Malin Nielsen Castorskolan Bjurholm www lektion se Lsfrstelse

  • Slides: 13
Download presentation
Malin Nielsen, Castorskolan, Bjurholm – www. lektion. se Läsförståelse Strategier för att förstå det

Malin Nielsen, Castorskolan, Bjurholm – www. lektion. se Läsförståelse Strategier för att förstå det vi läser

Att förstå en text 1. Avkodning 2. Läsförståelse 3. Läsandets syfte och sammanhang 4.

Att förstå en text 1. Avkodning 2. Läsförståelse 3. Läsandets syfte och sammanhang 4. Kritiskt förhållningssätt

1. Avkodning Att kunna läsa av en text korrekt. Att kunna läsa ord och

1. Avkodning Att kunna läsa av en text korrekt. Att kunna läsa ord och text. Att kunna läsa bilder, diagram osv. Att kunna läsa av multimodala texter. Att förstå texters layout.

2. Läsförståelse Att skapa förståelse eller mening för en text. Att förstå innehållet i

2. Läsförståelse Att skapa förståelse eller mening för en text. Att förstå innehållet i en text på ytan och på djupet. Tre sätt att förstå en text: • • • Läsa på raderna Läsa mellan raderna Läsa genom att utgå från raderna

Läsförståelse - På raderna Enskilda detaljer. Hur detaljerna förhåller sig till varandra. Förstår grundläggande

Läsförståelse - På raderna Enskilda detaljer. Hur detaljerna förhåller sig till varandra. Förstår grundläggande begrepp och termer i texten.

Läsförståelse – Mellan raderna Ställer frågor. Identifierar huvudbudskap. Sammanfattar textens innehåll. Kopplingar mellan olika

Läsförståelse – Mellan raderna Ställer frågor. Identifierar huvudbudskap. Sammanfattar textens innehåll. Kopplingar mellan olika textdelar. Drar enkla slutsatser om textinnehållet.

Läsförståelse – Utgå från raderna Förutse vad som kommer att hända. Dra slutsatser och

Läsförståelse – Utgå från raderna Förutse vad som kommer att hända. Dra slutsatser och generalisera. Kan hantera om texten är motsägelsefull. Använda tidigare erfarenheter och kunskap för att förstå och analysera text. Göra kopplingar till andra texter och upplevelser. Förklara sin förståelse av en text.

3. Läsandets syfte och sammanhang Använda sig av det man har läst i olika

3. Läsandets syfte och sammanhang Använda sig av det man har läst i olika sammanhang och syften. Diskutera olika konsekvenser av det man läser. Olika syften med läsande kan leda till olika sätt att förstå en text. Använda förståelsen och kunskapen som skapats genom läsning i nya och inte alltid likadana situationer.

4. Kritiskt förhållningssätt Se kritiskt på text och förstå sambandet mellan sammanhang, funktion, innehåll

4. Kritiskt förhållningssätt Se kritiskt på text och förstå sambandet mellan sammanhang, funktion, innehåll och form. Läsaren intar ett metaperspektiv. Förstå, analyserar och undersöker vilka normer, värderingar och ideologier som förmedlas genom texten. Bli medveten om de sociala, kulturella och historiska förhållanden som förmedlas genom texten.

Vad är en strategi? Ur SAOL (Svenska Akademiens ordlista): Konsten eller metoden att föra

Vad är en strategi? Ur SAOL (Svenska Akademiens ordlista): Konsten eller metoden att föra krig eller välplanerat tillvägagångssätt. Kommer från det grekiska ordet strategi'a som betyder krigsföringskonst. Strategi: Ett mönster av välplanerade beslut och tillvägagångssätt som gör att jag kan uppnå mina mål.

Lässtrategi Målet: Att förstå det vi läser. Lässtrategi: Ett mönster av välplanerade beslut och

Lässtrategi Målet: Att förstå det vi läser. Lässtrategi: Ett mönster av välplanerade beslut och tillvägagångssätt som gör att jag förstår det jag läser. Minskar avståndet mellan läsare och text. Leder läsaren mot ökad förståelse.

Syftet med momentet Ni skall bli medvetna om hur ni läser och om ni

Syftet med momentet Ni skall bli medvetna om hur ni läser och om ni förstår det ni läser. Ni skall få utveckla er förmåga att läsa, tolka och analysera olika texter. Ni skall få kunskap om vilka lässtrategier som finns. Ni skall få utveckla er förmåga att använda olika lässtrategier.

Hur skall vi göra det? Presentation av olika lässtrategier. Ni får öva er på

Hur skall vi göra det? Presentation av olika lässtrategier. Ni får öva er på att använda strategierna i läsning av olika sorters texter. Ni använder strategierna i läsning av en skönlitterär bok.