Marketingov informan systm 1 Marketingov informan systm Systm

  • Slides: 12
Download presentation
Marketingový informační systém 1

Marketingový informační systém 1

Marketingový informační systém § Systém všech procedur vytvořených za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování

Marketingový informační systém § Systém všech procedur vytvořených za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací nezbytných pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit 2

Marketingový výzkum § Je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe, včetně trhů,

Marketingový výzkum § Je souhrn aktivit, které zkoumají všechny části marketingové praxe, včetně trhů, výrobků, distribučních cest, chování zákazníka 3

Proces marketingového výzkumu § Cíl výzkumu § Metody výzkumu § Příprava výzkumného projektu §

Proces marketingového výzkumu § Cíl výzkumu § Metody výzkumu § Příprava výzkumného projektu § Sběr dat § Statistické zpracování § Interpretace výsledků výzkumu a doporučení 4

2. Metody výzkumu § Předběžný výzkum § Popisný výzkum § Kauzální výzkum 5

2. Metody výzkumu § Předběžný výzkum § Popisný výzkum § Kauzální výzkum 5

3. Příprava výzkumného projektu § Vytvoření podrobného plánu sběru: kde, kdy, kdo se bude

3. Příprava výzkumného projektu § Vytvoření podrobného plánu sběru: kde, kdy, kdo se bude dotazovat, jaká bude velikost vzorku § Výběr vzorku: ØNáhodný výběr ØZáměrný výběr ØTypický výběr ØPanelový výzkum ØOmnibusový výzkum 6

4. Sběr dat Sekundární Vnější: státní statistiky, knihy, periodika, noviny, Internet výroční zprávy, Vnitřní:

4. Sběr dat Sekundární Vnější: státní statistiky, knihy, periodika, noviny, Internet výroční zprávy, Vnitřní: rozpočty, časové řady, tržby, zprávy obchodních prac. , kontakty se zákazníky Primární Pozorování Dotazování - písemné - ústní - telefonní Experiment 7

Otázky s uzavřeným koncem § Dichotomické § Mnohonásobný výběr § Likertova škála souhlasu §

Otázky s uzavřeným koncem § Dichotomické § Mnohonásobný výběr § Likertova škála souhlasu § Významový diferenciál § Škála důležitosti § Hodnotící škála § Škála úmyslu koupit 8

Otázky s otevřeným koncem § Zcela nestrukturované § Slovní asociace § Dokončení věty §

Otázky s otevřeným koncem § Zcela nestrukturované § Slovní asociace § Dokončení věty § Dokončení povídky § Dokončení obrázku 9

Dotazník § Identifikační data § Klasifikační data § Data o subjektu: fakta „Hard data“

Dotazník § Identifikační data § Klasifikační data § Data o subjektu: fakta „Hard data“ názory „soft data“ 10

Návrh dotazníku § § § Srozumitelné, snadno zodpověditelné otázky Důležité je řazení otázek Souslednost

Návrh dotazníku § § § Srozumitelné, snadno zodpověditelné otázky Důležité je řazení otázek Souslednost a logická návaznost Nesmí být složité, komplikované, nejednoznačné otázky Nepoužívat vícevýznamové slova Dát dotazníku úvod, rámec otázek, otestovat jej 11

§ 5. Statistické zpracování § 6. Interpretace výsledků a doporučení 12

§ 5. Statistické zpracování § 6. Interpretace výsledků a doporučení 12