Marius Katilikis Mikais ateina ruduo1969 2012 gruodis Marius

  • Slides: 18
Download presentation
Marius Katiliškis „Miškais ateina ruduo”(1969) 2012 gruodis

Marius Katiliškis „Miškais ateina ruduo”(1969) 2012 gruodis

Marius Katiliškis ( Albinas Marius Vaitkus ) (1914 -1980) Vienas žymiausių egzodo prozininkų. Garsiausi

Marius Katiliškis ( Albinas Marius Vaitkus ) (1914 -1980) Vienas žymiausių egzodo prozininkų. Garsiausi rašytojo romanai „Užuovėja“ ir „Miškais ateina ruduo“, tačiau jie negavo prestižinių išeivijos Lietuvių rašytojų draugijos (LRD) premijų. Romanas „Miškais ateina ruduo“ buvo vienas iš nedaugelio išeivių kūrinių, išleistų sovietinėje Lietuvoje. Dėl to jį porą kartų tardė FTB.

GYVENIMAS n n Lankė Žagarės pradžios mokyklą, progimnaziją, dirbo tėvų ūkyje. 1936 m. buvo

GYVENIMAS n n Lankė Žagarės pradžios mokyklą, progimnaziją, dirbo tėvų ūkyje. 1936 m. buvo pašauktas į Lietuvos kariuomenę, tarnavo Šiauliuose, ryšių batalione radistu. 1941 m. pradėjo dirbti bibliotekininku Pasvalio bibliotekoje, spalio 1 d. paskirtas vedėju. 1941 m. spalio 14 d. Saločių bažnyčioje susituokė su matematikos mokytoja Elze Avižonyte.

n n 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką studijavo meną Fribūre (Šveicarija). Vėliau

n n 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, kurį laiką studijavo meną Fribūre (Šveicarija). Vėliau pateko į Belgijoje esančią perkeltųjų asmenų stovyklą. Apsidrausdamas nuo galimo priverstinio grąžinimo nelaisvėn, stovykloje pasikeitė dokumentus, pasiimdamas M. Katiliškio pavardę. 1949 m. atvyko į JAV. 1949 m. gruodžio 8 d. Brukline antrąkart vedė – poetę Zinaidą Nagytę (Liūnę Sutemą). Gyveno Čikagos priemiestyje Lemonte savo paties pasistatytame name. Dirbo duobkasiu, vėliau plieno liejykloje, kitokį pagalbinį darbą. Palaidotas Čikagos lietuvių tautinėse kapinėse.

Freiburge, Vokietijoje, 1948 metais: Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Marius Katiliškis, už jų – Julius

Freiburge, Vokietijoje, 1948 metais: Henrikas Nagys, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Marius Katiliškis, už jų – Julius Kaupas.

APIE KNYGĄ Romanas „Miškais ateina ruduo” sukurtas per šešias savaites. Jis apima vienos vasaros

APIE KNYGĄ Romanas „Miškais ateina ruduo” sukurtas per šešias savaites. Jis apima vienos vasaros įvykius miškų apsuptame modernėjančiame nepriklausomos Lietuvos kaime. Prasidėjęs miško kirtimu pavasarinio polaidžio metu bei pelkių sausinimu, baigiasi tą patį rudenį įvykusiu miško gaisru. Ūkio darbai, šiokiadienių ir šventadienių ritualai bei gamtos aprašymai sudaro pusę romano teksto. Nemaža dalis skiriama miškui, kurio naikinimas fatališkai susietas su kūrinio veikėjų likimais.

PAVADINIMO PRASMĖ Romano „Miškais ateina ruduo” pavadinimas nusako, kad romanas apie lietuvį ir mišką.

PAVADINIMO PRASMĖ Romano „Miškais ateina ruduo” pavadinimas nusako, kad romanas apie lietuvį ir mišką. Romano veiksmo erdvė miškų apsupta vieta kaip Lietuvos ženklas.

SIUŽETAS Centre – lietuvis ir gamta, kaimo žmogus ir miškas. Paprastas, net uždaras kūrinio

SIUŽETAS Centre – lietuvis ir gamta, kaimo žmogus ir miškas. Paprastas, net uždaras kūrinio veiksmas alsuoja romantišku praeities vaizdu. Veikėjų gyvenimai pripildyti besikeičiančių metų laikų dvasios – nuo pavasario atgimimo iki rudens sąstingio.

TEMOS, PROBLEMOS Problemos n Kada žmogus supranta , kad yra silpnas ? n Ar

TEMOS, PROBLEMOS Problemos n Kada žmogus supranta , kad yra silpnas ? n Ar žmogus, nuskriaudęs kitą, yra daug pranašesnis? Temos n Meilė n Džiaugsmas n Gamtos grožis n Liūdesys n Išdavystė n Nesėkminga Monikos Doveikienės ir samdinio Tiliaus meilė, kuri baigiasi tragiškai…

PAGRINDINIAI VEIKĖJAI Tilius - jaunas medžių kirtėjas , vėliau samdinys, pradžioje yra pilnas energijos,

PAGRINDINIAI VEIKĖJAI Tilius - jaunas medžių kirtėjas , vėliau samdinys, pradžioje yra pilnas energijos, nežinąs, kur ją išlieti, pilnas svajonių apie ateitį, kuri nėra labai konkreti, ir jausmo, kad jis neįtelpa į siaurus savosios egzistencijos rėmus. Jis stovi tarp dviejų impulsų – jaunatviškos, šviesios ir trapios meilės Agnei ir instinktyvios, tamsios ir destruktyvios meilės Monikai.

PAGRINDINIAI VEIKĖJAI Agnė - jauna, graži mergaitė, kuri neabejinga Tiliui. Monika - jos jausmas

PAGRINDINIAI VEIKĖJAI Agnė - jauna, graži mergaitė, kuri neabejinga Tiliui. Monika - jos jausmas Tiliui primena karštligę. Katiliškis aprašo ją vaikščiojančią po namus tartum rūke, nors lauke spigina saulė. Visos mintys ir veiksmai nukreipti į vieną degantį tašką- Tilių.

KŪRINIO IDĖJA, VERTYBĖS „Žmogus gali užmušti kitą nekaltą žmogų, bet negali jo nugalėti. ”

KŪRINIO IDĖJA, VERTYBĖS „Žmogus gali užmušti kitą nekaltą žmogų, bet negali jo nugalėti. ” Draugystė padeda patirti pačių gražiausių išgyvenimų, bet ar visada tai suprantam.

KELI POSAKIAI IŠ KNYGOS n n n , , Jo vaikystės pasaulį talpiai, sandariai,

KELI POSAKIAI IŠ KNYGOS n n n , , Jo vaikystės pasaulį talpiai, sandariai, iš visų pusių juosė miškų padūmavęs lankas. ” „Ji svarstė ramiai savo nueitąjį kelią, vienu ryškiu vaizdu prikel dama eilę kitų, tampriai susietų visumon ir sudarančių tartum tvorą, be spragų ir be vartų taisyklingu lanku apjuosusią žemės plotelį. ” „ Visai arti, arčiau, negu iš tikrųjų, glaudėsi viena prie kitos tarpmiškės sodybos. Vienu žvilgsniu apžvelgiamos ir vienu apvedimu už darytos ankštame rate. ” „ Kieta, sunki ta ranka turėtų būti, apkabinanti geležiniu lanku ir nebeatleidžianti. Galinti pasmaugti, uždusinti, užgniaužti žadą. ” „ Po kieta, sudirbta oda ji pajuto jo kraują, lyg jis būtų aptaškęs jos veidą ir pasilikęs sūriu skoniu ir nenutrinamai, visam laikui. ”

SAMPROTAVIMO RAŠINIO PAVADINIMAI n Ar sunku atleisti neištikimybę? n Kada žmogus visiškai palūžta ?

SAMPROTAVIMO RAŠINIO PAVADINIMAI n Ar sunku atleisti neištikimybę? n Kada žmogus visiškai palūžta ? n Ar melas padeda gyventi ? n Ar gyvybės grožis yra toks trapus ?

KŪRINIO AKTUALUMAS „Miškais ateina ruduo“ yra epinis realistinis kūrinys, artimas tradiciniam lietuvių romanui, tačiau

KŪRINIO AKTUALUMAS „Miškais ateina ruduo“ yra epinis realistinis kūrinys, artimas tradiciniam lietuvių romanui, tačiau jo audinyje liejasi ir moderniosios prozos spalvos, sužėrinčios netikėtomis metaforomis, originaliai palyginimais, paralelizmais, laisvu kalbėjimu. Rašytojas daug dėmesio skyrė egzistencinių problemų įprasminimui per gamtos ir žmogaus vienovę. Pasigėrėjimą kelia vaizdingas sakinys, spalvingos, nepakartojamos veikėjų charakteristikos.

APIBENDRINIMAS Geras romanas gali būti analizuojamas iš daugelio išeities taškų. Romanas „Miškais ateina ruduo”

APIBENDRINIMAS Geras romanas gali būti analizuojamas iš daugelio išeities taškų. Romanas „Miškais ateina ruduo” bus skaitomas jau vien dėl Mariaus Katiliškio turtingos ir puošnios kalbos. Dėl jo įvaizdžių, kuriuos suvokiame daugiau pojūčiais negu proto analize. Ir dėl to, kad Katiliškis mato žmogų, Džozefo Konrado žodžiais, kaip „tamsiąją mįslę”. Iš tikrųjų mes nepažįstame nei savęs, nei kitų, nei savo likimo. Romano paskirtis yra iškristalizuoti tikrovę estetinėmis formomis. Tai, be abejo, ne vienintelė romano definicija. Mariui Katiliškiui vargu ar rūpėjo definicijos, jam rūpėjo žmogus ir jo likimas. Dėl to jo kūryba yra ir bus skaitoma.

FILMAS pagal šį romaną n http: //ziurim. lt/filmas/10968 miskais ateina ruduo Mariaus Katiliškio to

FILMAS pagal šį romaną n http: //ziurim. lt/filmas/10968 miskais ateina ruduo Mariaus Katiliškio to paties pavadinimo romano motyvais. Rusų aneksijos išvakarėse besirutuliojanti niūri meilės ir turto drama. Veiksmas nukelia į prieškario Lietuvą ir rodo įvairių socialinių kaimo sluoksnių kasdienybę, buitį, aistras. Jų centre - svajojantis praturtėti ir susipainiojęs santykiuose su keliomis moterimis miško kirtėjas Tilius.

DARBĄ ATLIKO Olga Dainytė n Liveta Baltakytė n Karolis Bikulčius Zarasų „Ąžuolo” gimnazija, 4

DARBĄ ATLIKO Olga Dainytė n Liveta Baltakytė n Karolis Bikulčius Zarasų „Ąžuolo” gimnazija, 4 klasė, B kursas n