Maighnadas Maighnadas T dh chinel aSAORGA leictromaighneadmiotal at

  • Slides: 11
Download presentation
Maighnéadas

Maighnéadas

Maighnéadas Tá dhá chineál: (a)SAORGA : ‘leictromaighnead’-miotal atá cosúil le maighnead nuair a seóltar

Maighnéadas Tá dhá chineál: (a)SAORGA : ‘leictromaighnead’-miotal atá cosúil le maighnead nuair a seóltar leictreachas trí. (b) NADÚRTHA- níl ach 4 ábhar atá maighnéadach go nádúrtha: IARANN COBAILT NICIL & LODESTONE

 • • • Úsáideanna Cuisnéoir (Cuisneoir sa doras) Dineamó ar rothair Cluas phíosa

• • • Úsáideanna Cuisnéoir (Cuisneoir sa doras) Dineamó ar rothair Cluas phíosa do walkman +srl Teilifís (aon áit a bhfuil callaire) Mótar MRI scans- ospideal magnetic fields- exert forces on moving electrical charges m/sadaimh do hidrigin i fhíochán an chorp- MRI scans

Iniúchadh ar bharramhaighneád MODH: Croch maighneád le snáithe ó sheastán freangán. Lig dó socrú.

Iniúchadh ar bharramhaighneád MODH: Croch maighneád le snáithe ó sheastán freangán. Lig dó socrú. • Cuir an treo ina bhfuil sé dírithe i gcomparáid le treo an chompais • Cuir N de maighnéad eile gár leis an N den ceann atá crochtha. Féach cad a tharlaíonn. • Cuir an S eile gar leis an N & féach cada tharlaíonn. • Cuir an S eile gar leis an S & féach cad a tharlaíonn.

Torthaí: Bhí an maighnéad dírithe i dtreo _________ Cad a tharla: • N le

Torthaí: Bhí an maighnéad dírithe i dtreo _________ Cad a tharla: • N le N N le S • S le S S le N

Tréithe/Airíonna Earann(repel) poil cosúla ar a cheile Aomann (attract) poil éagsúla ar a chéile

Tréithe/Airíonna Earann(repel) poil cosúla ar a cheile Aomann (attract) poil éagsúla ar a chéile

Compás • barramaighnéad beag é i gcruth saighead (arrow). Bíonn sé saor le chasadh

Compás • barramaighnéad beag é i gcruth saighead (arrow). Bíonn sé saor le chasadh agus díríonn sé é féin i line ó thuaidh go dheas.

Réimse Maighnéadach • An spás mórthimpeall maighnéad ina bhfeidmhíonn fórsa maighnéadach.

Réimse Maighnéadach • An spás mórthimpeall maighnéad ina bhfeidmhíonn fórsa maighnéadach.

Maighnéadas an domhain • Feidhmíonn maighnéadas an domhain cosúil le barramhaighnéad a bheith i

Maighnéadas an domhain • Feidhmíonn maighnéadas an domhain cosúil le barramhaighnéad a bheith i gcroílár an domhain.

Ag Stóráil Maighnéadaí. • Muna stórailtear maighnéid i gceart cailleann said a maighnéadas. •

Ag Stóráil Maighnéadaí. • Muna stórailtear maighnéid i gceart cailleann said a maighnéadas. • Is ga iad a stóráil i bpéire le poil neamhchosúla in aice le chéile le píosaí de bhogiarainn ar a bhfoirchinn chun iad a chosaint.

TF 46. Iniúchadh ar bharramhaighneád Trealamh: Barramhaighnéid & Mionriabh Iarann. Modh: • Cuir an

TF 46. Iniúchadh ar bharramhaighneád Trealamh: Barramhaighnéid & Mionriabh Iarann. Modh: • Cuir an phaipéir anuas ar an mhaighnéad • Scaip mionraibh iarainn ar an bpaipéir & croith • Tarraing léaráid den phatrúin a fheictear. Torthaí: