Man har den arkitektur man frtjnar Jan Wide

  • Slides: 14
Download presentation
Man har den arkitektur man förtjänar Jan Wide IT-chef SSAB Oxelösund AB

Man har den arkitektur man förtjänar Jan Wide IT-chef SSAB Oxelösund AB

SSAB Oxelösund med dotterbolag • Försäljning 6947 Mkr • Produktion - Ämnen - Grovplåt

SSAB Oxelösund med dotterbolag • Försäljning 6947 Mkr • Produktion - Ämnen - Grovplåt 1663 kton 651 kton • Resultat 702 Mkr • Antal anställda vid årets slut (2004) 2593 2

Bakgrund • Företagets kultur • ”Ryggsäcken” • Tidigare erfarenheter • Företagets affär • Tillgängliga

Bakgrund • Företagets kultur • ”Ryggsäcken” • Tidigare erfarenheter • Företagets affär • Tillgängliga resurser 3

Bakgrund 4

Bakgrund 4

Bakgrund SAP R 3 projektet 1999 NOIS projektet Kundfokusprojektet 1993 -95 5 2001 -

Bakgrund SAP R 3 projektet 1999 NOIS projektet Kundfokusprojektet 1993 -95 5 2001 -

Systemvision - ny flexibel IT-infrastruktur Webbaserat gränssnitt System adapter Order Entry Material planering Produktionsplanering

Systemvision - ny flexibel IT-infrastruktur Webbaserat gränssnitt System adapter Order Entry Material planering Produktionsplanering PM-SIM Leverans Lagerhantering Processkikt Processgränssnitt EDI/XML VIPS, PQ, Prov, osv 6

SEAF, Arkitekturramverk 7

SEAF, Arkitekturramverk 7

 • Microsoft plattform – Visual studio. net, Egenutveckling (intern / extern) – Biztalk,

• Microsoft plattform – Visual studio. net, Egenutveckling (intern / extern) – Biztalk, Transaktionhantering, Flödesstyrning – Sharepoint Portal Server, Team services – Larmhantering (MOM) – Databas Oracle alt SQL-server – Active directory Kostnadseffektiv Tillgång till konsulter Huvudfåra på marknaden 8

Metod • Stegvis migrering • Verksamhetsbehoven styr takt och ordning • Infrastruktur byggs i

Metod • Stegvis migrering • Verksamhetsbehoven styr takt och ordning • Infrastruktur byggs i samband med projekt • Best of breed • Datalager fylls på inom ramen för resp. projekt 9

Var står vi idag Applikationer • • • Säljplanering implementerad Orderhantering implementeras Produktkonfigurering implementeras

Var står vi idag Applikationer • • • Säljplanering implementerad Orderhantering implementeras Produktkonfigurering implementeras Kvalitetsdatbas implementerad Materialplanering planeras Wallog pågår I 2 + Egenutveckling Jeeves Tacton Egenutvecklad Egenutveckling + Jeeves Egenutveckling • • • E-handel implementerad Fakturahantering implementerad Egenutveckling (BTS workflow) 10

Var står vi idag Infrastruktur • Standarder • XML (sv, eng) • MS Riktlinjer

Var står vi idag Infrastruktur • Standarder • XML (sv, eng) • MS Riktlinjer och mönster • Arbetssätt • RUP – ”Stadsplan” (IRM) • Grundligare förarbete ( specifikationer ) • Ansvarig för plattform • Driftsättning på bestämda tider • Jobbar utifrån process • Implementerat • Köhantering (Oracle AQ, MSMQ, Bea MQ, Websphere MQ) • Tjänster (SOA) • Workflow 11

Erfarenheter • • Ger förutsättningar för bättre datakvalité Enklare att hantera förändringar av transaktioner

Erfarenheter • • Ger förutsättningar för bättre datakvalité Enklare att hantera förändringar av transaktioner Större kontroll över transaktionsflödet Det går fortare att bygga kommunikationslösningarna • Lätt att falla tillbaka till ”Point to Point tänket” – Tre parter istället för två Svårt att få förståelse för infrastrukturaktiviteter i verksamhetsprojekten Svårt för många att inte se ”sin applikation” som den som ska hålla all info Dagens standardsystem är inte byggda för att samverka Nya kompetenskrav – Standarder – Drift / förvaltning • • 12

Flöden i drift • • • • • System Vips Ekonomi NDB HR Malou

Flöden i drift • • • • • System Vips Ekonomi NDB HR Malou Jeeves Ellen Primas Kval. DB TRS Prips Certox NOIS/I 2 EFH Elof EPT Tr. Iv SSABTP Drift jun-04 maj-05 nov-04 dec-04 aug-05 jan-05 aug-05 sep-05 okt-05 feb-05 mar-05 sep-05 nov-05 Kommunikation BEAMQ--MSMQ File MSMQ--MQs+Orch MSMQ FTP+Orch MSMQ File+Orch--MSMQ File+Orch--"AIC”, Mail, Ws WS+Orch FTP--MSMQ B 2 B WS—MSMQ MQs 13 Trans/dag 200000 4 50 50 100 150 400 50 10 200 10 7000 140000 30 40 5 300 konvertering

Frågor 14

Frågor 14