MARCUS AURELIUS rmsky cisr a filozof prezvan filozof

  • Slides: 8
Download presentation
MARCUS AURELIUS rímsky cisár a filozof (prezývaný „filozof na tróne“),

MARCUS AURELIUS rímsky cisár a filozof (prezývaný „filozof na tróne“),

Začiatok vlády Marca Aurelia * Pochádzal z váženej rímskej rodiny významných politikov * Bol

Začiatok vlády Marca Aurelia * Pochádzal z váženej rímskej rodiny významných politikov * Bol obľúbencom cisára Hadriána, preto mu bolo dovolené vstúpiť do senátu pred dovŕšením oficiálneho veku

Vláda Marca Aurelia n Marcus nastúpil na trón v roku 161, spočiatku do roku

Vláda Marca Aurelia n Marcus nastúpil na trón v roku 161, spočiatku do roku 169 vládol ešte s jedným spoluvládcom n Za jeho vlády začína prvá kríza ríše spôsobená útokmi na ríšu n Zväčšenie krízy v čase ohrozovania hraníc ríše(limes) germánskymi kmeňmi Markomanmi a Kvádmi

Rimania na našom území Rímske hry v Rusovciach n Rimania prekročili v roku 169

Rimania na našom území Rímske hry v Rusovciach n Rimania prekročili v roku 169 dunajskú hranicu a tiahli cez územie dnešného Slovenska, kde bojovali s Germánmi - porazili ich, ale cisár musel opustiť Germánov a odíjsť riešiť iné problémy ríše

Markomanské vojny pokračujú n Späť za Germánmi sa vracia s vojenskou výpravou, ktorú viedol

Markomanské vojny pokračujú n Späť za Germánmi sa vracia s vojenskou výpravou, ktorú viedol aj so svojim synom Commodom (film *Gladiátor) n Jeho vojská prenikli v Markomanských vojnách až k Trenčínu (Laugaricio – bola postavená za jeho vlády Rímsky nápis na hradnej skale ako stanica pre kupcov v Trenčíne z prelomu rokov s jantárom), kde 178 – 179. prezimovali v zime 179.

Koniec Marca Aurelia n V roku 180 Rimania doviedli vojnové ťaženie proti Germánom do

Koniec Marca Aurelia n V roku 180 Rimania doviedli vojnové ťaženie proti Germánom do úspešného konca. Marcus sa chystal založiť nové provincie za Dunajom (v dnešných štátoch Česko a Slovensko). To však už nestihol, pretože bol nakazený morom, možno v Carnunte, neskôr zomrel vo Vindobone.

Vojenské tábory u nás n Najvýznamnejšou rímskou pevnosťou v provincii Panónia bolo Carnuntum. Nachádza

Vojenské tábory u nás n Najvýznamnejšou rímskou pevnosťou v provincii Panónia bolo Carnuntum. Nachádza sa neďaleko dnešnej obce Petronel v Rakúsku. Rímsky tábor tu vybudoval už Tibérius v roku 6 po Kr. Začiatkom 2. stor. cisár Traján povýšil tábor na mesto, ktoré bolo vojenským a obchodným centrom na Jantárovej ceste a hlavným mestom provincie Panónia.

dokumentácia Formácia "korytn Formácia „korytnačka“ Rímsky trubač Kúpele v civilnom meste Carnuntum, ležiacom medzi

dokumentácia Formácia "korytn Formácia „korytnačka“ Rímsky trubač Kúpele v civilnom meste Carnuntum, ležiacom medzi Bratislavou a Viedňou