Mange kulturer i Norge Sidene 55 60 Nye

  • Slides: 15
Download presentation
Mange kulturer i Norge Sidene 55– 60

Mange kulturer i Norge Sidene 55– 60

Nye ord • en handelsmann • en kraft • en arbeidskraft • en kollisjon

Nye ord • en handelsmann • en kraft • en arbeidskraft • en kollisjon • en leveregel • en myndighet • myndighetene • en urett • å beholde, beholdt, har beholdt • å delta, deltok, har deltatt • en deltaker • å handle om • et yrkesliv

 • et samfunnsliv • en verdi • en kunnskap • aktiv • passiv

• et samfunnsliv • en verdi • en kunnskap • aktiv • passiv • å tilpasse seg • å beskytte • trygg • å svikte • en utfordring • å kollidere • en fasit • å løse et problem / en utfordring • en toleranse • å godta, godtok, har godtatt

Norge – et multikulturelt samfunn. Hva betyr det?

Norge – et multikulturelt samfunn. Hva betyr det?

Assimilering

Assimilering

Integrering

Integrering

Segregering

Segregering

Integrering, assimilering, segregering

Integrering, assimilering, segregering

Integrering – aktive medborgere

Integrering – aktive medborgere

Forventninger kan kollidere

Forventninger kan kollidere

Kulturkollisjon – hva er det?

Kulturkollisjon – hva er det?

Toleranse og respekt

Toleranse og respekt

Vi repeterer. Forklar disse viktige begrepene med eksempler: • assimilering, integrering, segregering • kulturkollisjon

Vi repeterer. Forklar disse viktige begrepene med eksempler: • assimilering, integrering, segregering • kulturkollisjon • forventninger • medborger • toleranse

Kultur – hva kan dere nå? Snakk sammen. • Hvordan kan forskjellige kulturer påvirke

Kultur – hva kan dere nå? Snakk sammen. • Hvordan kan forskjellige kulturer påvirke hverandre? • Hva er en fordom, hvordan oppstår fordommer, og hva kan fordommer føre til? • Hva er et flerkulturelt samfunn? • Når vi snakker om et flerkulturelt samfunn, bruker vi ofte ordene «assimilering» og «integrering» . Hva betyr disse ordene?

Kapittel 2: Kultur Viktige kompetansemål i dette kapittelet. Hva har dere lært? • Elevene

Kapittel 2: Kultur Viktige kompetansemål i dette kapittelet. Hva har dere lært? • Elevene skal lære å tenke kritisk, å reflektere og å argumentere. • Elevene skal forstå begrepene «kultur» og «kulturforskjeller» . • Elevene skal gi eksempler på forskjeller mellom kulturer. • Elevene skal diskutere utfordringer og muligheter i samfunn som har flere kulturer (flerkulturelle samfunn). • Elevene skal forklare begrepene «holdning» , «fordom» , «rasisme» . • Elevene skal tenke over hvordan holdningene våre blir dannet. • Elevene skal tenke over og vurdere hvordan vi mennesker kan arbeide mot fordommer og rasisme. • Elevene skal vurdere hvordan samfunnet kan arbeide mot fordommer og rasisme.