Marius Ivakviius Pjes Madagaskaras Pareng ivil Auktakojyt Marius

  • Slides: 9
Download presentation
Marius Ivaškvičius Pjesė , , Madagaskaras” Parengė: Živilė Aukštakojytė

Marius Ivaškvičius Pjesė , , Madagaskaras” Parengė: Živilė Aukštakojytė

Marius Ivaškevičius (g. 1973 m. Molėtuose) n Naujos rašytojų kartos atstovas n Prozininkas, dramaturgas,

Marius Ivaškevičius (g. 1973 m. Molėtuose) n Naujos rašytojų kartos atstovas n Prozininkas, dramaturgas, režisierius, kino scenaristas n Kūrybai būdingas dėmesys istorijai ir Lietuvos valstybės bei kultūros klausimams n Dažnai pasišaipo ir to, kas neteko gyvasties

Pjesė , , Madagaskaras” n n n n Išleista 2004 m. , pelnė premiją

Pjesė , , Madagaskaras” n n n n Išleista 2004 m. , pelnė premiją už meniškiausią šių metų knygą Daugelis pjesės veikėjų turi istorinius prototipus, iš jų pagrindiniai – Kazimieras Pakštas ir Salomėja Nėris Pjesės variklis yra ne veikėjų santykiai, o skirtingų požiūrų, įdėjų susidūrimai , , Madagaskaro” erdvėje susitinka žmonės, kurie tikrame gyvenime niekada nebuvo susitikę, ir taip išryškėja kiekvieno jų idealas ar prisiimtasis uždavinys Pjesėje užsiminama apie Vilniaus vadavimo idealus, neapykantą lenkams Nepaprasta kalba. Autorius bando atkurti tarpukario Lietuvos rašto kalbą: sąmoningai vartojami netaisyklingi posakiai, barbarizmai, neprigiję to meto naujadarai, gremėzdiški, situazijos neatitinkantys posakiai Komizmo efektas Postmodernizmo pavyzdys

Kazimiero Pakšto (1893 – 1960) prototipas Geografas, keliautojas, geopolitikas, visuomenės veikėjas, pasižymėjęs originaliomis idėjomis

Kazimiero Pakšto (1893 – 1960) prototipas Geografas, keliautojas, geopolitikas, visuomenės veikėjas, pasižymėjęs originaliomis idėjomis n Nujausdamas Lietuvos likimą, jis buvo numatęs perkelti ją į Afriką ir ten sukurti , , atsarginę tėvynę”. Šis sumanymas įkvėpė Ivaškevičių sukurti spektaklį apie tarpukario Lietuvą ir jos žmonių svajones ir ateities projektus n http: //www. aidai. us/index. php? option=com_con tent&task=view&id=2964&Itemid=245 n

Salomėjos Nėries prototipas Vyrauja romantiški naivios merginos troškimai ir jų neatitikimas tikrovės n Veikėjos

Salomėjos Nėries prototipas Vyrauja romantiški naivios merginos troškimai ir jų neatitikimas tikrovės n Veikėjos Salės visiškas nesuvokimas politinės tikrovės, svarbiausias jos gyvenimo siekis – ieškoti amžinosios meilės ir tobulo vyro, , , antžmogio”. n Salė svajoja apie idealią romantišką meilę, kuri nuolat degintų, netaptų kasdieniška, rami ir nuobodi n Salė miršta, suvokusi, kad negavo meilės. n

Temos n Naivumas n Idealizmas n Lietuva Madagaskare n Siekis išgelbėti tautą n Raginimas

Temos n Naivumas n Idealizmas n Lietuva Madagaskare n Siekis išgelbėti tautą n Raginimas atsigręžti į praeitį n Lietuvos pristatymas pasauliui

Problemos n n n Ar autoriaus tikslas išjuokti patriotiškumą ar pačią meilę? O gal

Problemos n n n Ar autoriaus tikslas išjuokti patriotiškumą ar pačią meilę? O gal tik skatina žmones susimąstyti apie tai, kad šias vertybes būtina saugoti, imtis realių veiksmų, o ne vien svajoti? Ar Pokštas suvoks, kad moteris jam tapo svarbesnė už tautą? Ar stengtis dėl savo tautos yra verta? Ar vyro ir moters santykiai gali būti idealūs? Koks likimas laukia Lietuvos, apsuptos politiškai nepatikimų valstybių?

Vertybės n n n n n Istorijos puoselėjimas Meilė Veržlumas Tikslo siekimas Patriotizmas Savasties

Vertybės n n n n n Istorijos puoselėjimas Meilė Veržlumas Tikslo siekimas Patriotizmas Savasties ieškojimas Jausmingumas Rūpestis Pastangos

Galimos rašinių temos n Ar dabartis visada pranašesnė už praeitį? n Koks yra lietuvių

Galimos rašinių temos n Ar dabartis visada pranašesnė už praeitį? n Koks yra lietuvių patriotizmas šiandien? n Kas svarbiau – gražūs žodžiai apie tėvynę ar tylūs darbai? n Ar esame jautrūs kitoms tautoms? n Lietuviškos tapatybės paieškos