MAM HATP LSES VE MAM HATP ORTAOKULLARIN GREVL

  • Slides: 92
Download presentation
İMAM HATİP LİSESİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARIN GÖREVLİ YÖNETİCİLERE YÖNELİK MART AYI (2019) YÖNETİCİ

İMAM HATİP LİSESİ VE İMAM HATİP ORTAOKULLARIN GÖREVLİ YÖNETİCİLERE YÖNELİK MART AYI (2019) YÖNETİCİ GELİŞİM PROGRAMI 1

EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEMEL SORUN ALANLARI

EĞİTİM YÖNETİMİNDE TEMEL SORUN ALANLARI

3

3

Gediklioğlu (2005) bu bağlamda sorulması gereken bazı soruları şu şekilde ifade etmektedir: a. Eğitim

Gediklioğlu (2005) bu bağlamda sorulması gereken bazı soruları şu şekilde ifade etmektedir: a. Eğitim programları; �Dünya ve ülke gerçeklerine dayanmakta mıdır? �Öğrencilere çağın gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandırmakta mıdır? �Araştırma yapmayı ve işbirliğini öğretmekte midir? �Konuşma ve tartışma becerilerini geliştirmekte midir? 4

b. Öğrenme yöntem ve teknikleri; �Çağdaş ve etkin midir? �Birden fazla duyu organına hitap

b. Öğrenme yöntem ve teknikleri; �Çağdaş ve etkin midir? �Birden fazla duyu organına hitap etmekte midir? �Öğrenci merkezli midir? �Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almakta mıdır? �Öğrencileri güdüleyip öğrenmeyi kolaylaştırmakta mıdır? 5

c. Ölçme ve değerlendirme araçları - uygulanan sınavlar ve testler; �Bileni bilmeyenden ayırt edebilmekte

c. Ölçme ve değerlendirme araçları - uygulanan sınavlar ve testler; �Bileni bilmeyenden ayırt edebilmekte midir? �Öğrenmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini gösterebilmekte midir? �Eğitimde verimliliği ve kaliteyi ölçme noktasında duyarlı mıdır? �Ölçme sonuçları öğretmenin kullandığı öğretme materyallerinin, öğretim yöntem ve tekniklerinin ve sınavların etkililiğine ilişkin geribildirim sağlamakta mıdır? (ss. 76 -77). 6

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Problem Nedir ? �Araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, çözülecek sorundur 8

Problem Nedir ? �Araştırma yapılacak, üzerinde düşünülecek, çözülecek sorundur 8

Problemler Nasıl Tanımlanır ? �Her hangi bir problem durumu ile ilgili üç unsur vardır

Problemler Nasıl Tanımlanır ? �Her hangi bir problem durumu ile ilgili üç unsur vardır BİREY – ENGEL – AMAÇ �Yukarıdaki üç unsur yoksa problem yoktur 9

Problemler � MADDİ, � MANEVİ, � SOSYAL, � PSİKOLOJİK, � BİREYSEL OLABİLİR 10

Problemler � MADDİ, � MANEVİ, � SOSYAL, � PSİKOLOJİK, � BİREYSEL OLABİLİR 10

Problemin Yapısında Şunlar Vardır �Amaç �Karar verici(ler) �Sınırlar �En az iki alternatif çözüm 11

Problemin Yapısında Şunlar Vardır �Amaç �Karar verici(ler) �Sınırlar �En az iki alternatif çözüm 11

�PROBLEMLERİN FARKINA VARMAYAN KİŞİNİN ONUN ÜZERİNDE DÜŞÜNMESİ VE ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 12

�PROBLEMLERİN FARKINA VARMAYAN KİŞİNİN ONUN ÜZERİNDE DÜŞÜNMESİ VE ÇÖZÜMLER ÜRETMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. 12

�İNSANLAR BAZEN PROBLEMLERİ KENDİ YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZMEYE ÇALIŞIRKEN 13

�İNSANLAR BAZEN PROBLEMLERİ KENDİ YÖNTEMLERİ İLE ÇÖZMEYE ÇALIŞIRKEN 13

�BAZEN DE BAŞKA TOPLUM VE İNSANLARIN ÇÖZÜM BİÇİMLERİNİ BENİMSEYİP UYGULAMAYA BAŞLAMIŞLARDIR. 14

�BAZEN DE BAŞKA TOPLUM VE İNSANLARIN ÇÖZÜM BİÇİMLERİNİ BENİMSEYİP UYGULAMAYA BAŞLAMIŞLARDIR. 14

Problem Çözme Neyi Gerektirir �Sorunu Tanımlama �Çözüm Odaklı Olma �İlgili Ve Bilgili Kişileri Biraraya

