Maironio eilraio Trak pilis analiz Kontekstas tai teksto

  • Slides: 13
Download presentation
Maironio eilėraščio „Trakų pilis“ analizė

Maironio eilėraščio „Trakų pilis“ analizė

Kontekstas – tai teksto aplinka, iš kurios jis išauga ir kurios pėdsakų lieka kūrinyje.

Kontekstas – tai teksto aplinka, iš kurios jis išauga ir kurios pėdsakų lieka kūrinyje. Kontekstas paaiškina, papildo teksto prasmę. Pirmoji publikacija „Žemaičių ir Lietuvos apžvalgoje“ (Nr. 5) 1892 m. antrašte „Trakiai“. 1895 m. išspausdintas rinkinyje „Pavasario balsai“. Kuo svarbūs paminėti metai Lietuvos istorijai? Kaip susijusi istorijos tema su Maironio biografija?

Literatūros rūšis Lyrika – tai literatūros rūšis, perteikianti kalbančiojo žmogaus jausmus, jo vidinį pasaulį,

Literatūros rūšis Lyrika – tai literatūros rūšis, perteikianti kalbančiojo žmogaus jausmus, jo vidinį pasaulį, atskleidžia būseną, mintis. Lyrinis išgyvenimas – lyrikoje atsiverianti žmogaus dvasinė būsena. Išorinio pasaulių vaizdų būna mažai arba jų visai nėra. Lyrinis „aš“ (lyrinis subjektas, kalbantysis žmogus) – asmenybė, kurios vardu kalbama kūrinyje. Pastaba. Lyrinio „aš“ nereikia tapatinti su poetu!

Literatūros rūšis Lyrika – tai literatūros rūšis, perteikianti kalbančiojo žmogaus jausmus, jo vidinį pasaulį,

Literatūros rūšis Lyrika – tai literatūros rūšis, perteikianti kalbančiojo žmogaus jausmus, jo vidinį pasaulį, atskleidžia būseną, mintis. Lyrinis išgyvenimas – lyrikoje atsiverianti žmogaus dvasinė būsena. Išorinio pasaulių vaizdų būna mažai arba jų visai nėra. Lyrinis „aš“ (lyrinis subjektas, kalbantysis žmogus) – asmenybė, kurios vardu kalbama kūrinyje. Pastaba. Lyrinio „aš“ nereikia tapatinti su poetu! Kuriame posme (posmuose) minimas lyrinis „aš“? Raskite ir išrašykite įvardžius, kuriais įvardijamas lyrinis „aš“. Koks lyrinis „aš“ šiame eilėraštyje? Kokie kalbančiojo žmogaus jausmai perteikiami kūrinyje?

Žanras Eilėraštis - universaliausias lyrikos žanras, įvairus, labiausiai neapibrėžtas. „Visa tai, kam nerandama kitokio

Žanras Eilėraštis - universaliausias lyrikos žanras, įvairus, labiausiai neapibrėžtas. „Visa tai, kam nerandama kitokio termino, vadinama eilėraščiu. “ (V. Kubilius) Strofa – posmas, eilučių derinys, pasižymintis intonacine vienove ir pasikartojantis kūrinyje. Iš kelių eilučių sudarytos strofos? Kurios strofų eilutės labiau išsiskiria? Kuo?

Meninės priemonės Epìtetas – daikto, asmens, reiškinio ar veiksmo savybę pažymintis žodis. Pvz. ,

Meninės priemonės Epìtetas – daikto, asmens, reiškinio ar veiksmo savybę pažymintis žodis. Pvz. , žvarbūs lietūs. Epitetais gali būti daiktavardžiai (plieno šalmai), būdvardžiai (žali pagiriai), dalyviai (nuskurdę pušelytės), prieveiksmiai (jaukiai pragysta).

Meninės priemonės Epìtetas – daikto, asmens, reiškinio ar veiksmo savybę pažymintis žodis. Pvz. ,

Meninės priemonės Epìtetas – daikto, asmens, reiškinio ar veiksmo savybę pažymintis žodis. Pvz. , žvarbūs lietūs. Epitetais gali būti daiktavardžiai (plieno šalmai), būdvardžiai (žali pagiriai), dalyviai (nuskurdę pušelytės), prieveiksmiai (jaukiai pragysta). Išrinkite iš eilėraščio epitetus su pažymimaisiais žodžiais. Kokį atspalvį teikia išrinkti epitetai? Epitetas Ką daugiausiai apibūdina epitetais? Komentaras

Personifikacija (įasmeninimas) – žmogui būdingų savybių suteikimas gamtos reiškiniams, gyvūnams arba abstraktiems dalykams. Išrašykite

Personifikacija (įasmeninimas) – žmogui būdingų savybių suteikimas gamtos reiškiniams, gyvūnams arba abstraktiems dalykams. Išrašykite personifikacijas, žodžiu paaiškinkite, kokios žmogaus savybės suteikiamos.

Retorinis klausimas – tai klausiamasis sakinys, nereikalaujantis atsakymo. Juo emocingai kas nors teigiama, tvirtinama,

Retorinis klausimas – tai klausiamasis sakinys, nereikalaujantis atsakymo. Juo emocingai kas nors teigiama, tvirtinama, skatinama arba neigiama, abejojama, stebimasi. . . Retorinis sušukimas – tai emocingas šaukiamasis sakinys. Juo gali būti reiškiamos įvairios emocijos: nustebimas, pasigėrėjimas, pasitenkinimas, neviltis. . . Retoriškas – šiek tiek iškilmingas, pakilus, vaizdingas, sakomas viešai. Eilėraščiui „Trakų pilis“ būdingas retoriškumas. Nurodykite retorinius klausimus, sušukimus. Paaiškinkite jų funkciją.

Laikas ir erdvė 1 grupė Išrašykite žodžius, nurodančius laiką. Apie kokį laiką kalbama tekste?

Laikas ir erdvė 1 grupė Išrašykite žodžius, nurodančius laiką. Apie kokį laiką kalbama tekste? 2 grupė Išrinkite žodžius, nusakančius erdvę. Kaip lyrinis „aš“ vertina erdvę?

Laikas ir erdvė 1 grupė Išrašykite žodžius, nurodančius laiką. Apie kokį laiką kalbama tekste?

Laikas ir erdvė 1 grupė Išrašykite žodžius, nurodančius laiką. Apie kokį laiką kalbama tekste? 2 grupė Išrinkite žodžius, nusakančius erdvę. Kaip lyrinis „aš“ vertina erdvę? Kaip siejama erdvė ir laikas eilėraštyje?

Apibendrinimas Maironio eilėraštis „Trakų pilis“ parašytas. . . . . laikotarpiu. Jame lyrinis „aš“

Apibendrinimas Maironio eilėraštis „Trakų pilis“ parašytas. . . . . laikotarpiu. Jame lyrinis „aš“ kalba apie. . . , kurią apibūdina epitetais (. . ), . . . („užmigdė kapai“, „banga gena bangą“). Retoriniais klausimais ir sušukimais lyrinis subjektas. . . Kalbantysis prisimena. . . . laikus. Trakų pilis jungia istoriją su dabartimi.

Vytautas Šalavėjus Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija

Vytautas Šalavėjus Šiaulių „Saulėtekio“ gimnazija