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. T. : “IQTISOD-MOLIYA”, 2009. 5. Xoliqov A. A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T. : “IQTISODMOLIYA”, 2011. - 175 b.

Talabalarni mashg’ulot bo’yicha baholash mezonlari Jami: 5 ball Adabiyotlar bilan ishlash va konspekt qilish

Talabalarni mashg’ulot bo’yicha baholash mezonlari Jami: 5 ball Adabiyotlar bilan ishlash va konspekt qilish – 1 ball. Amaliy topshiriqlarni bajarish – 3 ball. Mustaqil ish uchun – 1 ball.

 Notiqlik texnikasi: nafas olish, tovush, diktsiya, tembr, ritmikani aniqlashda muqobilini tanlash testi. Tovushning

Notiqlik texnikasi: nafas olish, tovush, diktsiya, tembr, ritmikani aniqlashda muqobilini tanlash testi. Tovushning hajmi, uning chegarasi juda yuqori va past ton bilan aniqlanadi Tovush bo’yog’i, yorqinligini namoyon qilib, nutqning chiroyli, mayin, jozibali, o’ziga xosligini ta’minlaydi So’z, bo’gin, tovushning aytilishidagi to’g’ri va aniqligi Ayrim bo’g’inlarni gapirishdagi to’liq davomiylik, nutqni tashkil qilish jarayoni Nutq texnikasi bo’yicha ishlab chiqilgan mashqlar turkumiga kirib, o’qituvchi ravon nutqining muntazam shakllanishini ta’minlaydi Ritmika Diapazon To’g’ri nafas olish Tembr Diktsiya

“Nutqning to’g’riligi va ravonligi” bo’yicha “Aqliy hujum” metodini o’tkazish. Nutqning to’g’riligi va ravonligi Nutqning

“Nutqning to’g’riligi va ravonligi” bo’yicha “Aqliy hujum” metodini o’tkazish. Nutqning to’g’riligi va ravonligi Nutqning aniqligi va ta’sirchanligi Nutning mantiqiyligi Nutqning tozaligi va ifodaliligi O’qituvchi madaniyati

Tushunchalar mazmuni To’g’ri nafas olish Yuqori nafas olish Diafragma ishtirokida nafas olish Nutqiy nafas

Tushunchalar mazmuni To’g’ri nafas olish Yuqori nafas olish Diafragma ishtirokida nafas olish Nutqiy nafas Diologik nafas olish Kasbiy faoliyatingizdagi o’rni

“O’qituvchining nutq malakasini shakllantirish yo’llari” FIKRINGIZNI BAYON ETING SABAB KO’RSATING MISOL KELTIRING UMUMLASHTIRING

“O’qituvchining nutq malakasini shakllantirish yo’llari” FIKRINGIZNI BAYON ETING SABAB KO’RSATING MISOL KELTIRING UMUMLASHTIRING

Til va nutqning qiyosiy tahlili Tilning imkoniyatlari Nutqning imkoniyatlari Xulosa

Til va nutqning qiyosiy tahlili Tilning imkoniyatlari Nutqning imkoniyatlari Xulosa

1. 2. 3. 4. 5. 6. Uyga vazifa: 12 -mavzu. O’qituvchi mehnatini ilmiy tashkil

1. 2. 3. 4. 5. 6. Uyga vazifa: 12 -mavzu. O’qituvchi mehnatini ilmiy tashkil etish Reja: O’qituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etishning mohiyati. O’qituvchining kun tartibi va ish joyi. Vaziyatni tashkil etish texnikasi. Kitob bilan ishlash texnikasi. Axborotlarni qayta ishlash, axborotni tanlash va saqlash texnikasi. Mustaqil ta’lim. “Pedagogik mahorat ” kitobidan “ O’qituvchi mehnatini ilmiy asosda tashkil etish” bo’limini konspekt qilish. Adabiyotlar ro’yxati: 1. 2. 3. 4. 5. Asqarova O’, Hayitboyev M, Nishonova S. Pedagogika – T. : Talqin, 2008. Podlasiy I. P. , Pedagogika. V 2 -xkn. -M. : VLADOS, 2005. Azizxo’jayeva N. N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006. N. T. Omonov, N. X. Xojayev, S. A. Madiyarova, YE. I. Eshkulov. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Darslik. T. : “IQTISODMOLIYA”, 2009, 240 bet. Xoliqov A. A. Pedagogik mahorat. Darslik. – T. : “IQTISOD-MOLIYA”, 2011. - 312 b.

 E’tiboringiz uchun rahmat!

E’tiboringiz uchun rahmat!