Problem Çözme Neyi Gerektirir �Sorunu Tanımlama �Çözüm Odaklı Olma �İlgili Ve Bilgili Kişileri Biraraya Getirme �Takım Çalışması Yapma �Etkin İletişim Kurma 15

�Karşılaştığınız sorunu sadece eleştirirseniz İKİ KATINA çıkar. 16

�Karşılaştığınız sorunu sadece eleştirirseniz İKİ KATINA çıkar. 16

 • 17 Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar.

• 17 Sadece sorunu düşünmekle yetinirseniz sorun yerinde sayar.

�Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar. . . 18

�Soruna çare bulursanız sorun, sorun olmaktan çıkar. . . 18

Problem Çözme �Problemi çözmek için tek bir yol değil �En iyi yol vardır 19

Problem Çözme �Problemi çözmek için tek bir yol değil �En iyi yol vardır 19

Çözüm �Engelleri ortadan kaldırmak, hedefe ulaşmaktır 20

Çözüm �Engelleri ortadan kaldırmak, hedefe ulaşmaktır 20

KRİZ YÖNETİMİ

KRİZ YÖNETİMİ

OKULLARDA KRİZ YÖNETİMİ �Bir Öğrencinin, Sınıfın, Okulun, Öğretmenlerin programlarını engelleyen acil ilgi ve çözüm

OKULLARDA KRİZ YÖNETİMİ �Bir Öğrencinin, Sınıfın, Okulun, Öğretmenlerin programlarını engelleyen acil ilgi ve çözüm bekleyen, tolore edilemeyen, ani gelişen, sıra dışı olaylardır. .

BİR KRİZ OLDUĞUNDA OKULDA NELER OLUR? �Okulun normal işleyişi bozulur veya duraksar. �Krizin şiddetine

BİR KRİZ OLDUĞUNDA OKULDA NELER OLUR? �Okulun normal işleyişi bozulur veya duraksar. �Krizin şiddetine göre kolu kanadı kırılmış hisseden öğrenci ve öğretmenler kendilerinde etkinliklere devam etme gücü bulamazlar. �Kriz tepkileri herkes tarafından yaşandığı için kişilerin birbirlerine yardım etme gücü azalır. �Acil yardım çalışmalarına girmek gerekir. �Kriz sonrasında okula dışarıdan gelen veli, müfettişler, basın, kolluk kuvvetleri okulda karışıklığa neden olur ve baskı oluşturur.

BİR KRİZ OLDUĞUNDA OKULDA NELER OLUR? �Can kaybı durumlarında kişilerin yokluğuna alışmak zordur. �Okul

BİR KRİZ OLDUĞUNDA OKULDA NELER OLUR? �Can kaybı durumlarında kişilerin yokluğuna alışmak zordur. �Okul çalışanları hem kendine hem de rolünün getirdiği sorumlulukla öğrenci ve velilere destek olmak zorunda kalır. �Krizin durumuna göre yeni olayların yaşanmaması için dikkatli olmak ve önlemler almak zorunda kalırız. �Yaşanan kriz durumuna göre yeni sorumluluklar ve görevler üstlenmek gerekebilir.

KRİZE MÜDAHALE DÜZEYLERİ �TEMEL MÜDAHALE- Bir krizin oluşmasını engelleyen etkinlikler �İKİNCİ DERECEDE MÜDAHALE- Bir

KRİZE MÜDAHALE DÜZEYLERİ �TEMEL MÜDAHALE- Bir krizin oluşmasını engelleyen etkinlikler �İKİNCİ DERECEDE MÜDAHALE- Bir kriz durumunda yaşanılan olumsuz etkileri en aza indirmek için yapılan çalışmalar. (Kriz eylem planının yürürlüğe konulması) �ÜÇÜNCÜ DERECEDE MÜDAHALE- Kriz sonrası uzun süreli (krizi takip eden haftalarda, aylarda, yıllarda) yapılan etkinlikler

KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ Okul Müdürünün Rolü � Kriz durumunda yapılacak çalışmaları koordine

KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ Okul Müdürünün Rolü � Kriz durumunda yapılacak çalışmaları koordine eder ve kriz ekibini göreve çağırır. � Kendi bölgesindeki diğer kriz kurumlarıyla iletişime geçer. � Kriz anında yararlanılacak kişi ve kurumlarla işbirliği sağlar. � İlçe ve gerekirse İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bilgi verir. � Kriz anında sürekli iletişim ağının kurulmasını sağlar. � Güvenlik birimleriyle işbirliği yapar. � Milli Eğitim Müdürlüğünün onayını alarak basın açıklaması yapar.

KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ Rehber Öğretmenin Rolü �Etkilenen çocukların ana babalarıyla bağlantı kurma

KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ Rehber Öğretmenin Rolü �Etkilenen çocukların ana babalarıyla bağlantı kurma �Krizden en çok etkilenen kişilerin sınıflarını belirleme ve sınıflarını ziyaret etme �Öğretmenlere destek verme �İlçe kriz ekibi iletişime geçme �Durumla ilgili öğrencileri, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmede okul idaresine yardımcı olma �Etkilenen öğrencilerle ilgili kayıt tutma ve izleme çalışmaları yapma

KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ Öğretmenin Rolü �Öğrencilere doğru bilgi vererek, söylentileri yalanlama �Gereksiz

KRİZ SIRASINDA OKUL PERSONELİNİN ROLLERİ Öğretmenin Rolü �Öğrencilere doğru bilgi vererek, söylentileri yalanlama �Gereksiz detay vermeden soruları yanıtlama �Uygun tepki verme konusunda model olma �Her türlü duygunun ifade edilmesine izin verme �Psikolojik danışmaya gereksinim duyan öğrencileri belirleme �Krizden sonra travmanın etkilerini azaltabilecek sanat, resim, yazma ve müzik gibi etkinlikler yapma �Gerekirse ders sorumluluğu ile ilgili öncelikleri değiştirme

KRİZE MÜDAHALE ADIMLARI �Okulu ve olay mahallini güvenli bir hale getirecek adımlar atar. �Okul

KRİZE MÜDAHALE ADIMLARI �Okulu ve olay mahallini güvenli bir hale getirecek adımlar atar. �Okul müdürü krize müdahale ekibi toplantıya çağırır. �Milli Eğitim Müdürlüğü krizden haberdar edilir. �Okul çalışanları krizden haberdar edilir �Gerekiyorsa ilgili sağlık birimi ve semt karakolu ile temasa geçilir. �Öğrenciler krizden haberdar edilir. �Veliler krizden haberdar edilir.

KRİZE MÜDAHALE ADIMLARI �Krize müdahale ekibi gelen bilgiler yenilendikçe krizden etkilenenlerle paylaşılır. �Belirlenen basın

KRİZE MÜDAHALE ADIMLARI �Krize müdahale ekibi gelen bilgiler yenilendikçe krizden etkilenenlerle paylaşılır. �Belirlenen basın sözcüsü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan onaydan sonra basını bilgilendirir. �Ders bitiminde olaydan etkilenen öğretmenlere psikolojik destek sağlamak amacıyla bir toplantı yapılır. �Günün sonunda krize müdahale ekibi yeniden toplanarak nelerin yapıldığını, bundan sonra nelerin yapılması gerektiğini, bunları kimin, nasıl yapacağını belirler.

OLAYIN OKULDA DUYURULMASI Olay, öğretmen ve öğrenciler okulda değilken olursa öğretmenler okula gelmeden önce

OLAYIN OKULDA DUYURULMASI Olay, öğretmen ve öğrenciler okulda değilken olursa öğretmenler okula gelmeden önce telefon zinciri kullanarak her birini olaydan haberdar edin. � Öğretmenler aracılığı ile öğrencileri mümkün olduğunca aynı anda olaydan haberdar edin. Olayla ilgili söylentileri ve abartılı yorumları engellemek için öğretmenlerin olayla ilgili mümkün olan tüm bilgileri doğru olarak öğrencilere aktarmalarını isteyin. (Ölüm ve intihar olayları genel mikrofon ve toplantılarla anons edilmemelidir. ) �

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 0 -12 Saat içinde: �NE

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 0 -12 Saat içinde: �NE OLDU? Olayın duygusal veya romantik bir biçimde aktarımından kaçının. Taklide yol açabilecek veya model olabilecek bilgiler vermeyin. �OLAY NEREDE OLDU? �OLAY NE ZAMAN OLDU?

