MANAGEMENTUL proiectelor de investiii publice la nivelul APL

  • Slides: 12
Download presentation
MANAGEMENTUL proiectelor de investiții publice la nivelul APL “Născuți pentru a consuma” Horațiu

MANAGEMENTUL proiectelor de investiții publice la nivelul APL “Născuți pentru a consuma” Horațiu

Investiții publice • instrumente de punere in practica a strategiei administratiei APL; • cheltuieli

Investiții publice • instrumente de punere in practica a strategiei administratiei APL; • cheltuieli de resurse investitionale cu scopul crearii cadrului normal de desfasurare a serviciilor destinate membrilor unei colectivitati; • constituie apanajul autoritatilor publice locale si se initiaza cu scopul de a satisface nevoile sociale de echipare si/sau amenajare teritoriala sau de dotare edilitara a localitatilor.

Tendința investițiilor publice în raionul Orhei 2008 Suma 13703, 0 cheltuielilor pentru investiții capitale

Tendința investițiilor publice în raionul Orhei 2008 Suma 13703, 0 cheltuielilor pentru investiții capitale 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14933, 5 8167, 1 25274, 1 10611, 9 10418, 8 25454, 2 (mii lei) Ponderea în totalul cheltuielilor (%) 7, 3 7, 9 3, 7 10 4, 3 3, 7 7, 2

Total cheltuieli de investiții (mii lei) 30000. 0 25454. 2 25274. 1 25000. 0

Total cheltuieli de investiții (mii lei) 30000. 0 25454. 2 25274. 1 25000. 0 20000. 0 15000. 0 13703. 0 14933. 5 10000. 0 10611. 9 10418. 8 8167. 1 5000. 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numărul de obiective după semnificație 2008 Numarul obiectivelor de investiții, total pînă la 100,

Numărul de obiective după semnificație 2008 Numarul obiectivelor de investiții, total pînă la 100, 0 mii lei 2009 2010 2011 2012 2013 2014 63 45 44 45 38 43 55 44 25 35 27 27 25 26 11 8 3 3 6 11 15 de la 301, 0 mii lei - 600, 0 mii lei 5 8 3 6 3 4 2 de la 601, 0 - 900, 0 mii eli 1 1 de la 101, 0 - 300, 0 mii lei de la 901, 0 - 1100, 0 mii lei 1 de la 1101, 0 - 1900, 0 mii lei de la 1901 -3000, 0 mii lei de la 3000, 0 -5000, 0 mii lei mai mult 5000, 0 mii lei 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 3 3 1 5 1 1

Portofoliul proiectelor de investiții capitale în curs de execuție r. Orhei Costul obiectelor nefinalizate

Portofoliul proiectelor de investiții capitale în curs de execuție r. Orhei Costul obiectelor nefinalizate (mii lei) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 49250, 8 34607, 9 39395, 3 34061, 7 32917, 6 13185, 7 16522, 4 36857, 8

Structura cheltuielilor pe investiții în prisma surselor (%) 100% 5. 0 90% 23. 6

Structura cheltuielilor pe investiții în prisma surselor (%) 100% 5. 0 90% 23. 6 31. 0 80% 41. 4 50. 3 70% 60. 9 64. 2 60% 24. 5 72. 9 37. 1 50% 18. 6 10. 9 40% 8. 6 30% 20% 51. 9 35. 8 31. 9 40. 0 38. 8 30. 5 22. 1 10% 0% 2008 2009 2010 Alocațiile bugetelor raionului 2011 Alocațiile bugetului de stat 2012 Alți finanțatori 2013 2014

Proiecte mixte Analiza comparativă din punct de vedere a procedurilor ciclului de proiect si

Proiecte mixte Analiza comparativă din punct de vedere a procedurilor ciclului de proiect si responsabilitați; 1. Ideia de proiect de regulă e condusă de prioritățile sau direcțiile finanțatorului ; 2. Ciclul de proiect se utilizează conform normelor metodologice a finanțatorului străin; 3. Alocațiile bugetare se execută ca contribuții fiind alocate finanțatorului; 4. APL în urma aprobării finanțării participă la procedura de achiziții, recepție, monitorizare organizate de finanțator; 5. Responasabilitățile directe APL le preia după finalizarea obiectivului și recepționarea costurilor – obținînd dreptul de proprietate și gestiune directă.

Provocări • Probleme si riscuri aferente ciclului de proiect 1. La expirarea mandatelor conducătorilor

Provocări • Probleme si riscuri aferente ciclului de proiect 1. La expirarea mandatelor conducătorilor APL iniţiază noi idei de proiecte ne fiind finalizate obiectivele în derulare; 2. Insuficienţa de capacităţi profesionale şi modalităţilor clare în ce priveşte planificarea, gestionarea investiţiilor capitale publice se denotă prin bugetarea de către APL a obiectivelor de investiţii capitale ineficiente. 3. Perioade lungi de implementare a proiectelor existenţa obiectivelor nefinalizate ca urmare a resurselor bugetare limitate, analizelor inadecvate; 4. Distribuirea resurselor pe proiecte mici, fragmentate şi insuficient de prioritizate; 5. Frustrări din partea cetăţenilor în ce priveşte oportunitatea şi eficienţa implementării investiţiilor capitale.

continuare • Aspecte legale impedimente recom etc 1. Hot. Guv. 1029 cu privire la

continuare • Aspecte legale impedimente recom etc 1. Hot. Guv. 1029 cu privire la investiţiile capitale publice, Legea finanţelor publice şi responsabilităților bugetar-fiscale nr. 181 şi modificările la LPFPL reglementează aspectele gestionării investiţiilor capitale stabilind principiile generale; 2. Pentru proiectele finanţate din bugetele APL urmează a fi stabilite procedurile specifice proprii de pregătire, aprobare, implementare şi monitorizare a proiectelor de investiţii capitale; 3. BBP vine în aspectul corelării performanţei şi nivelului investiţiilor.

Solutii • Recomandari: 1. Elaborarea unui cadru de reglementare metodologică pentru a implementa legislaţia

Solutii • Recomandari: 1. Elaborarea unui cadru de reglementare metodologică pentru a implementa legislaţia în domeniul managementului investiţiilor capitale cu precădere pentru APL ținând cont de specificul în vederea volumelor nesemnificative, capacităţilor instituţionale (elaborînd modele de fişe la fiecare etapă a ciclului proiectului); 2. Organizarea instruirilor pentru a consolida capacităţile profesionale a beneficiarilor de proiecte;

Concluzii • Mecanisme de stimulare a investiţiilor publice eficientizând cheltuielile curente creând spaţiu proiectelor

Concluzii • Mecanisme de stimulare a investiţiilor publice eficientizând cheltuielile curente creând spaţiu proiectelor investiţionale (stabilind ponderi, indicatori sectoriali); • Proiectele nesemnificative să nu fie calificate ca investiţii, stabilind un prag; • Politici publice mai coerente la nivel sectorial, consolidarea şi stimularea planificării strategice; • Investiţiile publice le putem constata ca barometru sau indicator ce evaluează performanţa activităţii APL – exprimând avantajele pentru comunitate; • Reducerea investiţiilor urmează a nu fi soluţia menţinerii echilibrului bugetar; • Importanţa investiţiilor denotă necesitatea stabilirii unor mecanisme eficiente şi transparente în gestionarea lor.