MATURITN OTZKA 13 Textov editor STYLY Sada formtovn

  • Slides: 14
Download presentation
MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 Textový editor

MATURITNÍ OTÁZKA Č. 13 Textový editor

STYLY � Sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek, … �

STYLY � Sada formátování, pomocí které lze rychle změnit vzhled textu, tabulek, … � Základ pro tvorbu rozsáhlých dokumentů � Důležité pro tvorbu obsahů, rejstříků, osnovy

VÝHODY POUŽITÍ STYLŮ � Rychlá změna formátování � Jednoduché úpravy � Přiřazení úrovně

VÝHODY POUŽITÍ STYLŮ � Rychlá změna formátování � Jednoduché úpravy � Přiřazení úrovně

HIERARCHIE NADPISŮ � � � Rozlišena velikostí a řezem písma (tučné, kurzíva) U technických

HIERARCHIE NADPISŮ � � � Rozlišena velikostí a řezem písma (tučné, kurzíva) U technických textů číselné rozlišení Nadpisy stejné úrovně by měly být stejným stylem (přednastavený Nadpis 2)

PÍSMO (font) � Nejdůležitější skupiny písma: � Patková � Bezpatková � Proporcionální � Neproporcionální

PÍSMO (font) � Nejdůležitější skupiny písma: � Patková � Bezpatková � Proporcionální � Neproporcionální

PATKOVÉ PÍSMO � � � znaky zakončeny krátkými kolmými čárkami, zvanými patky, např. Garamond,

PATKOVÉ PÍSMO � � � znaky zakončeny krátkými kolmými čárkami, zvanými patky, např. Garamond, Times New Roman V české terminologii označováno „antikva“ Patky leží na základní lince a umožňují snadné čtení

BEZPATKOVÉ PÍSMO � � � Písmo bez tzv. patek, např. Arial, Tahoma Česky označováno

BEZPATKOVÉ PÍSMO � � � Písmo bez tzv. patek, např. Arial, Tahoma Česky označováno jako „grotesk“ Obtížnější čtení díky absenci serifů (patek)

(NE)PROPORCIONÁLNÍ PÍSMO � Proporcionální � Písmo, jehož znaky mají různou šířku úměrnou velikosti znaku

(NE)PROPORCIONÁLNÍ PÍSMO � Proporcionální � Písmo, jehož znaky mají různou šířku úměrnou velikosti znaku � Neproporcionální � Písmo, jehož znaky mají stejnou šířku

PÍSMO � Styl (řez) písma � Obyčejné � Tučné � Kurzíva � Tučná �

PÍSMO � Styl (řez) písma � Obyčejné � Tučné � Kurzíva � Tučná � kurzíva Velikost písma � Udávána v bodech (1 bod = 0, 376 mm) � Běžný text 12 bodů

DALŠÍ VLASTNOSTI PÍSMA � � � Barva Podtržení textu Přeškrtnutí � Horní index �

DALŠÍ VLASTNOSTI PÍSMA � � � Barva Podtržení textu Přeškrtnutí � Horní index � Dolní index � KAPITÁLKY

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA � � Typografie = obor, který se zabývá stylem a užíváním písma

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA � � Typografie = obor, který se zabývá stylem a užíváním písma Před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, otazníkem a vykřičníkem se NIKDY nedělá mezera. Enter používáme pouze na konci odstavce, nikoliv na konci řádku. Mezerníkem nikdy nic nikam neposouváme (nadpis do středu řádku apod. )

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA � � Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA � � Interpunkční znaménka se píší těsně za slovo, po nich následuje mezera. Před levou závorkou se VŽDY dělá mezera a po pravé závorce také, pokud není dalším znakem tečka nebo čárka. Uvnitř závorek se mezery nedělají.

ESTETICKÁ PRAVIDLA � � � Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by

ESTETICKÁ PRAVIDLA � � � Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu. Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN. Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší.

ESTETICKÁ PRAVIDLA � � Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje

ESTETICKÁ PRAVIDLA � � Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva (typická úprava v ČR) nebo mezerami mezi odstavci (typická úprava v USA).