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 12 -24 Saat içinde: �OLAYA

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 12 -24 Saat içinde: �OLAYA KİMLER KARIŞTI? İsimler halihazırda kamuoyu tarafından bilinmedikçe veya olaya karışan kişilerin yakınları bilgilendirilmedikçe isim vermekten kaçının.

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 24 -36 Saat içinde: �Kişiler

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 24 -36 Saat içinde: �Kişiler olaya nasıl karıştı? genel bilgi verin. �Neden, kim suçlanmalı?

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 36 -72 Saat içinde: �Olay

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 36 -72 Saat içinde: �Olay ne kadar sürecek ve olaya karışan kişilerin durumu. Öncelikle siz doğru bilgiler elde ettiğinizden emin olun. �Medya daha derin analizlere odaklanır.

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 72 - saat sonrası: �Gerektiğinde

BİR KRİZ DURUMUNDA MEDYAYA HANGİ BİLGİLER NE ZAMAN İLETİLMELİDİR? 72 - saat sonrası: �Gerektiğinde cenaze töreni detayları ve sosyal etkiler �Diğer bilgi kaynakları

ÖFKE VE STRES İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

ÖFKE VE STRES İLE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

ÖFKE NEDİR? o Öfke Doğal, İnsana Özgü, Belirli Bir Düzeyde Normal Kabul Edilir Bir

ÖFKE NEDİR? o Öfke Doğal, İnsana Özgü, Belirli Bir Düzeyde Normal Kabul Edilir Bir Duygudur. o Öfke Bir Duygudur, Davranış Değildir. o Öfke Kontrol Edilebilir Bir Duygudur. 38

ÖFKE NEDİR? • Öfke Duygusu; Şiddet, Saldırganlık Ve Düşmanlık Duygularından Farklıdır. o Düşmanlık, Öfke

ÖFKE NEDİR? • Öfke Duygusu; Şiddet, Saldırganlık Ve Düşmanlık Duygularından Farklıdır. o Düşmanlık, Öfke Duygularını İçerse De Öfkeye Göre Daha Uzun Süreli Olumsuz Bir Duygudur. 39

ÖFKE İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER o Bağırarak, Bir Yerleri o o 40 Yumruklayarak Öfkeyle Başa

ÖFKE İLGİLİ YANLIŞ DÜŞÜNCELER o Bağırarak, Bir Yerleri o o 40 Yumruklayarak Öfkeyle Başa Çıkılmış Olur. Öfke Her Zaman Anında İfade Edilmelidir. Kadınlar, Erkeklerden Daha Az Öfkelenir. Bazı İnsanlar Hiç Öfkelenmez. Tv’de İzlediğimiz Şiddet, Spor Ya Da Başka Rekabet Unsuru İçeren Durumlar Aracılığıyla

ÖFKE NEDENLERİ Buz dağının suyun üstünde kalan kısmı öfkedir. öfkenin ortaya çıkmasına neden olan

ÖFKE NEDENLERİ Buz dağının suyun üstünde kalan kısmı öfkedir. öfkenin ortaya çıkmasına neden olan pek çok duygu suyun altında gizlidir.

42

42

STRES NEDİR? Stres, kişilerin kendileri için önemli gördükleri fırsat ya da tehdit deneyimleridir. Fırsatlar

STRES NEDİR? Stres, kişilerin kendileri için önemli gördükleri fırsat ya da tehdit deneyimleridir. Fırsatlar kişiye katkısı olacak, tehditler ise zararı olabilecek olgulardır. 43

STRES NEDİR? Stres temel olarak bedenin tehlikelere verdiği bir tepkidir. canlı, hayatta kalmak için

STRES NEDİR? Stres temel olarak bedenin tehlikelere verdiği bir tepkidir. canlı, hayatta kalmak için stres tepkisini verir. stresli bir durumla karşılaştığımızda adrenalin ve kortizol hormonlarını salgılarız. 44

