Malovn Grafick program MS Windows Vytvoila Mgr Marie

  • Slides: 7
Download presentation
Malování Grafický program MS Windows Vytvořila Mgr. Marie Kardová

Malování Grafický program MS Windows Vytvořila Mgr. Marie Kardová

Váza • V programu malování vytvoříme obrázek vázy s květinami • Rozvrhneme pozadí •

Váza • V programu malování vytvoříme obrázek vázy s květinami • Rozvrhneme pozadí • Namalujeme obrys vázy a vybarvíme • Pomocí nástrojů vytvoříme květy, stonky a listy • Vybarvíme pozadí a vystínujeme • Využijeme všechny nástroje k vytvoření obrázku

Nástroje • Tužka • • umožňuje od ruky nakreslit čáru s vybranou šířkou Plechovka

Nástroje • Tužka • • umožňuje od ruky nakreslit čáru s vybranou šířkou Plechovka vyplňuje barvou. Při kliknutí LT vyplní popředí, při kliknutí PT, vyplní pozadí Guma vymaže a nahradí barvou pozadí Kapátko volí přesný odstín barvy obrázku Lupa zvětší část obrázku Text vloží do obrázku text Štětce umožňuje kreslit různými druhy štětce Sprej umožňuje v obrázku vytvořit sprejový efekt

 Prohlašuji, že při tvorbě tohoto výukového materiálu jsem respektovala všeobecně užívané právní a

Prohlašuji, že při tvorbě tohoto výukového materiálu jsem respektovala všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva 3. osob, zejména práva duševního vlastnictví dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřila ve výuce a provedla o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§ 30, odst. 1 zákona 121/2000 Sb. ), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.