Mat RIC hva er vi og hva gjr

  • Slides: 8
Download presentation
Mat. RIC – hva er vi og hva gjør vi? Line Eielsen Malde, prosjektleder

Mat. RIC – hva er vi og hva gjør vi? Line Eielsen Malde, prosjektleder In collaboration with:

 • Mat. RIC – senter for fremragende utdanning i matematikk. • Vi arbeider

• Mat. RIC – senter for fremragende utdanning i matematikk. • Vi arbeider for bedre matematikkundervisning på universiteter og høyskoler i Norge

Mat. RICs Planer i 2015 • Lokalt • Nasjonalt • Internasjonalt

Mat. RICs Planer i 2015 • Lokalt • Nasjonalt • Internasjonalt

Lokale planer: • • • Hjelpesenter i matematikk Seminar: Hvordan studere matematikk? Inspirasjonsforedrag -

Lokale planer: • • • Hjelpesenter i matematikk Seminar: Hvordan studere matematikk? Inspirasjonsforedrag - skape motivasjon Matematikk lunsjer og seminarer Inspirerende og innovativ undervisning

Nasjonalt: Events: • Simulerings- og visualiseringskollokvie, Mai • Modelleringskollokvie , Mai • Digital vurderingsseminar,

Nasjonalt: Events: • Simulerings- og visualiseringskollokvie, Mai • Modelleringskollokvie , Mai • Digital vurderingsseminar, juni • Video seminar, oktober • Årskonferanse, november

Andre nasjonale tiltak i Mat. RIC regi: • Nasjonal digital nettressurs • Kurs for

Andre nasjonale tiltak i Mat. RIC regi: • Nasjonal digital nettressurs • Kurs for nytilsatte matematikkundervisere på UH-nivå • Nettverk og sammenkomster for stipendiater, postdoktore og deres veiledere som forsker på matematikkundervisning på UH nivå

Andre nasjonale tiltak i Mat. RIC regi: • Mat. RIC forskningsmidler – ble lyst

Andre nasjonale tiltak i Mat. RIC regi: • Mat. RIC forskningsmidler – ble lyst ut i februar • Involvering av studenter: masteroppgaver, multimediestudentene lager matematikkvideoer, deltar i simuleringsarbeid, stipendiater i hver arbeidsgruppe + +

Internasjonalt • Godt samarbeid med Loughborough University og det anerkjente Mathematics Education Centre og

Internasjonalt • Godt samarbeid med Loughborough University og det anerkjente Mathematics Education Centre og Rolf Biehlers gruppe i Paderborn • Konferanser Mat. RIC og vårt nettverk deltar i: IMAMEE i Loughborough, MFO workshop i Oberwolfach, NORMA konferansen