STRES TÜRLERİ �Yararlı stres, yaşandıkça neşe, canlılık ve kazanç sağlayan stres, (pozitif 45

STRES TÜRLERİ �Yararlı stres, yaşandıkça neşe, canlılık ve kazanç sağlayan stres, (pozitif 45

STRES TÜRLERİ �Zararlı stres ise aşırı ve sürekli olan ve bireyin güçlerini tüketen bir

STRES TÜRLERİ �Zararlı stres ise aşırı ve sürekli olan ve bireyin güçlerini tüketen bir stres türüdür. (negatif) 46

47

47

OKUL ORTAMLARINDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

OKUL ORTAMLARINDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde; • Kontrolünü kaybetmesi ve

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde; • Kontrolünü kaybetmesi ve • Onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. 3

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri Teknoloji bağımlısı bir kişi; Ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri Teknoloji bağımlısı bir kişi; Ruhsal ve bedensel sıkıntılara rağmen teknolojiyi kullanmaya devam eder. Teknolojiyi istediği gibi kullanamazsa aksi, asabi ve öfkeli olur. Bağımlı olduğu şeyle gittikçe daha çok vakit geçirmek ister. 4

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri Teknoloji bağımlısı bir kişi; Bağımlı olduğu şeyi kullanmazken bile onu düşünür.

Teknoloji Bağımlılığının Belirtileri Teknoloji bağımlısı bir kişi; Bağımlı olduğu şeyi kullanmazken bile onu düşünür. Sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanır. Bilgisayarda, tablette ve telefonda oyun oynarken ya da internette vakit geçirirken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsak ve oyunu bırakamıyorsak bu bir uyarı işareti olabilir. 5

Kimler Risk Altında? Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler, Olumsuz ve bağımlı

Kimler Risk Altında? Spordan uzak duran ve hareketsiz yaşamı tercih edenler, Olumsuz ve bağımlı arkadaş çevresi bulunanlar, Ders başarısı sürekli düşük olan ya da okul dışı faaliyetlere karşı isteksiz olanlar, Arkadaş edinme, iletişim kurma ve iletişimi devam ettirme becerileri az olanlar. 6

Kimler Risk Altında? Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler, Sosyal ilişkilerinde kendini ifade

Kimler Risk Altında? Aileleri teknolojiyi olumsuz ve bilinçsiz kullanan bireyler, Sosyal ilişkilerinde kendini ifade etmekte güçlük yaşayanlar, Aile içi çatışmalar yaşayan, sağlıklı iletişimi olmayan aile üyeleri, Hayatlarında kaliteli vakit geçirebileceği aktiviteler bulunmayanlar. 7

Süreç Nasıl Başlar? Önce can sıkıntısıyla başlar Can sıkıntısını giderecek daha aktif, daha verimli

Süreç Nasıl Başlar? Önce can sıkıntısıyla başlar Can sıkıntısını giderecek daha aktif, daha verimli ve faydalı uğraşlar bulamamakla ve sonunda teknolojik aygıtlarla başa geçirilen zamanla devam eder. ve sonr … a 8

ilk adım merakla atılır 4. adım 2. adım sosyal kullanım bağımlı kullanım 3. adım

ilk adım merakla atılır 4. adım 2. adım sosyal kullanım bağımlı kullanım 3. adım eğlenmek yada problemlerden kaçmak için kullanmak 9

Adım Teknoloji Bağımlılığı Hep daha fazlası istenir Sabaha kadar oynadım! 10

Adım Teknoloji Bağımlılığı Hep daha fazlası istenir Sabaha kadar oynadım! 10

Adım Teknoloji Bağımlılığı Teknolojinin olmadığı ortamlar sıkıcı gelir. Off yaa. . . Son zil

Adım Teknoloji Bağımlılığı Teknolojinin olmadığı ortamlar sıkıcı gelir. Off yaa. . . Son zil çalsa da eve uçsam! 11

Adım Teknoloji Bağımlılığı Kendini kontrol edemez. Sadece 5 dakika daha! 12

Adım Teknoloji Bağımlılığı Kendini kontrol edemez. Sadece 5 dakika daha! 12

Adım Teknoloji Bağımlılığı Hayatı gitgide fakirleşir. Canım hiçbir şey istemiyor! 13

