MAKRONG KASANAYAN SA PAGSULAT 2 Yugto ng Pagsulat

  • Slides: 15
Download presentation
MAKRONG KASANAYAN SA PAGSULAT

MAKRONG KASANAYAN SA PAGSULAT

2 Yugto ng Pagsulat 1. Yungtong Pangkognitibo – nasa isip lahat isinusulat natin ang

2 Yugto ng Pagsulat 1. Yungtong Pangkognitibo – nasa isip lahat isinusulat natin ang ating 2. Mismong proseso ng pagsulat – pagkakaroon ng hulma at tiyak na hugis ang mga ideya

3 Uri ng Pagsulat 1. Pormal – may sinusunod na proseso, laging gamit ang

3 Uri ng Pagsulat 1. Pormal – may sinusunod na proseso, laging gamit ang ikatlong panauhan

3 Uri ng Pagsulat Di-Pormal – Malaya 2. ang pagtatalakay sa paksa, masaya at

3 Uri ng Pagsulat Di-Pormal – Malaya 2. ang pagtatalakay sa paksa, masaya at may pagkapersonal na parang nakikipag-usap lamang sa mga mambabasa

3 Uri ng Pagsulat 3. Kumbinasyon – karaniwan sa mga kabataang manunulat na nagsasagawa

3 Uri ng Pagsulat 3. Kumbinasyon – karaniwan sa mga kabataang manunulat na nagsasagawa ng eksperimento ng estilo, nilalaman at pormal ng pagsulat

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 1. Paglalahad – nakasentro ng pagbibigay-linaw sa pangyayari,

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 1. Paglalahad – nakasentro ng pagbibigay-linaw sa pangyayari, sanhi at bunga, at magkakaugnay na mga ideya at pagbibigay ng mga halimbawa

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 2. Pagsasalaysay – Nakapokus sa kronolohikal o pagkakasunod-sunod

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 2. Pagsasalaysay – Nakapokus sa kronolohikal o pagkakasunod-sunod na daloy ng pangyayaring aktwal na naganap

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 3. Pangangatwiran – ipinapahayag ang katwiran, opinyon o

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 3. Pangangatwiran – ipinapahayag ang katwiran, opinyon o argumentong pimapanig io sumasalungat sa isang isyu

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 4. Paglalarawan – isinasaad ang obserbasyon, kondisyon, palagay,

Anyo ng Pagsulat ayon sa Layunin 4. Paglalarawan – isinasaad ang obserbasyon, kondisyon, palagay, damdamin ng isang manunulat hinggil sa isang bagay, tao, lugar, at kapaligiran

Proseso ng Pagsulat 1. Pagtatanong at Pag-uusisa 2. Pala-palagay 3. Inisyal na Pagtatangka 4.

Proseso ng Pagsulat 1. Pagtatanong at Pag-uusisa 2. Pala-palagay 3. Inisyal na Pagtatangka 4. Pagsulat ng unang borador 5. Pagpapakinis ng papel 6. Pinal na papel

1. 2. 3. 4. Organisasyon ng Teksto Titulo o Pamagat Introduksyon o Panimula Katawan

1. 2. 3. 4. Organisasyon ng Teksto Titulo o Pamagat Introduksyon o Panimula Katawan Kongklusyon