Mall fr vetenskaplig poster 70 x 100 cm

  • Slides: 1
Download presentation
Mall för vetenskaplig poster, 70 x 100 cm, vit rubrik, Georgia regular, 72 pt

Mall för vetenskaplig poster, 70 x 100 cm, vit rubrik, Georgia regular, 72 pt eller större Ev. underrubrik skrivs i Georgia regular, vit, 56 pt Författarnas för-och efternamn i Arial regular, vit, 28 pt Slutsats Börja med slutsatsen. Syftet med en poster är att nå ut med ett budskap och du fångar läsarens intresse genom att börja med det viktigaste (du har bara några sekunder på dig). Presentera vad som har gjorts, av vem samt resultat och slutsats. Fatta dig kort – för mycket text gör att budskapet går förlorat. Se till att postern ger ett luftigt intryck. Rubrik 46 pt bold, vit mot grön platta. Brödtext 34 pt regular. Använd bilder – en bild säger som bekant mer än tusen ord. Förklarande bildtext Arial regular 28 pt. Introduktion Nå ut med budskapet genom att väcka intresse och nyfikenhet. Postern ska fungera som en annons, inte som en rapport. Många posters är svårlästa och viktiga resultat döljs i för många ord. Försök därför inte få med allt och var logisk – då är det lättare att följa budskapet. Resultat Kontakta Xxxxx om du behöver hjälp med layout, fotografering och utskrift av din poster. Bakgrund Om rubriker ska kunna läsas på håll bör bokstäverna vara centimeterhöga och typsnittet utan klackar. Vänsterställd text är mest lättläst, max 45 nedslag per rad och 4– 6 rader per textstycke. Metod Bilder fångar intresset. Med hjälp av illustrerande bilder kan du skala bort onödig text. Har du inte bilder, är det absolut värt att lägga ner lite extra möda på att skaffa det. Använd diagram för att illustrera resultat. Förklarande bildtext i Arial regular 28 pt. Kompletterande handouts Skriv ett mer ”matnyttigt” material som du kan ge ut som handouts där du presenterar mer detaljerad information, bakgrund, metod och dylikt att ta med hem och läsa. Förklarande bildtext Arial regular 28 pt. www. ki. se www. sodersjukhuset. se