Adım Teknoloji Bağımlılığı Hayatı gitgide fakirleşir. Canım hiçbir şey istemiyor! 13

Adım Teknoloji Bağımlılığı Sağlık problemleri başlar. Ah belim! Bu merdivenleri kim çıkacak şimdi? 14

Adım Teknoloji Bağımlılığı Sağlık problemleri başlar. Ah belim! Bu merdivenleri kim çıkacak şimdi? 14

Adım Teknoloji Bağımlılığı Kendini kötü hisseder. Psikolojim bozuldu! 15

Adım Teknoloji Bağımlılığı Kendini kötü hisseder. Psikolojim bozuldu! 15

Adım Teknoloji Bağımlılığı Çevresindekilerle tartışmalar yaşanır. Bana karışma! 16

Adım Teknoloji Bağımlılığı Çevresindekilerle tartışmalar yaşanır. Bana karışma! 16

Adım Teknoloji Bağımlılığı Sorumluluklarını aksatmaya başlar. Ödev bugüne miydi? 17

Adım Teknoloji Bağımlılığı Sorumluluklarını aksatmaya başlar. Ödev bugüne miydi? 17

Adım Teknoloji Bağımlılığı Başka bir şey düşünemez hale gelir. Hele bir bilgisayarıma kavuşayım, dünkü

Adım Teknoloji Bağımlılığı Başka bir şey düşünemez hale gelir. Hele bir bilgisayarıma kavuşayım, dünkü oyunda kaybettiğim puanları geri almasını bilirim ben! 18

Adım Teknoloji Bağımlılığı Yalan söylemeye başlar. Yok canım, daha şimdi oturmuştum başına! 19

Adım Teknoloji Bağımlılığı Yalan söylemeye başlar. Yok canım, daha şimdi oturmuştum başına! 19

Adım Teknoloji Bağımlılığı Sosyal ilişkileri zarar görür, yalnızlaşır. Kendimi çok yalnız hissediyorum! 20

Adım Teknoloji Bağımlılığı Sosyal ilişkileri zarar görür, yalnızlaşır. Kendimi çok yalnız hissediyorum! 20

Adım Teknoloji Bağımlılığı Uyku düzeni bozulur. Daha yeni yatmıştık! Ne zaman sabah oldu? 21

Adım Teknoloji Bağımlılığı Uyku düzeni bozulur. Daha yeni yatmıştık! Ne zaman sabah oldu? 21

Adım Teknoloji Bağımlılığı Ailesinden uzaklaşır, yeme düzeni bozulur. Anne, yemeğimi odamda yesem olur mu?

Adım Teknoloji Bağımlılığı Ailesinden uzaklaşır, yeme düzeni bozulur. Anne, yemeğimi odamda yesem olur mu? 22

Teknolojik Bağımlılıklar İNTERNET VE SOSYAL MEDYA TELEFON VE TABLET OYUN KONSOLLARI BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON

Teknolojik Bağımlılıklar İNTERNET VE SOSYAL MEDYA TELEFON VE TABLET OYUN KONSOLLARI BİLGİSAYAR VE TELEVİZYON 23

Sosyal Medya Bağımlılık Yapar mı? Gerçek hayatınızın önüne geçiyorsa, Canınız sıkılınca aklınıza gelen ilk

Sosyal Medya Bağımlılık Yapar mı? Gerçek hayatınızın önüne geçiyorsa, Canınız sıkılınca aklınıza gelen ilk seçenekse, Sürekli bir şeyler paylaşma ihtiyacı duyuyorsanız, Aşırı zaman alıyor, ulaşılamadığında huzursuzluk oluşturuyorsa, Günlük hayatınızın ve sorumluluklarınızın aksamasına sebep oluyorsa, Gerçek arkadaşlıkların yerini sanal arkadaşlıklar ve takipçiler alıyorsa, . . . sosyal medya bağımlısı olabilirsiniz. 24

Oyunlar Bağımlılık Yapar mı? Giderek oyun başında daha fazla zaman geçiriyorsanız, Oyun başında geçirilen

Oyunlar Bağımlılık Yapar mı? Giderek oyun başında daha fazla zaman geçiriyorsanız, Oyun başında geçirilen süreyle ilgili tartışmalar yaşıyorsanız, Aile ya da arkadaşlarla birlikte vakit geçirmek yerine oyun oynamayı tercih ediyorsanız, Oyunlarda alınan başarı ve ilerlemeleri gerçek hayattaki başarılardan daha çok önemsemeye başlıyorsanız, Fazla oyun oynamak yüzünden notlarınız düşüyorsa, devamsızlık sorunları yaşıyor ve uykusuz kalıyorsanız, oyun bağımlısı olabilirsiniz! 25

ağımlılıktan Korunmak İçin Önerile Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın Yerini doldurun, kullanımı azalttığınızda

ağımlılıktan Korunmak İçin Önerile Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın Yerini doldurun, kullanımı azalttığınızda yeni faaliyetlere yönelin (Spor, hobi, vb. ) Düşünün! Sanal ortamdaki başarı ve saygınlık mı daha değerli, gerçek hayattaki Zararlarını, sizden aldıklarını düşünün. mi? Gerekirse uzman yardımı alın. 26

Cep Telefonu Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız

Cep Telefonu Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız söylenebilir: Cep telefonumu sık kontrol ederim. Cep telefonumu her zaman yanımda taşırım. Uyuduğumda cep telefonum ulaşabileceğim yerde durur. Cep telefonumu kullanmaktan günlük işlerime vakit ayıramıyorum. Kendimi kötü hissettiğimde cep telefonumu kullanmak bana iyi gelir. Cep telefonumu kullanmadığım zamanlarda kendimi kötü hissederim. Başkalarıyla sohbette veya yemekte birlikteyken bile cep telefonumu sık k 27

Fazla Cep Telefonu Kullanımı ile Baş Etmek İçin Cep telefonu kullandığınız Cep telefonu ile

Fazla Cep Telefonu Kullanımı ile Baş Etmek İçin Cep telefonu kullandığınız Cep telefonu ile yapmakta olduğunuz zamanları gözlemleyin. en önemsiz aktiviteyi azaltarak işe başlayın. Bir kişiyle yüze iletişimdeyken cep telefonunuzu uzak bir yere koyma veya kapatma konusunda kendinizle anlaşın. Yatağınıza gitmeden en son 30 dakika önce telefonunuzu kontrol edin. Eğer mesajlarınız, cevapsız aramalarınız varsa dönüş yapmak için ertesi günü bekleyin. Uyku düzeninizin bozulmamasını önceleyin. 28

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT EDEN EBAĞIMLIK VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜZAKERESİ

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT EDEN EBAĞIMLIK VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜZAKERESİ

Cep telefonu Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız

Cep telefonu Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız söylenebilir 1. Uyuduğumda cep telefonum ulaşabileceğim yerde durur. 2. Cep telefonumu her zaman yanımda taşırım. 3. Cep telefonumu sık kontrol ederim. 4. Cep telefonumu kullanmaktan günlük işlerime vakit ayıramıyorum. 40

Cep telefonu Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız

Cep telefonu Aşağıdaki cümlelerin en az 5’ine katılıyorsanız cep telefonu bağımlısı olma riski taşıdığınız söylenebilir 5. Kendimi kötü hissettiğimde cep telefonumu kullanmak bana iyi gelir. 6. Başkalarıyla sohbette veya yemekte birlikteyken bile cep telefonumu sık kullanırım. 7. Cep telefonumu kullanmadığım zamanlarda kendimi kötü hissederim. 41

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Sabah uyandığınızda kendinizi hazır hissetmeden (giyinmeden, kahvaltı etmeden

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Sabah uyandığınızda kendinizi hazır hissetmeden (giyinmeden, kahvaltı etmeden vb. ) cep telefonunuzu elinize almayın. Güne pozitif ve sağlıklı şeylerle başlayın ve öyle sürdürün. 42

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Yatağınıza gitmeden en son 30 dakika önce telefonunuzu

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Yatağınıza gitmeden en son 30 dakika önce telefonunuzu kontrol edin. Eğer mesajlarınız, cevapsız aramalarınız varsa dönüş yapmak için ertesi günü bekleyin. Uyku düzeninizi korumayı önceleyin. 43

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Cep telefonuyla yapmakta olduğunuz en önemsiz aktiviteyi azaltarak

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Cep telefonuyla yapmakta olduğunuz en önemsiz aktiviteyi azaltarak işe başlayın. 44

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Bir kişiyle yüze iletişimdeyken cep telefonunuzu uzak bir

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Bir kişiyle yüze iletişimdeyken cep telefonunuzu uzak bir yere koyma veya kapatma konusunda kendinizle anlaşın. 45

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Yemek yerken, arkadaşlarınızla gezerken, bir işle uğraşırken, cep

Cep telefonu bağımlılığıyla baş etmek için Yemek yerken, arkadaşlarınızla gezerken, bir işle uğraşırken, cep telefonlarınızı kullanmayın. 46

Sağlığımıza zarar verebilir İnternet kullanım süresi arttıkça saldırganlık, genel sağlık durumunda bozulma (göz yorgunluğu,

Sağlığımıza zarar verebilir İnternet kullanım süresi arttıkça saldırganlık, genel sağlık durumunda bozulma (göz yorgunluğu, sırt-boyun ağrıları, uykusuzluk, yorgunluk, hareketsiz kalma vb. ) ve depresif belirtiler görülme oranı artmaktadır. 47

Sağlığımıza zarar verebilir! 48

Sağlığımıza zarar verebilir! 48

Başka zararları yok mu? Kişiler arası duyarlılıkların azalması Özgüvende düşüş Sürekli uykusuz ve yorgun

Başka zararları yok mu? Kişiler arası duyarlılıkların azalması Özgüvende düşüş Sürekli uykusuz ve yorgun görünmeler Çevreyle arasındaki ilişkinin zayıflaması ya da kopması 49

Başka zararları yok mu? İnternetteki arkadaşlıkları fiziksel arkadaşlıklara tercih etme Sosyal gelişimde önemli ölçüde

Başka zararları yok mu? İnternetteki arkadaşlıkları fiziksel arkadaşlıklara tercih etme Sosyal gelişimde önemli ölçüde gerileme Sosyal kaygı düzeyinde ve saldırganlık davranışlarında yükselme 50

Başka zararları yok mu? Giderek yalnızlaşma ve yüze ilişki kurmakta güçlük yaşama İçe dönüklük

Başka zararları yok mu? Giderek yalnızlaşma ve yüze ilişki kurmakta güçlük yaşama İçe dönüklük (çekinme-kaçınma hâli) Kuru gözler, baş ve sırt ağrıları 51

Teknoloji Bağımlısı Olmamak İçin Program Yap! Zaman sınırlaması şart! Başka Alternatifler Oluştur! Gerektiğinde yardım

Teknoloji Bağımlısı Olmamak İçin Program Yap! Zaman sınırlaması şart! Başka Alternatifler Oluştur! Gerektiğinde yardım almasını bil! Spor Yap! Ailenle geçirdiğin Zamanı arttır! Dışarı Çık! 50

e-sosyal misiniz? a-sosyal mi? Hayat nehri netten akmıyor! İnternete bağlı ol, bağımlı olma. Sosyal

e-sosyal misiniz? a-sosyal mi? Hayat nehri netten akmıyor! İnternete bağlı ol, bağımlı olma. Sosyal çevreni sosyal medya ile kısıtlama Telefonun çeksin, ama seni içine çekmesin

Sıfır teknoloji değil, sınırsız teknoloji değil, yeterince teknoloji. Teknoloji çözüm üretir, bağımlılık sorun üretir.

Sıfır teknoloji değil, sınırsız teknoloji değil, yeterince teknoloji. Teknoloji çözüm üretir, bağımlılık sorun üretir. Azı karar, çoğu zarar.

Kurtulmak için öneriler Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın. yerini doldurun (Spor, hobi, Oyunun

Kurtulmak için öneriler Yavaş yavaş ama kararlı olarak azaltın. yerini doldurun (Spor, hobi, Oyunun vb. ) Düşünün! Sanal ortamdaki başarı ve saygınlık mı daha değerli, gerçek Zararlarını, sizden aldıklarını hayattaki mi? değerlendirin. Gerekirse uzman yardımı alın.

Sunum Bitti. Teşekkür ederiz 92

Sunum Bitti. Teşekkür ederiz 92